TOTUUS 2. - Kitka on osa kuormansidontaa. Alumiinipankkojen kitka on lähes olematon.

Share |
20.11.2018 9:00

Asetuksessa 940/1982 määritellään puutavarayhdistelmän nippusidonnan minimivaatimukset: 

Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä eikä oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden milloin kuormaan vaikuttaa eteenpäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s 2 tai kun kuormaan vaikuttaa sivuille tai taaksepäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5 m/s 2 .

Kuorman varmistamiseen tulee käyttää kuorman tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä. Kuorman varmistuksen lujuutta arvioitaessa saa kitkan tarjoaman pidätyskyvyn ottaa huomioon.Lisäksi puutavarapankkojen osalta on erikseen määritelty se, että pankoissa on oltava vähintään 10 mm korkuinen terävä liukuestsermi, jolla osaltaan estetään nippujen liikkumista ajon aikana ja jarrutuksissa sekä törmäyksissä.

Liukuestesermi tolpissa ei ole pakollinen.

 

Tolppien liukuestesermit tulivat 1980-luvulla käyttöönn teräksisissä  junavaunupankoissa , ja 1990 - luvusta alkaen tolppaliukuesteitä on käytetty myös puutavara-autopankoissa. Lisääntyvä käyttö alkoi 2000 luvulla ja nyt sen käyttö on vallitseva kaikissa Terminatormalleissa sekä suuressa osassa nykytekniikkaa jäljetteleviä teräspankkomalleja. 
- Jäljitelmäpankkojen tolppaliukuestemallit ovat kuitenkin toiminnaltaan vajavaisia, kun tolppien parimetriset lattarautatuennat syövät suurimman osan tolppille tärkeistä liukuestepinnoista.

Alumiinipankkojen liukuestepinnat kaikilla valmistajilla alimitoitetut.Alumiinipankoissa pankkorunkojen liukuestepinta on poikkeuksetta sen muotoinen, että niissä ei ole asetuksen vaatimaa terävää liukuestesermiä siinä muodossa, kun se on asetuksessa määritelty. Liukuestesermin poikkeuksellinen rakenne alumiinipankoissa johtuu alumiinin pehmeyden aiheuttamista vaatimuksista. 
Alumiinitolpista liukuesteet puuttuvat kaikkien valmistajien osalta ja monissa teräspankoissakin tolppien kuormanvastepinnat ovat edelleenkin täysin sileitä ja pyöreänurkkaisia ilman kitkaa lisääviä teräviä liukuestesermejä.

Rahtivapaat kuljetukset ja asennusapu !!!

Heikki Jokela
050 4129 024

09.12.2018 10:10Terminator XXL aero - nyt kolme lujuusluokkaa.
08.12.2018 8:58Terminator XXL aerosarja täydentyy nyt tukkipankkomallilla -Terminator XXL 10.9 aerolla.
04.12.2018 23:22TOTUUS 4 : - Puutavarapankkojen pintakäsittelyissä on suuria eroja.
04.12.2018 8:00Suomi 101 Itsenäisyyspäivän pankkotarjous.
30.11.2018 13:21Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
29.11.2018 15:56Markkinoitten tehokkain ja turvallisin pankkomallisto on myös valikoimiltaan selvästi pankkomarkkinoitten kattavin.
23.11.2018 11:10TOTUUS 3. Puutavarapankkojen aerodynaamisissa ominaisuuksia järkyttäviä eroja.
20.11.2018 9:00TOTUUS 2. - Kitka on osa kuormansidontaa. Alumiinipankkojen kitka on lähes olematon.
18.11.2018 20:49TOTUUS 1. - Puutavarayhdistelmän alumiinilla keventäminen on 70- 80 lukujen historiaa.
14.11.2018Raakapuun nippusidonnan ohjeistuksessa selviä puutteita.

Siirry arkistoon »