NIPPU LISÄÄ : - Kuormakokovertailu ja pinta-alataulukko : - Terminator XXL/XLR aero ja 6/8 tn alupankot.

Share |
25.07.2017 7:00

xxl_pankkovertailu_aluun.jpg
Vasemmalla XXL/XLR nippu ja oikealla samat puut alupankoilla:
Kuvan vertailussa tolppakorkeus maasta on sama.
Kuormatilaero näkyy kuvassa alupaketin kuorman ylikorkeutena. Kuorman kokoero koko yhdistelmässä on 15 m3, ja siitä auton osuus  6.5 m3 m3!!!  Alumiiniapurungon ja teräksisen runkopaketin korkeusero on 95 mm. Erotus näkyy kuvassa tolppamittaerona Terminator XXL 8.8 CE pankkomallin hyväksi. 

Puutavarapankkojen maksimi ulkomitat Suomessa määräytyvät Liikenneministeriön asetuksilla.Pankon maksimiulkoleveys saa olla alle 22m yhdistelmissä 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55. Yhdistelmän maksimikorkeus molemmissa yhdistelmämittaluokissa saa olla 4.40 metriä. Enimmäiskorkeus kasvoi Suomessa 1.10 2013 alkaen 4.4 metriin.

Kuormatilan kasvattaminen 

Kun kuormatilaa ei voi kasvattaa ulkoapäin, voi sen tehdä kasvattamalla pankkojen sisämittoja sekä hyödyntämällä esitetty 4.4m kuormakorkeus:

Varustevalinnan kuormatilaerot  ovat jopa 6.5 m3 -
10 m3 yksistään auton osalla.

Pankkorungon yleisin korkeus kiinnikkeineen on teräspankoissa 165 mm - 175 mm  ja alumiinipankoissa se ylittää 200mm .Pankkorungon minimikorkeudeksi on Metsäteollisuus suositellut 120 mm purkukonevaatimusten mukaisesti.Terminator XXL 8.8 ja XLR 6/8 aero  pankon runkokorkeus kiinnikkeineen on 130 mm ja Terminator XXL 11 ja XXL 12.8 pankollia se on 140 mm.

Kuormatilojen erotus tulee pankkorunkojen ja 
kiinnikepakettien korkeuseroista ja tolppien 
sisämittaeroista sekä muodonmuutoseduista
kuormattuna.

Pankkojen tolppien sisäväli määrittää kuormatilan leveyden.Sitä voidaan kasvattaa tolppia kaventamalla ja muuntamalla tolppakiinnitys sellaiseksi,että tolppaholkit käyvät tarpeettomiksi.-Kiinteätolppaisissa pankoissa ei ole kuormatilaa useilla senteillä kaventavia tolppaholkkeja.

Kuormatilan leveyttä kuormattuna voidaan lisäksi kasvattaa yllättävän paljon tekemällä tolpat sisäänpäin kaareviksi ja mitoittamalla molemminpuolin kartiokas ylöspäin kapeneva tolppa kuormaleveyden kannalta optimaaliseksi.Terminator XXL/XLR aero pankkojen kuormitettua  sisäleveyttä on onnisrutto kasvattaa alumiinipankkoihin verrattuna jopa 150 (180mm -  200) mm:llä ja lisäksi sen tynnyrimäinen muoto kasvattaa tiimalasimuotoon (katso kuva ylhäällä) verrattuna yhdistelmän kuormaa tuon ratkaisevan 10 m3.

Tolppakorkeudet vaihtelevat Suomen nykyisellä  4.40 metrin maksimikorkeusmitalla autojen 2.80 metristä 3.25 metriin ja perävaunujen 2.85 metristä 3.30 metriin. Suuret , jopa 50 cm tolppakorkeuserot johtuvat alustojen  korkeuseroista sekä auton eri apurunkomallien suurista korkeuseroista , sekä maantiekohtaisista rajoituksista. 


Yhdistelmien korkeusmuutos 4.20 metristä 4.4 metriin kasvattaa sallittua kuormakorkeutta 20 sentillä ja 7.5 kehyskuutiolla.


Valitsemalla oikeat alustat ja varusteet on jopa 20 m3:n  kuormakoon kasvatus mahdollista.


Kuormatilan reilusti yli 20 m3:n (kehyskuution) kasvattaminen on mahdollista valitsemalla matalin markkinoilla oleva automalli ja matalin perävaunu sekä varustamalla auto  120 mm  apurunkopaketilla sekä valitsemalla yhdistelmään Terminator XXL/XLR aero pankot alumiiniapurungon ja alumiinipankkojen asemasta.

- Tässä vertailussa on käytetty samankorkeuksisia auto- ja perävaunualustoja. Kuormakokoero muodostuu apurungosta ja auton sekä perävaunun pankoista.

