TimberRoad 2020 yhdistelmäparin kehityskohteet tuottavuudessa ja ympäristöystävällisyydessä sekä käyttöturvallisuudessa.

Share |
26.08.2018 8:10

TimberRoad 2020 (TR 2020)yhdistelmäparin kehitystyössä keskitytään kahden Suomen yleisimmän kokonaispainoluokan puutavarayhdistelmien tuottavuuden, päästövähennysten ja käyttötyrvallisuuksien kehittämiseen sekä niitten käyttöohjaukseen.

TimberRoad 2020 yhdistelmäpari koostuu 76-tonnisesta kuormaimellisesta "syöttöautosta" , sekä 68- tonnisesta "siirtoautosta". Nämä yhdistelmät rakennetaan ajotehtäviinsä esimerkillisen tehokkaiksi ja turvallisiksi sekä käyttäjäystävällisiksi.TimberRoad 2020 yhdistelmäparin kehittämisen ja toteutuksen "tuotantoryhmä" koostuu tuotesuunnittelun, metalliosaamisen, aerodynamiikan sekä liikennealan suomalaisista erityisosaajista.

TimberRoad 2020 yhdistelmäparin ja siitä saatujen tulosten kattava esittely pyritään ajoittamaan mahdollisen tehokkaasti jo vuoteen 2020 ja pyrimme saamaan sen näkymään osana jo vuosikymmeni Suomessa järjestettävän TRA 2020 konferenssin yhteyteen ja ympärille esimerkkinä ja koostavana osana metsäteollisuutemme raakapuun maantiekuljetusten mittavasta kehityksestä ja tuottavuuden, päästöjen  sekä turvallisuuden edelleenkehittämisestä:


Suomelle on myönnetty Euroopan merkittävimpiin kuuluvan Transport Research Arena (TRA) -konferenssin isännyys vuonna 2020. VTT vastaa TRA2020 tapahtuman järjestämisestä ja tieteellisestä koordinoinnista. Tapahtuman odotetaan tuovan Helsinkiin tuhansia osallistujia. 

TRA2020 -konferenssi tuo laajasti esille liikenteen ja liikkumisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Vuoden 2020 konferenssin teemana on liikenteen ja liikkumisen murroksen mahdollistaminen otsikolla "Enabling the Change – Transport and mobility (r)evolution for Smart, Green and Integrated Society".

"Suomen vahvuutena hakukilpailussa oli isännöintihakemuksen valmisteluun saatu laaja tuki liikenne- ja viestintäministeriöltä ja sen hallinnonalalta, suomalaisilta tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta, pääkaupunkiseudun toimijoilta sekä Business Finlandilta. Yhteistyössä valmisteltu hakemus vakuutti valitsijakomitean innovatiivisella lähestymistavallaan tapahtuman toteuttamiseen", kertoo Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Useat Suomessa käynnissä olevat edistykselliset hankkeet ja kokeilut, kuten automaattiajaminen sekä liikkuminen palveluna, ovat päättymässä konferenssin kynnyksellä, jolloin konferenssissa on esiteltävänä täysin tuoretta tietoa. Konferenssi toimii näyteikkunana suomalaiselle älyliikenneosaamiselle. EU:n TKI -ohjelma Horisontti2020 päättyy konferenssin tapahtumavuonna ja sen tuloksia odotetaan esiteltävän tapahtumassa näyttävästi.

TRA conference 2018

Transport Research Arena on liikennealan merkittävimpiin lukeutuva kaikki liikennemuodot kattava tapahtuma.  TRA tuo yhteen niin tutkimusmaailman, viranomaisten, elinkeinoelämän kuin muiden yhteisöjen edustajia ja vaikuttajia. Tapahtuma järjestetään kahden vuoden välein yhteistyössä Euroopan komission sekä liikennejärjestöjen kanssa. Suomen hakemuksen valmistelua on johtanut Liikennevirasto.

Lisätietoa:

Alina Koskela, Liikennevirasto puh. 046 9219460

Tiina Jauhiainen, Liikennevirasto, puh. 040 6533384

www.traconference.eu/

The TRA2020 Consortium

Led by the Finnish Transport Safety Agency Trafi, the Finnish Consortium supporting the organisation of TRA 2020 includes the Finnish Ministry of Transport and Communications, the Finnish Transport Agency, VTT Technical Research Centre of Finland, City of Helsinki, Aalto University, Metropolia, Tampere University of Technology, Helsinki Region Transport HSL, Finnish Marine Industries, ITS Finland, Business Finland, Forum Virium Helsinki, Helsinki Business HUB, Smart & Clean, Growth Corridor Finland, the Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), the Finnish Meteorological Institute.

23.03.2019Raakapuun maantiekuljetuksen pohjoiset perusyhdistelmät.
19.03.2019Pohjoismaissa on meneillään "tukkipankkotällien" kasvunaika .
16.03.2019 18:18TimberRoad 2020 yhdistelmäpari kehittää ja tehostaa yleisintä 20- luvun yhdistelmäluokkaa.
15.03.2019 14:18Kyllä Exteilläkin voi säästää polttoainetta.
09.03.2019 21:33Terminator XXL mallisto varusteineen on osa Suomalaisen terästeollisuuden korroosioneston menestyksekästä kehitystyötä.
02.03.2019 11:39Ilmanvastus on puutavara-auton suurin ajovastusvoima.- TimberRoad 2020
01.03.2019 6:4130% päästövähennykset tuntuvat hurjilta luvuilta / - TR 2020
24.02.2019Raakapuuyhdistelmän nippusidontaan tulossa tarkennuksia 2019.
24.02.2019Nippusidonta ja sidontalaitteitten valvonta tarkentuu 2019 aikana.
23.02.2019 10:10Jäljitelmäpankot ovat käyttäjän kannalta aina se huonompi ratkaisu.

Siirry arkistoon »