Määräysluonnokset liikenneturvallisuutta parantavia ja oikeansuuntaisia.

23.04.2020

Polttoainekulujen minimointi on otettava vakavasti. Ilmavälien pienennys on tehokeinojamme kuormatulla yhdistelmällä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt  lausuntoja määräysluonnoksista Kuormakorit ja kuorman varmistaminen ja Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset (HCT-määräys). Määräykset liittyvät pääosin hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi .

Määräykset ovat riippuvaisia hallituksen esityksessä tieliikennelakiin esitettyjen määräyksenantovaltuuksien hyväksymisestä. Tavoitteena on, että määräykset annetaan, kun Liikenne- ja viestintävirastolle tieliikennelakiin esitetyt määräyksenantovaltuudet on hyväksytty ja vahvistettu.

Kuormakoreista ja kuorman varmistamista koskevassa määräysluonnoksessa on huomioitu Euroopan komission vuonna 2014 julkaisemat eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat kuorman varmistamisesta tieliikenteessä 

Ohjaamon suoja

KUORMATILAA-2017,SUPERHEINÄKUUN,tarjoukset - XXL,XLR aero

Määräysluonnoksissa esitetty mahdollinen ohjaamon suojan  (4.20m maasta mitattuna) ei sellaisenaan rajoita kuorman ylimpien puitten ylilentoa törmäyksissä ja shokkijarrutuksissa. Vetoauton kuormasidonta L- nosturimallin upotuksineen on lähes mahdotonta tehdä pitäväksi nykykäytännöllä , tai uusien ehdotusten  mukaisestikkaan. 

Pankot 

Terminator XXL 8.8 CE lujuustodistuslaskenta.

Puutavarapankoille on määritelty ehdotus, jossa perinteisen kuormatestin kuormituksella 1/4 pankon sallitusta nimelliskuormasta kuormitettuna 2 m korkeudella pankon pinnasta ja pankon kesto murtumatta ja muotoaan muuttamatta - lisäksi testi , joka määrittää 50 mm tolppataipumat testipisteestä on hyvä lisä, joskin se asettaa kovia vaateita pankkorakenteille.

Testin teko ehdotuksen mukaisesti 2/3 tolppakorkeudella vesittää hyvän ehdotuksen  , koska testejä tulee pankkomallien ja pankkokorkeuksien sekä pankkoleveyksien mukaan kymmenittäin. Lisäksi on epämääräistä , se, miten tehdään jatkettavatolppamallien testaukset.

Pankkojen liukuestevaatimukset ovat asetuksen 940/ 1982 mukaiset, eikä lisävaatimuksia ole. Toivottavaa kuitenkin olisi rajoittaa alumiinirunkoisten ja puöreäliukuesteisten pankkomallien käyttöä Suomessa.

Kuormansidonta Kuormansidontamääräyksiien on tulossa lisävaatimuksia , jotka kohdistuvat pääosin perävaunuun. Kuormasidonnan sidoksien lujuus ja määrä ja niitten kiristysvoimat saanevat lisävahvistusta. Kuormasiteitten kiinnityspisteet on määritelty ehdotuksessa ajoneuvon rungosta kiinnitettäviksi.

 

15.05.2020 10:10"Kadonneen kuormatilan metsästys" : - Nyt mennään kuormatilakokoon vaikuttavat tekijät läpi osa osalta , - ja rehellisesti.
03.06.2020 7:00Terminator pankkojen kevään huoltopakettien tarjoukset..
03.06.2020Puutavarayhdistelmän "Terminointi" monessa tapauksessa edullisin ja tuottavin investointi.
02.06.2020 14:14Terminator pankkohinnasto 1 / 2020.
02.06.2020 7:36TimberRoad 2020 yhdistelmien säästökohteet.
01.06.2020 20:00TimberRoad 2020 yhdistelmäparin perävaunut.
31.05.2020 14:38Kolmiakselinen raakapuun "siirtoauto".
31.05.2020 10:57Raakapuun siirtoautot yleistyvät kiihtyvässä määrin. - Mutta mistä kasvu johtuu?
29.05.2020 23:46KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
29.05.2020 12:48"Paukku ja pupu" - SP- vaunut täyttyy Terminatoreilla kertalaakista.

Siirry arkistoon »