Puutavarapankkojen polttoainekulutuksissa on eroa - TimberRoad 2020

13.08.2020


Erikoistutkija ja rekkalaskennan asiantuntija Di Olavi H koskinen on vertaillut kuorma-autoyhdistelmien aerodynaamisten ominaisuuksien vaikutuksia yhdistelmän polttoainekulutuksiin.

Simulointimallin mukaan vertailupankkojen polttoainekulutuserot ovat merlittäviä kuljetustalouden ja päästöjen kannalta. 

Alla olevassa simuloinnista poimitussa yksinkertaistetussa taulukossa on esitetty vertailupankkoisten (A ja T) yhdistelmien tyhjänäajon kulutuslukenat 60km/h , 70 km/h ja 80 km/ h ajonopeuksilla. Taulukon l/pankko sarake osoittaa yhden yksittäisen pankon vaatiman kulutuksen eri ajonopeuksilla ja l/12 pankkoa on yhdistelmän 12 pankon kulutus 60,70 ja 80 km/h nopeuksilla.

Vertailupankkojen ilmavastusarvoina on käytetty otsapinta-arvoina 1.0 m2 (A) ja 0.7 m2 (T).  sekä Cw arvoima 0.9  (A) ja 0.6  (T). Saadut tulokset ovat vertailukelpoisia kenttäolosuhteissa saatujen polttoainekulutuserojen kanssa.

km/h l/100  l/pankko   l/12 pankkoa

60    A  41.2     1.05         12.7
60    T  35.6      0.52        6.27

70    A  44.7     1.04         16.8
70    T  36.1     0.68         8.20

80    A 52.9     1.83         21.8
80    T 41.6      0.87         10.5

Simuloinnin tulokset ovat taulukoitu tasaisella nopeudella- ja tyhjänäajossa. Keskiarvopuunajossa lukemaero pienenee noin puoleen , kun kuormattuna-ajon ilmanvastuserot ovat hyvin pieniä. Pankkovalinnasta saavutettavissa oleva polttoainehyöty on arviolta 3l/100 km - 5l/100 km , - riippuen ajomatkasta, lastauksista ja keskiajonopeuksista.

Heikki Jokela - Terminator XXL
050 4129 024

13.07.2020 14:00Terminator pankkojen huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
20.09.2020 13:42Triplavaimennin muutti kertaluokkaa paremmaksi koko puutavarapankon kiinnikejärjestelmän.
20.09.2020 7:17"Triplavaimennin" on onnistunut tuote - kovan työn tulos ja täysin "napakymppi".
18.09.2020 6:59"Triplavaimennin" on kiinnikkeitten lujuutta ja toimintoja lisäävä keksintö.
17.09.2020 11:02Triplavaimentimet kasvattavat pankkojen isku-, ja värinäkestoa.
16.09.2020 10:19Terminatorimiehet huoltavat puutavarayhdistelmien kuormatilat !!!
16.09.2020 7:09"Triplavaimennin" kolmella kitkasäätöportaalla vähensi osamäärän kolmasosaan.
15.09.2020 8:09Videopaketti 1. "Puutavara-autot"
15.09.2020 7:07Triplavaimennin on osoittanut toimivuutensa ja käsittämättömän kestävyytensä.

Siirry arkistoon »