Yli-Insinööri Olavi H Koskisen vastine puutavara-yhdistelmän 39%:n päästövähennysvaatimusten tasosta Suomen osalta.

06.09.2021 9:29

Liikenneministeriön Di Olavi H Koskinen ja "Pankkoinsinööri "Heikki Jokela aloittivat puutavarayhdistelmien polttoainekulutuksen vähentämiseen kehitettyjen aerodynaamisesti edistyksellisten puutavaravarusteitten tutkimustyöt jo 45 vuotta sitten, vuonna 1986. Tätä ennen oli Helsingin Teknillisen Korkeakoulun saatu tuulitunnelikokeitten tulokset yksittäisten tolppien ilmanvastusvoimien suurista eroista.

Vierintäkokeita ja tietokonesimulointeja.Olavi Koskinen kehitti tietokoneelle matemaattisen ohjelmakokonaisuuden, millä voitiin tietokonesimuloinneilla mallintaa erityyppisten yhdistelmien ja varusteitten vaikutuksia ajovastuksiin erilaisissa maantieolosuhteissa. Simuloinnin rinnalla on tehty kuluneitten 45 vuoden aikana lukuisia kenttäkokeita erityyppisillä vertailuyhdistelmillä. Vierintäkokeitten ja simulointien vertailulla on varmistettu laskentamallien luotettavuus sekä soveltuvuus eri kokonaispainoluokkien yhdistelmätyypeille.

Tehdyt kokeet ja laskentamallit ovat nyt apuna päästövähennysvaatimusten arvioinneissa.

Nämä kolmen vuosikymmenen aikana tehdyt ennakkotyöt ovat nyt suurena apuna arvioitassa puutavarayhdistelmissä tapahtunutta 2005 jälkeistä kehitystä ja lisäkehitystarvetta päästäksemme raakapuun maantiekuljetusten osalta Pariisin imastokokouksen asettamiin vähintään 39%:n päästöjen vähennyksiin.

Koskisen vastine.

Olavi Koskinen on laatinut vastineen Pariisin ilmastokokkouksen asettamille minimivähennyksille. Vastineessa ilmenee  kokonaismassojen korotuksista-, painonkevennyksistä-ja vierintävastusmuutoksista saadut /ulosmitattavissa olevat päästövähennykset raakapuun maantiekuljetusten tonnikilomerriltä.
22.09.2021 6:48Määräys kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta.
23.09.2021 15:00LUE TÄSTÄ! Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
23.09.2021 9:09Pankkojen kiinnitys ajoneuvorungolle.
22.09.2021 17:11Nippumuodolla on yllättävän suuri merkitys.
21.09.2021 8:20Metsä Group käynnisti haun tammikuussa 2022 alkavaan oppisopimuskoulutukseen
20.09.2021 6:51Uusi puun varastointiopas valmistunut - tutustu tästä
19.09.2021 17:39Terminatorit ovat monesta suunnasta järkevät.
19.09.2021 10:22Junavaunupankot ja Terminatorit palvelevat toisiaan.
19.09.2021 9:10Junavaunujen tolpista se lähti !!!
19.09.2021 3:13.TerminatorTekniikkaa:............. . -"Paukku ja Pupu"-.

Siirry arkistoon »