TOTUUS 2. - Kitka on osa kuormansidontaa. Alumiinipankkojen kitka on lähes olematon.

Share |
20.11.2018 9:00

Asetuksessa 940/1982 määritellään puutavarayhdistelmän nippusidonnan minimivaatimukset: 

Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä eikä oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden milloin kuormaan vaikuttaa eteenpäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s 2 tai kun kuormaan vaikuttaa sivuille tai taaksepäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5 m/s 2 .

Kuorman varmistamiseen tulee käyttää kuorman tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä. Kuorman varmistuksen lujuutta arvioitaessa saa kitkan tarjoaman pidätyskyvyn ottaa huomioon.Lisäksi puutavarapankkojen osalta on erikseen määritelty se, että pankoissa on oltava vähintään 10 mm korkuinen terävä liukuestsermi, jolla osaltaan estetään nippujen liikkumista ajon aikana ja jarrutuksissa sekä törmäyksissä.

Liukuestesermi tolpissa ei ole pakollinen.

 

Tolppien liukuestesermit tulivat 1980-luvulla käyttöönn teräksisissä  junavaunupankoissa , ja 1990 - luvusta alkaen tolppaliukuesteitä on käytetty myös puutavara-autopankoissa. Lisääntyvä käyttö alkoi 2000 luvulla ja nyt sen käyttö on vallitseva kaikissa Terminatormalleissa sekä suuressa osassa nykytekniikkaa jäljetteleviä teräspankkomalleja. 
- Jäljitelmäpankkojen tolppaliukuestemallit ovat kuitenkin toiminnaltaan vajavaisia, kun tolppien parimetriset lattarautatuennat syövät suurimman osan tolppille tärkeistä liukuestepinnoista.

Alumiinipankkojen liukuestepinnat kaikilla valmistajilla alimitoitetut.Alumiinipankoissa pankkorunkojen liukuestepinta on poikkeuksetta sen muotoinen, että niissä ei ole asetuksen vaatimaa terävää liukuestesermiä siinä muodossa, kun se on asetuksessa määritelty. Liukuestesermin poikkeuksellinen rakenne alumiinipankoissa johtuu alumiinin pehmeyden aiheuttamista vaatimuksista. 
Alumiinitolpista liukuesteet puuttuvat kaikkien valmistajien osalta ja monissa teräspankoissakin tolppien kuormanvastepinnat ovat edelleenkin täysin sileitä ja pyöreänurkkaisia ilman kitkaa lisääviä teräviä liukuestesermejä.

Rahtivapaat kuljetukset ja asennusapu !!!

Heikki Jokela
050 4129 024

01.06.2019 6:28Kehitimme kymmenessä vuodessa koko maailman pankkomarkkinoitten tehokkaimman, turvallisimman ja kattavimman pankkomalliston.
16.07.2019 10:00Terminator XXL purkupankkouutuudet ovat nyt tuotannossa.
11.07.2019 16:09Sen lisäksi että Terminator on tilavin, - on se myös tuottavin ja turvallisin.
07.07.2019 11:32Puutavaranipun sidonta koostuu kitkapinnoista ja sidontavoimista sekä nipun ladonnasta.
07.07.2019 8:01Terminator XXL pakettihinnat 1.6.2019 - 31.7.2019
07.07.2019 5:13Terminator XXL "PURKUPANKKO" - 2019 uutuus.
29.06.2019 21:37Ohjeistus raakapuun maantiekuljetuksien nippusidonnasta siirtyy vuoden 2020 helmikuulle.
29.06.2019 10:01Vuosi 2020 on myös raakapuun nippusidonnan sekä sen valvonnan muutosvuosi.
23.06.2019Aerodynamiikkaparannuksia minimikustannuksin, - jopa hankinnahinnassa säästäen.
20.06.2019 23:19Olemme kehittämässä uuden tekniikan ja toimintojen purkupankkomallia "tukkipankkotälleille" !!!

Siirry arkistoon »