Lausuntopyyntö:

15.04.2020 14:08

Lausuntopyyntö kahdesta tieliikennelakiin liittyvästä määräysluonnoksesta - Kuormakorit ja kuorman varmistaminen sekä Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista Kuormakorit ja kuorman varmistaminen ja Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset (HCT-määräys).

Määräykset liittyvät pääosin hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp (Ulkoinen linkki)) esitettyihin tieliikennelain muutoksiin.

Määräykset ovat riippuvaisia hallituksen esityksessä tieliikennelakiin esitettyjen määräyksenantovaltuuksien hyväksymisestä. Tavoitteena on, että määräykset annetaan, kun Liikenne- ja viestintävirastolle tieliikennelakiin esitetyt määräyksenantovaltuudet on hyväksytty ja vahvistettu.

Kuormakoreista ja kuorman varmistamista koskevassa määräysluonnoksessa on huomioitu Euroopan komission vuonna 2014 julkaisemat eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat kuorman varmistamisesta tieliikenteessä (Ulkoinen linkki). Määräysluonnoksessa esitetään sovellettavaksi osittain kansainvälisiä standardeja etenkin korirakenteen lujuudesta ja kestävyydestä, kiinnitysjärjestelyistä sekä kiinnityksessä käytettävistä materiaaleista.

Lausuntopyyntö: Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Lausuntopyyntö: Kuormakorit ja kuorman varmistaminen

Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista viimeistään tiistaina 21.4.2020. Lausunnot voi toimittaa Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Pyydämme liittämään lausuntoihin viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019 tai TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019) ja käyttämään lausuntojen antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Otto Lahti (lomalla 18-20.3), p. 029 534 5259, otto.lahti(at)traficom.fi

Lakimies Aino Still (lomalla 30.3-13.4), p. 0295 34 6425, aino.still(at)traficom.fi (kuormakorit ja kuorman varmistaminen määräysluonnos)

Lakimies Emma Thomasén (lomalla 18-20.3), p. 029 534 5241, emma.thomasen(at)traficom.fi (HCT-määräysluonnos)

13.07.2020 14:00Terminator pankkojen huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
20.09.2020 13:42Triplavaimennin muutti kertaluokkaa paremmaksi koko puutavarapankon kiinnikejärjestelmän.
20.09.2020 7:17"Triplavaimennin" on onnistunut tuote - kovan työn tulos ja täysin "napakymppi".
18.09.2020 6:59"Triplavaimennin" on kiinnikkeitten lujuutta ja toimintoja lisäävä keksintö.
17.09.2020 11:02Triplavaimentimet kasvattavat pankkojen isku-, ja värinäkestoa.
16.09.2020 10:19Terminatorimiehet huoltavat puutavarayhdistelmien kuormatilat !!!
16.09.2020 7:09"Triplavaimennin" kolmella kitkasäätöportaalla vähensi osamäärän kolmasosaan.
15.09.2020 8:09Videopaketti 1. "Puutavara-autot"
15.09.2020 7:07Triplavaimennin on osoittanut toimivuutensa ja käsittämättömän kestävyytensä.

Siirry arkistoon »