Määräysluonnokset liikenneturvallisuutta parantavia ja oikeansuuntaisia.

23.04.2020

Polttoainekulujen minimointi on otettava vakavasti. Ilmavälien pienennys on tehokeinojamme kuormatulla yhdistelmällä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt  lausuntoja määräysluonnoksista Kuormakorit ja kuorman varmistaminen ja Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset (HCT-määräys). Määräykset liittyvät pääosin hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi .

Määräykset ovat riippuvaisia hallituksen esityksessä tieliikennelakiin esitettyjen määräyksenantovaltuuksien hyväksymisestä. Tavoitteena on, että määräykset annetaan, kun Liikenne- ja viestintävirastolle tieliikennelakiin esitetyt määräyksenantovaltuudet on hyväksytty ja vahvistettu.

Kuormakoreista ja kuorman varmistamista koskevassa määräysluonnoksessa on huomioitu Euroopan komission vuonna 2014 julkaisemat eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat kuorman varmistamisesta tieliikenteessä 

Ohjaamon suoja

KUORMATILAA-2017,SUPERHEINÄKUUN,tarjoukset - XXL,XLR aero

Määräysluonnoksissa esitetty mahdollinen ohjaamon suojan  (4.20m maasta mitattuna) ei sellaisenaan rajoita kuorman ylimpien puitten ylilentoa törmäyksissä ja shokkijarrutuksissa. Vetoauton kuormasidonta L- nosturimallin upotuksineen on lähes mahdotonta tehdä pitäväksi nykykäytännöllä , tai uusien ehdotusten  mukaisestikkaan. 

Pankot 

Terminator XXL 8.8 CE lujuustodistuslaskenta.

Puutavarapankoille on määritelty ehdotus, jossa perinteisen kuormatestin kuormituksella 1/4 pankon sallitusta nimelliskuormasta kuormitettuna 2 m korkeudella pankon pinnasta ja pankon kesto murtumatta ja muotoaan muuttamatta - lisäksi testi , joka määrittää 50 mm tolppataipumat testipisteestä on hyvä lisä, joskin se asettaa kovia vaateita pankkorakenteille.

Testin teko ehdotuksen mukaisesti 2/3 tolppakorkeudella vesittää hyvän ehdotuksen  , koska testejä tulee pankkomallien ja pankkokorkeuksien sekä pankkoleveyksien mukaan kymmenittäin. Lisäksi on epämääräistä , se, miten tehdään jatkettavatolppamallien testaukset.

Pankkojen liukuestevaatimukset ovat asetuksen 940/ 1982 mukaiset, eikä lisävaatimuksia ole. Toivottavaa kuitenkin olisi rajoittaa alumiinirunkoisten ja puöreäliukuesteisten pankkomallien käyttöä Suomessa.

Kuormansidonta Kuormansidontamääräyksiien on tulossa lisävaatimuksia , jotka kohdistuvat pääosin perävaunuun. Kuormasidonnan sidoksien lujuus ja määrä ja niitten kiristysvoimat saanevat lisävahvistusta. Kuormasiteitten kiinnityspisteet on määritelty ehdotuksessa ajoneuvon rungosta kiinnitettäviksi.

 

19.12.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 12/2020
16.01.2021 9:33Junavaunupankoista alkoi nuppusidonnan "pitovoimien" kehittäminen.
15.01.2021 20:28KATSO TÄSTÄ 15.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.01.2021 9:31Terminatorien turvallisuus on aivan omassa luokassaan,
15.01.2021 1:28Terminatoreitten tuottavuusetu on yllättävän suuri.
14.01.2021 15:51Kaksi pankkojen tärkeintä ominaisuutta ovat tuottavuus ja turvallisuus.
13.01.2021Terminator tekniikkaa 6. : - 100% liukuestepinnat pankoissa ja tolpissa
12.01.2021 5:33Terminator tekniikkaa 5. ; - Ketjusiteitten ketjupuikkarit ja nostokoukkusarjat
11.01.2021 8:25Terminator tekniikkaa 4:- Ääreis stopparisuositus liikuteltavissa pankoissa
11.01.2021 1:35Terminator tekniikkaa 3.: - Tuplakiinnikkeet perävaunun etupankossa

Siirry arkistoon »