Mikä on seitenkuutosen raakapuunkuljetusyhdistelmän maksimitilavuus ???

Share |
12.10.2017 16:17

Suomen maantiekuljetusten raakapuuyhdistelmien maksimitilavuuden määrittelevät asetusten sallimien maksimi äärimittojen rajat sekä kuormatilojen sisäleveydet, ja sallittujen maksimipituuksien hyödyntäminen ylityksineen yhteenlaskettujen nippujen pituuksiksi.

Maksimikorkeus yhdistelmillä ja pankkotolppien maksimimitat.Yhdistelmän maksimikorkeudeksi kuormineen on yksiselitteisesti määritelty 4.40 metriä. Kun tästä rajasta vähennetään ajoneuvojen runkokorkeudet (autorunkokorkeus maasta mitattuna apurungon päältä ja perävaunukoreus rungon yläpintaan maasta mitattuna), saadaan maksimi pankkojen tolppakorkeudet.

- Toimitettujen puutavarapankkojen maksimikorkeudet Suomessa ovat olleet 4.4 m maksimikorkeudella alustakorkeuksien ja ajoreittien alituksien rajoittamina 3.05 metristä 3.30 metriin. - Kuormakorkeuksien ylitykset ovat erikoislupien alaisia.

Yhdistelmien maksimileveydet.


Maantiekuljetusyhdistelmien lavarakenteitten maksimileveydet ovat alle 22m yhdistelmillä 2.60 m ja 22m- 25.25m yhdistelmillä 2.55 m. - Asetuksen mukaisten maksimileveysmittojen ylitykset raakapuunkuljetuksissa ovat rajoitettut kuormattuna käytännössä maksimissaan 2.80 metriin (asetus) ilman vaadittavia erikoiskuljetuslupia.

Yhdistelmien - / ajoneuvojen maksimipituudet.Puutavarayhdistelmien maksimipituus on määritelty asetuksissa  25.25 metrin maksimipituuteen. Lisäksi puutavaran vaihtelevista katkontapituuksista johtuen ajoneuvoille ja yhdistelmille on sallittu maksimissaan 1m etuylitykset (perävaunu) ja 2m takaylitykset (vetoauto ja perävaunu).

Ajoneyvoyhdistelmän kuormatilojen/- kuormien maksimipituudet.Ajoneuvojen maksimi kuormatilapituuksiksi on asetuksessa 940/1982 määritelty 21.42 metriä, jonka sallittu ylitys raakapuunkuljetuksissa on autossa taakseppäin 2m ja perävaunussa eteenpäin 1m sekä taakseppäin 2m. - Sallittujen mittojen ja ylitysten rajoituksina ovat lisäksi myös yhdistelmän kääntyvyyssäännöt.

Kuormatiloiltaan kaksi perustyyppiä.76-tonnisia yhdistelmiä on kahta eri perustyyppiä:

- Toinen on perinteinen yhdistelmä  neliakselisen auton yhden n. 5.5 metrin pituisen raakapuunipun ja kahden kolmosen kuormatilapituudelle mitoitettuna. Tämän veturin perävaunuvalinnat ovat viisiakselisia ja runkopituuksiltaan 10.5m - 12.8 m pituisina. Perävaunuun on lastattavissa kaksi nippua pitkää puuta ja vaihtoentoisesti kolme, tai neljä nippua kolmimetristä ( 12.1 m  - 12.8 m runkopituuksisiin).

- Toinen 76 - tonnisten vaihtoehtomalli on viisiakselinen veturi kymmenmetrisellä kuormatilapituudella ja  10.5 mm - 11.5m . Yhdistelmäpaketti mahdollistaa neljän pitkän raakapuunipun ajon lastaamalla kaksi nippua autoon ja kaksi nippua perävaunuun. Kolmosta autoon sopii kolme nippua ja perävaunuun kolme. - tämä yhdistelmätyyppi on muutettavissa 84- tonniseksi erikoislupa-autoksi pelkällä perävaunun vaihdolla viisiakseliseen vaunutyyppiin.

Molemmat 76- tonniset yhdistelmät voidaan varustaa kuormainnostureilla, tai ne on rakennettavissa ns. terminaalisiirtoautoiksi kevennettyinä ilman kuormainvarustelua ja nippujen siirtohydrauliikkaa perävaunuissa.

Kuormapoikkipinta maksimiin " Terminoinnilla".Molempien ( - kaikkien , mukaanlukien 64 tn ja 68 tn ) yhdistelmätyyppien kuormatilojen kuormien poikkipinta-ala on maksimoitavissa jopa 7.8 m2 suuruiseksi valitsemalla yhdistelmien runkokorkeuksiksiksi max. 1.10 m käyttämällä Terminator XXL 8.8/11 Ce pankkoja mitoituksilla 3.30 x 2.55m.

Kuormien kokoluokat 117 m3 - 171 m3 (kehyskuutiota),- tämä  maksimitilavuuksisilla pankoilla.76 -tonnisten maksimi kuormatilakokoluokat ovat käyttötarkoituksen mahdollistamista valinnoista riippuen pitkillä raakapuunipuilla kolmen nipun yhdistelmillä ja maksimissaan 128 m3 ja neljällä nipulla 171 m3 , - tämä 7.8 m2 kuorman poikkileikkauspinnalla.

76- tonnistem maksimitilat kolmoselle 7.8 m2 pankoin ovat viidellä nipulla lastattuna 117 m3 ja kuudella vastaavasti 140 m3 (kehyskuutiota). - Kuuden kolmosen ajo on mahdollista toteuttaa molemmilla ajoneuvoyhdistelmien perustyypeillä.


27.05.2018 10:50Raakapuun maantiekuljetusten kehitystyön erikoisnumero jakeluun kesäkuussa.
26.05.2018 4:32Suomen suurin kuormatila - lue koko artikkeli kesäkuun XX- Magazinesta
24.05.2018 23:55Lappiin haetaan alueellista 5+5 -akselisten 84 tonnisten kokeilulupaa
19.05.2018 22:00Terminatormallisto 2018 - markkinoitten kattavin valikoima ja "tilapankkojen" selkeä ykkönen !!!!
19.05.2018 0:13Isojokinen Juuso Rönnholm nimettiin presidentin erityisavustajaksi.
18.05.2018 9:06Kesän 2018 XX-Magazine on nyt valmisteilla - jakelussa kesäkuun alussa.
16.05.2018Pankkorungoissa korkeuserot edelleen suuria !!!
14.05.2018 11:57Haemme 30% polttoainesäästöjä raakapuunkuljetuksiin TR 2020 projektin yhdistelmäparin osalle.
13.05.2018 11:42TR 2020 siirtoautomallin vaihtoehdot.
12.05.2018 21:14Oletusarvio : Millä litroilla 51 tonnia raakapuuta kulkee tienvarsipinosta tehtaalle ???

Siirry arkistoon »