Millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan ???

01.09.2021 8:08


TRAFICOM:in määräys puutavarayhdistelmän nippusidonnasta on selkeä : "Kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivuille päin". - mutta millä päästään vaatimuksen mukaiseen nippusidontaan ???

Nippujen paikallaanpysymiseen voidaan vaikuttaa kitkavoimilla, ja nippusidonnalla.

Keveys kaipaa tilavuutta - tilavuus kaipaa keveyttä.

Puutavarayhdistelmien pankkoihin vaaditaan terävät, vähintään 10 mm korkuiset liukuesteet ja määräysten mukaiset nippusidonnat. Lisäksi on tietenkin varmistettava kuormakorin=pankkojen pitävä kiinnitys ajoneuvon rungolle ja pitovarmuutta lisää liukuestepinnat myöskin tolpissa.

Puun laadulla ja lastauksella on ratkaiseva merkitys.Nippujen npaikallaan pysyvyyteen vaikuttaa kitkavoimien, nippusidonnan ja kuormatilan kiinnityksen lisäksi se, mikä on puutavaran laatu, onko puut liukkaita, ja mitenkä ne ovat kuormaan ladotut.

Turvallinen nippusidonta on monien tärkeitten osatekijöitten yhteinen summa.Turvallinen nippusidonta vaatii valituilta laitteilta - etuseiniltä, pankoilta ja sidontalaitteilta maksimaalisen kyvyn toimia nippujen liikkumista estävinä laitteina. Tämän lisäksi aivan ratkaiseva merkitys on kuormauksella, jossa on koko lastauksen ajan huomiotu myöskin yksittäisten puitten paikallaan pysyvyys , sekä nipun sidonnan kannalta edullinen ylämuoto.
22.09.2021 6:48Määräys kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta.
23.09.2021 15:00LUE TÄSTÄ! Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
23.09.2021 9:09Pankkojen kiinnitys ajoneuvorungolle.
22.09.2021 17:11Nippumuodolla on yllättävän suuri merkitys.
21.09.2021 8:20Metsä Group käynnisti haun tammikuussa 2022 alkavaan oppisopimuskoulutukseen
20.09.2021 6:51Uusi puun varastointiopas valmistunut - tutustu tästä
19.09.2021 17:39Terminatorit ovat monesta suunnasta järkevät.
19.09.2021 10:22Junavaunupankot ja Terminatorit palvelevat toisiaan.
19.09.2021 9:10Junavaunujen tolpista se lähti !!!
19.09.2021 3:13.TerminatorTekniikkaa:............. . -"Paukku ja Pupu"-.

Siirry arkistoon »