1. Viisikulmainen tolppamuotoilu.

Share |
26.01.2019

Puutavarapankon tolppien "viides kulma" on yksi viidestätoista Terminatoreihin kehittämiämme erityisominaisuuksia. Viidennellä kulmalla aikaansaadaan lujuutta ja sillä parannetaan samalla ratkaisevasti toppan aerodynaamisia ominaisuuksia.

Viidennen kulman lujuutta parantava ominaisuus on lommahduksen esto-ominaisuus ja ulkoapäin tulevien iskujen keston selvä paraneminen. Viides kulma mahdollistaa myös tolpan muotoilun, jolla eliminoidaan "proteesivahvikkeiden" tarve tolppien vahvikkeina.Terminatortolppa on muotoiltu aerodynaamisesti tehokkaasti toimivaksi ja kuormatilakokoa ennen näkemättömästi kasvattavaksi. - Tolpan viides kulma pienentää ilmanvastusvoimia ja kasvattaa tukevuutensa kautta kuormatilakokoa.

Viides kulma tolpan ulkopinnassa on ilmainen ja tehokas suoja kuormasiteitten nostossa. Tolppan suojaminen erilaisilla hankintahintaa ja painoa lisäävillä suojapelteillä ja muoveilla on täysin tarpeetonta.


01.06.2019 6:28Kehitimme kymmenessä vuodessa koko maailman pankkomarkkinoitten tehokkaimman, turvallisimman ja kattavimman pankkomalliston.
16.07.2019 10:00Terminator XXL purkupankkouutuudet ovat nyt tuotannossa.
11.07.2019 16:09Sen lisäksi että Terminator on tilavin, - on se myös tuottavin ja turvallisin.
07.07.2019 11:32Puutavaranipun sidonta koostuu kitkapinnoista ja sidontavoimista sekä nipun ladonnasta.
07.07.2019 8:01Terminator XXL pakettihinnat 1.6.2019 - 31.7.2019
07.07.2019 5:13Terminator XXL "PURKUPANKKO" - 2019 uutuus.
29.06.2019 21:37Ohjeistus raakapuun maantiekuljetuksien nippusidonnasta siirtyy vuoden 2020 helmikuulle.
29.06.2019 10:01Vuosi 2020 on myös raakapuun nippusidonnan sekä sen valvonnan muutosvuosi.
23.06.2019Aerodynamiikkaparannuksia minimikustannuksin, - jopa hankinnahinnassa säästäen.
20.06.2019 23:19Olemme kehittämässä uuden tekniikan ja toimintojen purkupankkomallia "tukkipankkotälleille" !!!

Siirry arkistoon »