Puutavarapankkojen polttoainekulutuksissa on eroa.

23.09.2022 15:00

Erikoistutkija ja rekkalaskennan asiantuntija Di Olavi H koskinen on vertaillut kuorma-autoyhdistelmien aerodynaamisten ominaisuuksien vaikutuksia yhdistelmän polttoainekulutuksiin.

wp_20160525_13_38_56_pro

Simulointimallin mukaan vertailupankkojen polttoainekulutuserot ovat merlittäviä kuljetustalouden ja päästöjen kannalta. 

Alla olevassa simuloinnista poimitussa yksinkertaistetussa taulukossa on esitetty vertailupankkoisten (A ja T) yhdistelmien tyhjänäajon kulutuslukenat 60km/h , 70 km/h ja 80 km/ h ajonopeuksilla. Taulukon l/pankko sarake osoittaa yhden yksittäisen pankon vaatiman kulutuksen eri ajonopeuksilla ja l/12 pankkoa on yhdistelmän 12 pankon kulutus 60,70 ja 80 km/h nopeuksilla.

Vertailupankkojen ilmavastusarvoina on käytetty otsapinta-arvoina 1.0 m2 (A) ja 0.7 m2 (T).  sekä Cw arvoima 0.9  (A) ja 0.6  (T). Saadut tulokset ovat vertailukelpoisia kenttäolosuhteissa saatujen polttoainekulutuserojen kanssa.

Ilmavastusvoimiin ja pyörteilyjen loiskuormakokoihin vaikuttaa merkittävästi pankon otsapinta, muoto ja sen ilmavirtauksen suuntausominaisuudet.

km/h   l/100  l/pankko l/12 pankkoa

60 A       41.2     1.05         12.7
60 T       35.6      0.52        6.27

70 A       44.7     1.04         16.8
70 T       36.1     0.68         8.20

80 A       52.9     1.83         21.8
80 T       41.6     0.87         10.5

Simuloinnin tulokset ovat taulukoitu tasaisella nopeudella- ja tyhjänäajossa. Keskiarvopuunajossa lukemaero pienenee noin puoleen , kun kuormattuna-ajon ilmanvastuserot ovat hyvin pieniä. Pankkovalinnasta saavutettavissa oleva polttoainehyöty on arviolta 3l/100 km - 6l/100 km , - riippuen ajomatkasta, lastauksista ja keskiajonopeuksista.

Heikki Jokela
050 4129 024


02.12.2022 17:00Pohjolan keveimmät : - Aloitimme TimberMaxx Evolution pankkojen varauksien vastaanoton Evo 6.2 Ce pinotavarapankkomalleilla.
02.12.2022 15:00Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
02.12.2022 13:00Kannattaa tutustua :- Ohessa on kaksi taulukkoa; toinen XXL:lle ja toinen ALUlle. Näistä ilmenee pankko pankolta vertailupankkojen (0 - 12) vaikutus polttoaineenkulutukseen tavoitenopeuksilla 60, 70, 80, 90 ja 100 km/h.
02.12.2022 11:00Artikkelimme vuodelta 2014: - "Puutavarapankon poikkipintaeron esimerkkilaskenta".
02.12.2022 9:00Pankon joustavuus.
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla.
02.12.2022 3:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
02.12.2022 0:07Ennätysmäärä Terminator XXL 8 aero 3.20x2.55 pankkoja hetitoimituksiin.
01.12.2022 16:30Olemma varautuneet Joulukuun 2022 pankkomyyntiin yli 300 pankon toimitusvalmiudella.
01.12.2022 11:00Turvallisuusajattelun "suuri pluffi".

Siirry arkistoon »