Lausuntopyyntö:

15.04.2020 14:08

Lausuntopyyntö kahdesta tieliikennelakiin liittyvästä määräysluonnoksesta - Kuormakorit ja kuorman varmistaminen sekä Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista Kuormakorit ja kuorman varmistaminen ja Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset (HCT-määräys).

Määräykset liittyvät pääosin hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp (Ulkoinen linkki)) esitettyihin tieliikennelain muutoksiin.

Määräykset ovat riippuvaisia hallituksen esityksessä tieliikennelakiin esitettyjen määräyksenantovaltuuksien hyväksymisestä. Tavoitteena on, että määräykset annetaan, kun Liikenne- ja viestintävirastolle tieliikennelakiin esitetyt määräyksenantovaltuudet on hyväksytty ja vahvistettu.

Kuormakoreista ja kuorman varmistamista koskevassa määräysluonnoksessa on huomioitu Euroopan komission vuonna 2014 julkaisemat eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat kuorman varmistamisesta tieliikenteessä (Ulkoinen linkki). Määräysluonnoksessa esitetään sovellettavaksi osittain kansainvälisiä standardeja etenkin korirakenteen lujuudesta ja kestävyydestä, kiinnitysjärjestelyistä sekä kiinnityksessä käytettävistä materiaaleista.

Lausuntopyyntö: Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Lausuntopyyntö: Kuormakorit ja kuorman varmistaminen

Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista viimeistään tiistaina 21.4.2020. Lausunnot voi toimittaa Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Pyydämme liittämään lausuntoihin viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019 tai TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019) ja käyttämään lausuntojen antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Otto Lahti (lomalla 18-20.3), p. 029 534 5259, otto.lahti(at)traficom.fi

Lakimies Aino Still (lomalla 30.3-13.4), p. 0295 34 6425, aino.still(at)traficom.fi (kuormakorit ja kuorman varmistaminen määräysluonnos)

Lakimies Emma Thomasén (lomalla 18-20.3), p. 029 534 5241, emma.thomasen(at)traficom.fi (HCT-määräysluonnos)

15.05.2020 10:10"Kadonneen kuormatilan metsästys" : - Nyt mennään kuormatilakokoon vaikuttavat tekijät läpi osa osalta , - ja rehellisesti.
29.05.2020 12:48"Paukku ja pupu" - SP- vaunut täyttyy Terminatoreilla kertalaakista.
26.05.2020 15:57Ilmanvirtauksen suuntaus ja loiskuorma sekä polttoaineenkulutus
26.05.2020 14:14Terminator pankkohinnasto 1 / 2020.
25.05.2020 10:10TimberRoad 2020 kehittää ja testaa puutavarayhdistelmiä
24.05.2020 11:11Mikä on TimberRoad 2020 - projekti ???
23.05.2020KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
23.05.2020Raakapuuyhdistelmien aerodynamiikkakehitystyötä yli 40 vuotta .
18.05.2020 8:08Löytyykö nippuvälien minimoinnista lisäeuroja???
17.05.2020 14:40Kuormansidontaa tehostettava liukuestepinnoilla.

Siirry arkistoon »