Raakapuun maantiekuljetusten kuormansidonta koostuu monista tärkeistä osatekijöistä ja niitten yhteentoimivuuden summasta

08.02.2020 18:08

 

Puutavarayhdistelmien nippusidonnan minimitasot on määritelty Liikenneministeriön asetuksessa 940/1982:

Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä eikä oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden milloin kuormaan vaikuttaa eteenpäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s 2 tai kun kuormaan vaikuttaa sivuille tai taaksepäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5 m/s 2 .

   18673021_437002443324067_4183062280821952454_o

Asetuksella 940/1982 on määritelty minimi sidoslujuudet ja niitten esikiristysvoimat , sekä kiinnityspisteitten paikat ja lujuudet. Lujuudet määräytyvät nippujen maksimipainoista:

Kuorman liikkumista eteenpäin estävien sidoksien nimellislujuuksien summan kuormatilan molemmilta puolilta yhteen laskettuna on oltava vähintään kuorman painon suuruinen sekä sivuille ja taaksepäin vähintään puolet kuorman painosta, jollei kuorman tuenta ja kitka kuorman ja kuormatilan pohjan välillä tai kuorman laatu salli pienempää sidonnan lujuutta.

Uuden sitomisvälineen tulee kestää nimellislujuuteen nähden kaksinkertainen ja sen metalliosien 1,4 kertainen kuormitus murtumatta.

Sitomisvälineen kunto on tarkastettava riittävän usein. Vaurioituneita tai kulumisesta johtuen heikentyneitä samoinkuin epäasiallisesti korjattuja sitomisvälineitä ei saa käyttää.

Sitomisvyössä tulee olla merkintä sen nimellislujuudesta ja valmistusajankohdasta.

ilmaaaaa

Sidoksien nippupituuskohtaiset minimimäärät ja kiinnityspisteitten paikat sekä tolppa-/ kuormakorkeus : 

Kuljetettaessa puu- tai muuta vastaavaa pitkää tavaraa on se sidottava ajoneuvon alustaan tai kuormakoriin vähintään yhdellä sidoksella. Jos kuljetettavan tavaran nimellispituus on suurempi kuin 3 metriä, on käytettävä vähintään kahta sidosta ja jos kuljetettava esine tai tavaranippu on tuettu sivutolppia vasten, tulee sen nojata vähintään kahteen saman sivun pystytolppaan.Raakapuuyhdistelmän toimiva nippusidonta käsittää paljon muutakin , kuin sidontalaitteet. Sidonnan toimivuus koostuu sidoksien ohella kuormatilan kitkapinnoista. Kitkapintojen minimivaatimukset on määritelty pankkojen osalta seuraavasti:

Ajoneuvon rakenteen tai varustuksen tulee olla sellainen, että kahden peräkkäisen pankon välissä oleva nippu voidaan sitoa ajoneuvon alustaan tai kuormakoriin. Milloin peräkkäisten pankkojen välinen etäisyys on yli 2,5 metriä, tulee sitominen voida suorittaa kahdella erillisellä sidoksella.

Puutavarapankon poikkipalkin on oltava varustettu ylöspäin suunnatulla, vähintään 10 mm:n korkuisella särmällä, joka estää puiden liukumista pituussuunnassa.

18527078_434125753611736_4674270944270988241_o

Puutavarapankot muodostavat raakapuun maantiekuljetusyhdistelmien kuormakorit. Pankkojen kiinnikkeitten on oltava lujuudeltaan sellaisia , että ne kestävät asetuksen 940/1982 asettamat minimivaatimukset:

Kuormakorin kiinnityksen ajoneuvoon tulee ilman pysyviä muodonuutoksia kestää:

1) eteenpäin kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 14 m/s2;

2) sivuille ja taaksepäin kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 7 m/s2; ja

3) pystysuunnassa suurempi seuraavista voimista: ajoneuvon alustan massaan vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s2 tai kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava vastaava voima.Heikki Jokela 050 4129 024

01.06.2019 6:28Kehitimme kymmenessä vuodessa koko maailman pankkomarkkinoitten tehokkaimman, turvallisimman ja kattavimman pankkomalliston.
29.03.2020 9:10Weckmanin supertilava ja kevytrakenteinen viisiakselinen raakapuuvaunu.
22.03.2020 10:48Terminatorimiesten 6 (+ 1) palvelupistettä pitävät osaltaan huolen puutavara-autojen toimivuudesta.
20.03.2020 18:00Terminator miehet palvelevat 24/7 , - ja kesälomat 2020 peruttu.
18.03.2020 8:52TimberRoad 2020 siirtoauto.
17.03.2020 8:48TimberRoad 2020 "syöttöautomallit".
15.03.2020 12:00TimberRoad 2020 vetoautojen kuormatilat ja kantavuudet ovat identtisiä.
15.03.2020 6:32Mikä on TimberRoad 2020 - projekti ???
14.03.2020 7:48TimberRoad 2020 yhdistelmäparin polttoainesäästöt ja päästöt tulevat alittamaan Eu- vaatimukset enemmän kuin selkeästi.
12.03.2020 18:00TimberRoad 2020 aikataulutus.

Siirry arkistoon »