Kuormatilan kasvattamisessa pankoilla on suurin merkitys.Yksin pankojen osuus valitsemalla suurimmat mahdolliset Terminator XXL/XLR aero pankot ,on ero kuormatilassa  alumiinisiin pankkosarjoihin verrattuna jopa yli 10 m3.xxhj.

- Vrt.Kuormakorkeuden lisäys 20 sentillä kasvattaa kuormatilavuutta 7.5 kehyskuutiolla.
xxl_alu_tyhjana.jpg
Kuormatilaero XXL/XLR aero  pankkojen ja alupankkojen välillä kasvaa entisestään tolppien erityyppisen muotoilufilosofian kautta.
XXL/XLR aero pankko ottaa kuormattuna "tynnyrimuodon" (lisää kuormatilaa) ja alupankot sekä suoratolppaiset teräspankot taipuvat tiimalasimuotoon(pienentää kuormatilaa). 

Taulukko teräksisten  XXL / XLR aero   ja 6/7/9 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niitten pinta-alaerot pankkojen runkoleveyksillä 2.55m.

korkeus XXL/XLR aero Alu 6 /7    erotus      

2850       6.55m2        5.96m2    0.59m2 
2900       6.67m2        6.07m2    0.60m2                
2950       6.79m2        6.19m2    0.60m2       
3000       6.91m2        6.30m2    0.61m2        
3050       7.03m2        6.41m2    0.62m2           
3100       7.15m2        6.53m2    0.62m2          
3150       7.27m2        6.64m2    0.63m2     
3200       7.39m2        6.75m2    0.64m2    
3250       7.51m2        6.86m2    0.65m2 
3300       7.63m2        6.97m2    0.66m2  

Kuormaleveys 2.6m kasvattaa kuormapinta-
aloja 0.13m2-0.16m2:lla ja kuormakokoa 
n. 2.5 kehyskuutiolla.
(- käytettävissä vain alle 22m yhdistelmäpituuksilla).

Vanhanmallisten kiinteätolppaisten teräspankkojen ja uutuutena markkinoille tulleitten irtotolppaisten teräspankkojen (ns.tilapankkojen) kuormatilojen  koko Terminatormallien eduksi on Terminaattoreitten ja irtotolppaisten alupankkojen puolivälissä. 
*alupankkomallit kokoero                - 8.0  - 12 m3 / yhdistelmä
* muut  teräspankkomallit kokoero  - 3.5- 5 m3 / yhdistelmä

Annan tarvittaessa lisätietoja puutavarayhdistelmien mitoituksiin ja valintaratkaisuihin sekä tulevien painokorotusten vaikutuksista niihin :

Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi

NIPPU LISÄÄ: - Yhdistelmän  kuormakokoa on helppoa,nopeaa ja edullista kasvattaa kolmosnipun verran pelkällä pankkovaihdolla. Vaihtamalla pelkät yhdistelmän alumiinipankot, tai teräspankot XXL / XLR aeroihin ja maksimoimalla samalla tolppapituudet kasvaa kuormakoko helpostikkin yhden kolmosnipun verran, jopa ylikin !!!

Kaikki julkaistut kokonaispainokorotusartikkelit löydät sivuiltamme hakusanalla puu76 ja tilapankkoartilkkelit löytyy hakusanalla XXL. - Katso lisäksi "aero" , "liukuestepinnat", "kuormansidonta" ja " kuormatila".

14.12.2018 12:58Tukkipankkouutuus 2019 : Terminator XXL 10.9 aero - 4 kpl sarja vapaana ensiviikon toimituksiin.
14.12.2018Arla vaatii liki 60 miljoonan korvauksia Valiolta
09.12.2018 10:10Terminator XXL aero - nyt kolme lujuusluokkaa.
08.12.2018 8:58Terminator XXL aerosarja täydentyy nyt tukkipankkomallilla -Terminator XXL 10.9 aerolla.
04.12.2018 23:22TOTUUS 4 : - Puutavarapankkojen pintakäsittelyissä on suuria eroja.
04.12.2018 8:00Suomi 101 Itsenäisyyspäivän pankkotarjous.
30.11.2018 13:21Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
29.11.2018 15:56Markkinoitten tehokkain ja turvallisin pankkomallisto on myös valikoimiltaan selvästi pankkomarkkinoitten kattavin.
23.11.2018 11:10TOTUUS 3. Puutavarapankkojen aerodynaamisissa ominaisuuksia järkyttäviä eroja.
20.11.2018 9:00TOTUUS 2. - Kitka on osa kuormansidontaa. Alumiinipankkojen kitka on lähes olematon.

Siirry arkistoon »