NIPPU LISÄÄ : - Kuormakokovertailu ja pinta-alataulukko : - Terminator XXL ja alupankot

27.09.2022 9:00

xxl_pankkovertailu_aluun.jpg

Vasemmalla XXLnippu ja oikealla samat puut alupankoilla:
Kuvan vertailussa tolppakorkeus maasta on sama.
Kuormatilaero näkyy kuvassa alupaketin kuorman ylikorkeutena. Kuorman kokoero koko yhdistelmässä on 15 m3, ja siitä auton osuus  6.5 m3 m3!!!  Alumiiniapurungon ja teräksisen runkopaketin korkeusero on 95 mm. Erotus näkyy kuvassa tolppamittaerona Terminator XXL 8.8 CE pankkomallin hyväksi. 

Puutavarapankkojen maksimi ulkomitat Suomessa määräytyvät Liikenneministeriön asetuksilla.Pankon maksimiulkoleveys saa olla alle 22m yhdistelmissä 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55. Yhdistelmän maksimikorkeus molemmissa yhdistelmämittaluokissa saa olla 4.40 metriä.

Kuormatilan kasvattaminen 

Kun kuormatilaa ei voi kasvattaa ulkoapäin, voi sen tehdä kasvattamalla pankkojen sisämittoja sekä hyödyntämällä esitetty 4.4m kuormakorkeus:

Varustevalinnan kuormatilaerot  ovat jopa 6.5 m3 -
10 m3 yksistään auton osalla.

Pankkorungon yleisin korkeus kiinnikkeineen on teräspankoissa 165 mm - 175 mm  ja alumiinipankoissa se ylittää 200mm .Pankkorungon minimikorkeudeksi on Metsäteollisuus suositellut 120 mm purkukonevaatimusten mukaisesti.Terminator XXL  pankon runkokorkeus kiinnikkeineen on max.130 mm.

Kuormatilojen erotus tulee pankkorunkojen ja 
kiinnikepakettien korkeuseroista ja tolppien 
sisämittaeroista sekä muodonmuutoseduista
kuormattuna.

Pankkojen tolppien sisäväli määrittää kuormatilan leveyden.Sitä voidaan kasvattaa tolppia kaventamalla ja muuntamalla tolppakiinnitys sellaiseksi,että tolppaholkit käyvät tarpeettomiksi.-Kiinteätolppaisissa pankoissa ei ole kuormatilaa useilla senteillä kaventavia tolppaholkkeja.

Kuormatilan leveyttä kuormattuna voidaan lisäksi kasvattaa yllättävän paljon tekemällä tolpat sisäänpäin kaareviksi ja mitoittamalla molemminpuolin kartiokas ylöspäin kapeneva tolppa kuormaleveyden kannalta optimaaliseksi.Terminator XXL pankkojen kuormitettua  sisäleveyttä on onnistuttu kasvattaa alumiinipankkoihin verrattuna jopa 150 (180mm -  200) mm:llä ja lisäksi sen tynnyrimäinen muoto kasvattaa tiimalasimuotoon (katso kuva ylhäällä) verrattuna yhdistelmän kuormaa tuon ratkaisevan 10 m3.

Tolppakorkeudet vaihtelevat Suomen nykyisellä  4.40 metrin maksimikorkeusmitalla autojen 3.00 metristä 3.25 metriin ja perävaunujen 3.10 metristä 3.30 metriin. Suuret , jopa 25 cm tolppakorkeuserot johtuvat alustojen  korkeuseroista sekä auton eri apurunkomallien suurista korkeuksista.


Valitsemalla oikeat alustat ja varusteet on jopa 15 m3:n  kuormakoon kasvatus mahdollista.


Kuormatilan reilusti yli 15 m3:n (kehyskuution) kasvattaminen on mahdollista valitsemalla matalin markkinoilla oleva automalli ja matalin perävaunu sekä varustamalla auto  120 mm  apurunkopaketilla sekä valitsemalla yhdistelmään Terminator XXL  pankot alumiiniapurungon ja alumiinipankkojen asemasta.

- Tässä vertailussa on käytetty samankorkeuksisia auto- ja perävaunualustoja. Kuormakokoero muodostuu apurungosta ja auton sekä perävaunun pankoista.

Kuormatilan kasvattamisessa pankoilla on suurin merkitys.Yksin pankojen osuus valitsemalla suurimmat mahdolliset Terminator XXL pankot , on ero kuormatilassa  alumiinisiin pankkosarjoihin verrattuna helpostikkin jopa yli 10 m3.

