Kitkavoimien maksimaalinen hyväksikäyttö raakapuun nippusidonnassa on välttämätöntä.

09.02.2020 10:00

  

Asetuksen 940/1982 vaatimusten mukaisesti kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä eikä oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden milloin kuormaan vaikuttaa eteenpäin voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s 2 ( vrt. - uuden tekniikan yhdistelmien jarrutusteho on 7 m/s2 ) .

Vaatimustaso 10m/s2 on kova, ja sen saavuttaminen vaatii sidonnan ja kuormakorikiinnirysten sekä kitkavoimien yhteistä ja maksimaalisen tehokasta yhteiskäyttöä.

Vaatimustason saavuttamiseksi Terminatoreitten ajoneuvorunkoon kiinnitykseen ja kitkavoimien maksimointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.Terminatoreitten kiinnikkeissä on kasvatettu M20/8.8  pulttien kiinnitysväliä perinteisestä 18 sentistä 24 senttiin ja lisäksi ohjeistamme auton pankkojen osalta niitten asentamista kiinteän esteen taakse vähintään kahdessa pankossa = minimi 1/nippu. Perävaunukiinnikesarjassa on etupankon "tuplakiinnikkeet" aina vakiona ja ohjeena on kiinteä stoppari etupankossa molemminpuolisesti. Lisäksi on oltava kakkospankon eteenpäin liikkumisen estävä stoppari ranka/ tukkinipulla sekä siirtorautasarjojen stopparit kolmos-, ja nelospankoille kolmimetrisasennossa.Terminatoreitten nippusidontaa varmistavat kitkavoimat ovat maksimoidut kuormatilojen täysimittaisilla ja terävillä liukuestepinnoilla sekä pankkorunkojen rautahammastuksilla. Pankkojen runkokiinnitysten tukevuutta on tehostettu kaikkien kuormatta liikuteltavien  osalta alumiinisilla kitkalevyillä. Terminatoreitten monitoimiset " triplavaimentimet" toimivat melunpoiston ohella myös kuorman nippusidonnan apuna törmäyksissä ja jarrutuksissa. Triplavaimennin kasvattaa kitkavoimia kaikissa pankoissa sekä antaa pulteille kestoa lisäävää joustoa äärikuormituksilla.Terminatoreitten antamia kitkavoimia ja sidontatehoa on mahdollista kasvatta myös oikeaoppisella kuormauksella.Heikki Jokela 050 4129 024

01.06.2019 6:28Kehitimme kymmenessä vuodessa koko maailman pankkomarkkinoitten tehokkaimman, turvallisimman ja kattavimman pankkomalliston.
23.02.20204. Käyttöikä XXL / "puolivillaiset"
23.02.20203- pankon paino/lujuus suhde - "puolivillaiset"
22.02.2020 8:50"Puolivillaisuuden" syyt ja syy-yhteydet. .
22.02.20202- aerodynamiikka ja ilmavirtauksien suuntaus / "puolivillaiset"
22.02.20201- kuormatilakoon kasvattaminen / "puolivillaiset".
21.02.2020 5:43Terminator ei ole miltään osin " puolivillainen " jäljitelmäpankko !!!
20.02.2020 14:47Terminatoreitten jälkihuolto tehostuu huoltopaketeilla.
15.02.2020 19:19Nippu lisää , - ja sillä muutoksella alumiinipankkoyhdistelmä Terminator tilavuuksiin.
09.02.2020 10:00Kitkavoimien maksimaalinen hyväksikäyttö raakapuun nippusidonnassa on välttämätöntä.

Siirry arkistoon »