Puutavarapankkojen tolppakorkeudet edelleen kasvussa.

23.08.2020 9:22

Suomalaisten puutavarayhdistelmien tolppamitat ovat edelleen selvässä kasvusuunnassa. Tolppamittoja rajoittaa yhdistelmille sallittu kokonaiskorkeus 4.4m ja alustojen runkokorkeudet sekä joissakin nopeasti harvenevissa tapauksissa kulkukorkeudet = alitukset , sekä tallien ovikorkeudet.Tolppamitat olivat vielä 2000 luvun alussakin voittopuolisesti alle kolmen mertin. 

Suomalaisten raakapuuyhdistelmien tolppamittojen kasvun 2000 luvulla on mahdollistanut kokonaiskorkeuksien kasvu 20 sentillä , 4.40 metriin , sekä ajoneuvojen runkokorkeuksien madaltaminen monasti myöskin 20 sentillä. - Tämä muutos on tuonut parhaissa tapauksissa kuormakorkeuslisää , jopa 30 cm- 40 cm.

Nippukokojen kasvu on tullut tarpeeseen.Raakapuuyhdistelmille hyväksytty 20 sentin korkeuslisä on tullut tietoisesti tarpeeseen. Se on osaltaan vastannut kuormatilan kasvutarvetta, jonka 16 tonnin kokonaispainolisäys toi mukanaan. - Tuo 16 tonnin kokonaispainokorotus toi mukanaan noin 14 tonnin lisätilatarpeen ylös, sivuille ja alaspäin. Muutos kantavuuteen kasvatti kuormatilan kokotarvetta samanaikaisesti 20m3-30m3 (kehyskuutiolla).

Kuormakorkeuslisä 20 cm tuo tarpeesta vain osan.Kuormakorkeuden kasvattaminen 20 sentillä helpotti tilavuustarpeen kasvattamista noin kolmanneksella. Seuraava kolmannes on saatavissa runkokorkeuksien 20 sentin madalluksista ja edullisin, mutta tärkein kasvulisä löytyy kuormatilojen sisämittoja kasvattamalla.

 

13.07.2020 14:00Terminator pankkojen huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
18.09.2020 6:59"Triplavaimennin" on kiinnikkeitten lujuutta ja toimintoja lisäävä keksintö.
17.09.2020 11:02Triplavaimentimet kasvattavat pankkojen isku-, ja värinäkestoa.
16.09.2020 10:19Terminatorimiehet huoltavat puutavarayhdistelmien kuormatilat !!!
16.09.2020 7:09"Triplavaimennin" kolmella kitkasäätöportaalla vähensi osamäärän kolmasosaan.
15.09.2020 8:09Videopaketti 1. "Puutavara-autot"
15.09.2020 7:07Triplavaimennin on osoittanut toimivuutensa ja käsittämättömän kestävyytensä.
14.09.2020 22:28"Triplavaimennin" on yksi parhista Terminatorkeksinnöistä.
14.09.2020 0:06TR-2020 yhdistelmäparin kehitystyö aloitetaan yhdistelmien peräpäistä.

Siirry arkistoon »