- Vrt.Kuormakorkeuden lisäys 20 sentillä kasvattaa kuormatilavuutta 7.5 kehyskuutiolla.
xxl_alu_tyhjana.jpg
Kuormatilaero XXLCE ja aero  pankkojen ja alupankkojen välillä kasvaa entisestään tolppien erityyppisen muotoilufilosofian kautta.
XXL  pankko ottaa kuormattuna "tynnyrimuodon" (lisää kuormatilaa) ja alupankot sekä suoratolppaiset teräspankot taipuvat tiimalasimuotoon(pienentää kuormatilaa). 

Taulukko teräksisten  XXL   ja  alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niitten pinta-alaerot pankkojen runkoleveyksillä 2.55m.

korkeus XXL                   alu        erotus      

2850       6.55m2        5.96m2    0.59m2 
2900       6.67m2        6.07m2    0.60m2                
2950       6.79m2        6.19m2    0.60m2       
3000       6.91m2        6.30m2    0.61m2        
3050       7.03m2        6.41m2    0.62m2           
3100       7.15m2        6.53m2    0.62m2          
3150       7.27m2        6.64m2    0.63m2     
3200       7.39m2        6.75m2    0.64m2    
3250       7.51m2        6.86m2    0.65m2 
3300       7.63m2        6.97m2    0.66m2  

Kuormaleveys 2.6m kasvattaa kuormapinta-
aloja 0.13m2-0.16m2:lla ja kuormakokoa 
n. 2.5 kehyskuutiolla.
(- käytettävissä vain alle 22m yhdistelmäpituuksilla).
Vanhanmallisten kiinteätolppaisten teräspankkojen ja uutuutena markkinoille tulleitten irtotolppaisten teräspankkojen (ns.tilapankkojen) kuormatilojen  koko Terminatormallien eduksi on Terminaattoreitten ja irtotolppaisten alupankkojen puolivälissä. 
*alupankkomallit kokoero                - 8.0  - 12 m3 / yhdistelmä
* muut  teräspankkomallit kokoero  - 3.5- 5 m3 / yhdistelmä

Annan tarvittaessa lisätietoja puutavarayhdistelmien mitoituksiin ja valintaratkaisuihin sekä tulevien painokorotusten vaikutuksista niihin :

Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi
M
arkku hirvi 040 123 9973

NIPPU LISÄÄ: - Yhdistelmän  kuormakokoa on helppoa,nopeaa ja edullista kasvattaa kolmosnipun verran pelkällä pankkovaihdolla. Vaihtamalla pelkät yhdistelmän alumiinipankot, tai teräspankot XXL ja maksimoimalla samalla tolppapituudet kasvaa kuormakoko helpostikkin yhden kolmosnipun verran, jopa ylikin !!!

Kaikki julkaistut kokonaispainokorotusartikkelit löydät sivuiltamme hakusanalla puu76 ja tilapankkoartilkkelit löytyy hakusanalla XXL. - Katso lisäksi "aero" , "liukuestepinnat", "kuormansidonta" ja " kuormatila".
02.12.2022 17:00Pohjolan keveimmät : - Aloitimme TimberMaxx Evolution pankkojen varauksien vastaanoton Evo 6.2 Ce pinotavarapankkomalleilla.
02.12.2022 15:00Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
02.12.2022 13:00Kannattaa tutustua :- Ohessa on kaksi taulukkoa; toinen XXL:lle ja toinen ALUlle. Näistä ilmenee pankko pankolta vertailupankkojen (0 - 12) vaikutus polttoaineenkulutukseen tavoitenopeuksilla 60, 70, 80, 90 ja 100 km/h.
02.12.2022 11:00Artikkelimme vuodelta 2014: - "Puutavarapankon poikkipintaeron esimerkkilaskenta".
02.12.2022 9:00Pankon joustavuus.
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla.
02.12.2022 3:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
02.12.2022 0:07Ennätysmäärä Terminator XXL 8 aero 3.20x2.55 pankkoja hetitoimituksiin.
01.12.2022 16:30Olemma varautuneet Joulukuun 2022 pankkomyyntiin yli 300 pankon toimitusvalmiudella.
01.12.2022 11:00Turvallisuusajattelun "suuri pluffi".

Siirry arkistoon »