TimberRoad siirtokuljetusten yksi tuottavuuseduista on moninkertainen punnitus.

23.05.2022 11:35


Puutavarayhdistelmien kuormakokoa rajoittaa lastauspunnitusten, jopa useitten tuhansienkin kilojen heitot.Lisäepävarmuutta tuo ajon aikana kerääntyvä "loiskuorma" , jonka koko vaihtelee 100 kilosta jopa muutamiin tonneihin.

Moninkertaisesta punnituksesta apua.Syöttöauton, perävaunun ja siirtoauton kuormapuntareilla ja nosturivaakituksella on mahdollista saada moninkertaiset punnitustulokset. Näitä tietoja hyödyntämällä on mahdollista päästä hyvinkin lähelle sallittuja  kantavuuskuormakokoja. Lisäksi loiskuormien keräymää on mahdollista arvioida kelikohtaisin ja kokemusperäisin ennakoinnein.

Akselipainovaakat tuplaavat punnitustietomäärät.

Autojaen ja perävaunujen akselipainovaakat ovat nosturin kuormauspunnitukselle varmistin ja yhdistelmän painoa on helppu seurata koko siirtokuljetuksen ajan. Kokonais seurantaa tehostaa myös syöttöautolle ja siirtoautolle räätälöidyt yhtenäiset nippukoot.

Perävaunukuormalle  kaksi, ja autokuormalle neljä punnitusta.

Perävaunu lastataan siirtoautolle valmiiksi tienvarsipinoilta. Sen kuorma punnitaan kuormainvaakalla kerran, ja vaunun lisäpunnitus saadaan akselivaakoilta.
Syöttöauton kuorma punnitaan lastauksessa ja akselipainovaakat antavat tarkistustulokse. Lisäksi syöttöauto lastaa kahteen kertaan punnitun autokuorman siirtoautoon vaihtopaikalla. Tuolloin saadaan toiset kaksi punnitusta siirtoauton kuormalle. 

Siirtoautoyhdistelmän paino  kasvaa aina ajon aikana .

Siirtoauton yhdistelmäpaino kasvaa aina ajon aikana. Tämän ajon aikana kerääntyvän "loiskuorman" kokoon vaikuttaa sekä sää-, että ajo-olosuhteet ja lisäksi yllättävän paljon yhdistelmän aerodynaamiset ominaisuudet ilmanvirtauksineen. Kertyvä kuorma on poikkeuksetta yhdistelmän  rakenteista-, kuormauksesta ja nippuvälien kokoluokista johtuen sadasta kilosta muutamiin tonneihin.

"Loiskuormakoon" minimoinnista ennakoinnista lisätuloja.

Loiskuormakoon minimoinnilla ja mahdollisimman tarkalla ennakoinnilla on mahdollista kasvattaa yhdistelmäryhmän tulosta jopa yli viidenkin prosentin lisätulot.
Loiskuormaa on mahdollista minimoida kehittämällä alustarakenteita, virtauksen ohjaustekniikkaa ja minimoimalla nippuvälejä. - Kuormien moninkertaisista punnituksista ja ajonaikaisesta seurannasta on mieskohtaiselle osaamiselle ja kuormakojen ennakoinnille ratkaisevan suuri apu.Heikki Jokela 0504129024


30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »