Myrskytuhot vaikuttavat metsästäjien liikkumiseen

18.08.2021 21:22

metsahallitus_uusi.png

Metsähallitus on julkaissut uudet metsästyskartat, joissa näkyvät kesäkuisen Paula-myrskyn tuhoalueet. Kaatunutta metsää on metsästysalueilla, joilla metsästää vuosittain jopa 16 000 metsästäjää. Nyt heitä kehotetaan seuraamaan karttoja ja välttämään myrskytuhoalueita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa turvallisuussyistä. Metsähallitus aloitti myrskytuhopuiden korjuun jo heinäkuun alussa.

Tuhot vaikuttavat metsästykseen Taivalkoskella (Etelä-Taivalkosken lupa-alue 5622), Pudasjärvellä (Etelä-Pudasjärvi 5625 ja Syöte 5624), Kuusamossa (Itä-Kuusamo 5637), Suomussalmella (Länsi-Suomussalmi 5605 ja Hossa 5602), Puolangalla (Puolanka 5608) ja Utajärvellä (Utajärvi 5628). 

Kaikkiaan tuhoista kärsineillä alueella metsästää vuosittain jopa noin 16 000 metsästäjää. Alueille myytiin viime kaudelle yhteensä 6 000 pienriistanmetsästyslupaa ja myönnettiin 76 hirvenmetsästyksen aluelupaa hirviseurueille. Lisäksi 9 000 paikallisella metsästäjällä on metsästyslain 8§:n mukainen metsästysoikeus johonkin vahinkoja kärsineestä alueesta. 

”Metsästäjien tulee välttää liikkumista tuhoalueilla, sillä se ei ole turvallista. Alueilla on myös korjuutöitä käynnissä. Julkaisemistamme kartoista näkyy, missä kaatunutta metsää on”, ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta sanoo. 

Metsähallituksen päätöksen mukaan jokaisella metsästysalueella on kuitenkin niin paljon metsästykseen sopivia alueita jäljellä, ettei jo hankittuja metsästyslupia peruta. Metsästäjille halutaan myös tarjota mahdollisuus jatkaa harrastustaan näilläkin alueilla. Sen sijaan kaatuneet metsät otetaan huomioon siinä, kuinka paljon lupia asetetaan vielä myyntiin. 

Elokuun lopussa alkaa metsästysalueiden lopullisen kiintiön myynti. Silloin myytävien lupien määrä perustuu tuoreisiin riistalaskentoihin. 

Etelä-Taivalkosken lupa-alueen pinta-alasta noin kolmannes on pois metsästyskäytöstä. Toisaalta esimerkiksi Puolangan metsästysalueella tuhoja on vain pienellä pinta-alalla alueen pohjoisosissa. 

Myrskytuhopuiden korjuut
aloitettu


”Erityistä huomiota on kiinnitetty kulkemista haittaavan puuston korjaamiseen teiltä ja reiteiltä. Tuhoalue on kuitenkin hyvin laaja, joten puunkorjuu tulee kestämään vähintään vuoden”, arvioi Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen. 

Tuhopuita ei korjata boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta eikä alueilta, joiden osalta Metsähallitus on tehnyt suojelupäätöksen. 

”Kaikkea puuta ei saada metsistä korjattua, vaikka korjuulle ei sinänsä olisi rajoituksia. Metsiin tuleekin jäämään merkittävä määrä uutta lahopuuta, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä asia”, Heikki Kääriäinen toteaa.

Vaikutuksia myös  
hirvenmetsästykseen 

Pienriistakohteiden lisäksi myrskyalueella on 11 Metsähallituksen hirvenmetsästysaluetta. Yhdellä hirvenmetsästysalueella voi metsästää useita hirviseurueita, joissa metsästää yhteensä satoja hirvenmetsästäjiä. 

Myrsky ei ole tiettävästi aiheuttanut riistavahinkoja, ja esimerkiksi hirvikannan säätely alueilla on edelleen tärkeää. 

Hirvenmetsästys alkaa Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja muilla myrskyalueilla 2. lokakuuta. 

Katso myrskytuhot kartalla:  

(Eräluvat.fi-sivusto: lupa-alueen nimi, lupa-alueen numero) 

Etelä-Taivalkosken lupa-alue 5622 (PDF, 5,7 Mb) 

Etelä-Pudasjärvi 5625 (PDF, 4,2 Mb) 

Syöte 5624 (PDF, 4,9 Mb) 

Itä-Kuusamo 5637 (PDF, 3,5 Mb) 

Länsi-Suomussalmi 5605 (PDF, 4,6 Mb) 

Hossa 5602 (PDF, 4,8 Mb) 

Puolanka 5608 (PDF, 5,5 Mb) 

Utajärvi 5628 (PDF, 2,7 Mb)

22.09.2021 6:48Määräys kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta.
23.09.2021 15:00LUE TÄSTÄ! Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
23.09.2021 9:09Pankkojen kiinnitys ajoneuvorungolle.
22.09.2021 17:11Nippumuodolla on yllättävän suuri merkitys.
21.09.2021 8:20Metsä Group käynnisti haun tammikuussa 2022 alkavaan oppisopimuskoulutukseen
20.09.2021 6:51Uusi puun varastointiopas valmistunut - tutustu tästä
19.09.2021 17:39Terminatorit ovat monesta suunnasta järkevät.
19.09.2021 10:22Junavaunupankot ja Terminatorit palvelevat toisiaan.
19.09.2021 9:10Junavaunujen tolpista se lähti !!!
19.09.2021 3:13.TerminatorTekniikkaa:............. . -"Paukku ja Pupu"-.

Siirry arkistoon »