Terminatormalliston valmistusosien määrä on minimoitu,- keston maksimoimiseksi.

Share |
03.01.2018 14:15

Terminator - pankkomallisto on yksi maailman teknisesti kehittyneimmistä raakapuun maantiekuljetuksiin suunnitelluista pankkomalleista. Pankkomallin suunnittelun lähtökohtana oli täysin, kaililta osiltaan, uusi tuoteperhe . -Tuoteperhe , joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin kaikilta osiltaan kilpailukykyisinä.

Terminator XXL mallisto suunniteltiin kuormatilaltaan ja ilmanvastusominaisuuksiltaan sekä liikenneturvallisuudeltaan esimerkilliseksi. Lisäetuna ekolokisuus, ja  osana sitä on tuotteen maksimaalisen pitkä käyttöikä. Tämän kivijalkana on XXL pankkomalliston säänkestävät teräsvaihtoehdot, sekä niitten korkealaatuisin mahdollinen pintakäsittely. Lisäksi pankkomallisto muotoiltiin kaikilta osiltaan uudelleen nykyisten, ja tulevien käyttö-, turvallisuus- , sekä ympäristövaatimysten pohjalta. - Yksi tärkeistä Terminator-ominaisuuksista on valmistusosien määrän minimointi.

Terminaroreitten valmistusosien määrä onnistuttiin vähentämään perinteisten pankkojen osamääristä alle puoleen. Alkuperäisessä Terminatorissa oli pankossa 13 osaa ja nyt valmistustekniikan kehittyessä määrä on pystyyty vähentämään yhdeksään ja XXL aerossa kymmeneen. XXL aeron runkorakenne toi lisäosia , mutta se toimii samalla pankon yläkiinnikkeinä, vähentäen osaltaan kiinnikkeosien määrää.

Toimivuutta haemme nyt myös kiinnikkeitten iskun-/värinänvaimenninkumeista, jotka muutamme kolmiportaisesti toimiviksi ja kaikissa olosuhteissa kolinattomiksi.

Pankkokiinnikkeitten vaimenninkumit ovat tuoneet XXL pankoille ikälisän, mitä pyrimme nyt parantamaan muuttamalla kumiseoksen polyuretaaniseokseksi , joka on laadultaan kestävämpi kaikissa käyttöolosuhteissa. Vaimennintoimintojen  täydellisellä uudelleenkehittelyllä  monipuolistamme ja optimoimme sen kiristysvoimia ja tärinänvaimennysominaisuuksia. - Lisäksi pankon kiinnikkeitten osamäärä pienenee kahdeksalla osalla /pankko.

20.07.2018 9:04TimberRoad 2020 : Puutavarayhdistelmän loiskuorma kasvaa ajon aikana jopa 5000 kiloon. puu76
17.07.2018Aerodynamiikan parannus tuo päästövähennysten ja polttoainesäästöjen lisäksi myös paljon muuta, mutta mitä ??? / TimberRoad 2020
12.07.2018 8:30Aerodynamiikkaominaisuuksien parantaminen on myös liikenneturvallisuutta. / - TimberRoad 2020
06.07.2018 16:1630% päästövähennykset tuntuvat hurjilta luvuilta / - TR 2020
05.07.2018 15:00Kuormasiteen nostokoukkujen hinnat 15.7.2018 alkaen:
30.06.2018 9:09TimberRoad 2020 hakee tuottavuutta , päästövähennyksiä ja liikenneturvallisuutta : - TR 2020
28.06.2018 8:10TimberRoad 2020 yhdistelmäparin kehityskohteet tuottavuudessa ja ympäristöystävällisyydessä sekä käyttöturvallisuudessa.
23.06.2018 18:18EU:n uusiin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin jaossa 80 miljardia euroa
20.06.2018Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta ja verkostoja pk-yritysten kansainvälistymiseen
17.06.2018 10:56Pankkoteippien irtoaminen on ikuisuusongelma.

Siirry arkistoon »