TOTUUS 2. - Kitka on osa kuormansidontaa. Alumiinipankkojen kitka on lähes olematon.

Share |
20.11.2018 9:00

Asetuksessa 940/1982 määritellään puutavarayhdistelmän nippusidonnan minimivaatimukset: 

Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä eikä oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden milloin kuormaan vaikuttaa eteenpäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s 2 tai kun kuormaan vaikuttaa sivuille tai taaksepäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5 m/s 2 .

Kuorman varmistamiseen tulee käyttää kuorman tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä. Kuorman varmistuksen lujuutta arvioitaessa saa kitkan tarjoaman pidätyskyvyn ottaa huomioon.Lisäksi puutavarapankkojen osalta on erikseen määritelty se, että pankoissa on oltava vähintään 10 mm korkuinen terävä liukuestsermi, jolla osaltaan estetään nippujen liikkumista ajon aikana ja jarrutuksissa sekä törmäyksissä.

Liukuestesermi tolpissa ei ole pakollinen.

 

Tolppien liukuestesermit tulivat 1980-luvulla käyttöönn teräksisissä  junavaunupankoissa , ja 1990 - luvusta alkaen tolppaliukuesteitä on käytetty myös puutavara-autopankoissa. Lisääntyvä käyttö alkoi 2000 luvulla ja nyt sen käyttö on vallitseva kaikissa Terminatormalleissa sekä suuressa osassa nykytekniikkaa jäljetteleviä teräspankkomalleja. 
- Jäljitelmäpankkojen tolppaliukuestemallit ovat kuitenkin toiminnaltaan vajavaisia, kun tolppien parimetriset lattarautatuennat syövät suurimman osan tolppille tärkeistä liukuestepinnoista.

Alumiinipankkojen liukuestepinnat kaikilla valmistajilla alimitoitetut.Alumiinipankoissa pankkorunkojen liukuestepinta on poikkeuksetta sen muotoinen, että niissä ei ole asetuksen vaatimaa terävää liukuestesermiä siinä muodossa, kun se on asetuksessa määritelty. Liukuestesermin poikkeuksellinen rakenne alumiinipankoissa johtuu alumiinin pehmeyden aiheuttamista vaatimuksista. 
Alumiinitolpista liukuesteet puuttuvat kaikkien valmistajien osalta ja monissa teräspankoissakin tolppien kuormanvastepinnat ovat edelleenkin täysin sileitä ja pyöreänurkkaisia ilman kitkaa lisääviä teräviä liukuestesermejä.

Rahtivapaat kuljetukset ja asennusapu !!!

Heikki Jokela
050 4129 024

21.04.2019"Välipankko-/purkupankko-" ja tukipankkomallistot uusiutumisprosessissa.
20.04.2019 23:29"Tukkipankkotällit" yleistyvät nopeasti myös Suomessa.
16.04.2019 12:0276- tonnisten raakapuuyhdistelmien vaihtoehtomalleja.
14.04.2019 17:27Raakapuun maantiekuljetusten perusvetoautot Suomessa 2020 luvulla.
13.04.2019 21:11Raaakapuun maantiekuljetusyhdistelmät ovat 68/76 - tonnisia.
08.04.2019 16:50Ilmanvastuskerroin Cw , ja ilmanvastus.
08.04.2019 11:39Ilmanvastus on puutavara-auton suurin ajovastusvoima.- TimberRoad 2020
07.04.2019 15:46TimberRoad 2020 kehittää puutavarayhdistelmän ilmanvastukset ja ilmanohjaustekniikan aivan uusiin ulottuvuuksiin.
07.04.2019 15:24Kysyimme puutavarayhdistelmien aerodynamiikasta. - TimberRoad 2020
31.03.2019 11:28Tempaa ilmasta 30% polttoainesäästöt - ja täysin ilmaiseksi !!! / TimberRoad 2020

Siirry arkistoon »