Terminatormalliston valmistusosien määrä on minimoitu,- keston maksimoimiseksi.

Share |
03.01.2018 14:15

Terminator - pankkomallisto on yksi maailman teknisesti kehittyneimmistä raakapuun maantiekuljetuksiin suunnitelluista pankkomalleista. Pankkomallin suunnittelun lähtökohtana oli täysin, kaililta osiltaan, uusi tuoteperhe . -Tuoteperhe , joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin kaikilta osiltaan kilpailukykyisinä.

Terminator XXL mallisto suunniteltiin kuormatilaltaan ja ilmanvastusominaisuuksiltaan sekä liikenneturvallisuudeltaan esimerkilliseksi. Lisäetuna ekolokisuus, ja  osana sitä on tuotteen maksimaalisen pitkä käyttöikä. Tämän kivijalkana on XXL pankkomalliston säänkestävät teräsvaihtoehdot, sekä niitten korkealaatuisin mahdollinen pintakäsittely. Lisäksi pankkomallisto muotoiltiin kaikilta osiltaan uudelleen nykyisten, ja tulevien käyttö-, turvallisuus- , sekä ympäristövaatimysten pohjalta. - Yksi tärkeistä Terminator-ominaisuuksista on valmistusosien määrän minimointi.

Terminaroreitten valmistusosien määrä onnistuttiin vähentämään perinteisten pankkojen osamääristä alle puoleen. Alkuperäisessä Terminatorissa oli pankossa 13 osaa ja nyt valmistustekniikan kehittyessä määrä on pystyyty vähentämään yhdeksään ja XXL aerossa kymmeneen. XXL aeron runkorakenne toi lisäosia , mutta se toimii samalla pankon yläkiinnikkeinä, vähentäen osaltaan kiinnikkeosien määrää.

Toimivuutta haemme nyt myös kiinnikkeitten iskun-/värinänvaimenninkumeista, jotka muutamme kolmiportaisesti toimiviksi ja kaikissa olosuhteissa kolinattomiksi.

Pankkokiinnikkeitten vaimenninkumit ovat tuoneet XXL pankoille ikälisän, mitä pyrimme nyt parantamaan muuttamalla kumiseoksen polyuretaaniseokseksi , joka on laadultaan kestävämpi kaikissa käyttöolosuhteissa. Vaimennintoimintojen  täydellisellä uudelleenkehittelyllä  monipuolistamme ja optimoimme sen kiristysvoimia ja tärinänvaimennysominaisuuksia. - Lisäksi pankon kiinnikkeitten osamäärä pienenee kahdeksalla osalla /pankko.

16.10.2018Pankkohinnasto 2015
12.10.2018 20:00Pankkohinnasto 2018.
02.10.2018 16:20Vuonna 1976 kehitimme alumiinipankot ja pankkoteippauksen.
30.09.2018 17:35Keveys myi yllättävän hyvin jo vuodesta 1976 ja samat varusteet myyvät hyvin vieläkin ??? / TR 2020 /1.
29.09.2018 12:10TimberRoad 2020 - Puutavarayhdistelmän kehittämiseni kuudes vuosikymmen.
23.09.2018 17:58Tilaa nyt: myynnissä 100 kpl:n terjouserä markkinoitten kevyimpiä teräksenlujia "tilapankkoja".
26.08.2018 10:37TimberRoad 2020 yhdistelmäparin "syöttöauto".
26.08.2018 8:10TimberRoad 2020 yhdistelmäparin kehityskohteet tuottavuudessa ja ympäristöystävällisyydessä sekä käyttöturvallisuudessa.
16.08.2018 1:23Alumiinipankkojen kokoero selkiytymässä,. - MYÖS teräspankoissa selviä kokoeroja verrattuna Terminatormallistoon.
01.08.2018Puutavarayhdistelmän kuormatilan merkitys on selkeytymässä - nyt 10 vuoden verisen ja kovan markkinointitaiston jälkeen.

Siirry arkistoon »