Terminator on pankkomalleista aerodynaamisin ja turvallisin- sekä tuottavin.

01.10.2021 7:45

Ilmanvastus on karkeasti ilmanvastuskerroin kertaa ajoneuvon otsapinta-ala. Otsapinta-ala on se pinta-ala, joka näkyy katsottaessa ajoneuvoa suoraan edestäpäin. Se on toisin sanoen ajoneuvon poikkipinta-ala liikettä vastaan kohtisuorassa asennossa.

Laskettaessa tarkkaa ilmanvastuksen aiheuttamaa voimaa käytetään kaavaa F = ½ s v² A Cv, jossa F on vastusvoima, s on ilman tiheys, v on kappaleen nopeus, A on otsapinta-ala ja Cv on ilmanvastuskerroin. Laskettaessa ilmanvastuksen voittamiseen tarvittavaa tehoa korotetaan nopeus v toiseen potenssiin.

Pienillä nopeuksilla ei ilmanvastuksella ole paljoa merkitystä, mutta nopeuden kasvaessa kaksinkertaiseksi kasvaa ilmanvastus nelinkertaiseksi.

Terminator pankkomallisto on huomioinut aerodynamiikan ja tuottavuuden sekä turvallisuuden.


Terminator pankkomallisto on kaikista tunnetuista pankkomalleista selvästi aerodynaamisin ja nippusidontaominaisuuksiltaan selkeästi turvallisin. Terminator pankkomallisto suunniteltiin "puhtaalta pöydältä" 45 vuoden ja 35 pankkomallin tuomilla kokemuksilla unohtamatta oikeaoppisesta kuormatilasta saatavissa olevaa tuottavuutta..

Pankkojen vastusvoimat muodostuvat muodosta ja otsapinta-alan koosta. Terminator malliston otsapinta-ala on minimoitu. Tämä pankkomarkkinoitten pienin otsatinta pienentää tehokkaasti ilmavastusvoimia ja suurentaa samalla kuormatilakokoa. Aerodynaamisia ominaisuuksia parantaa tolppien "viides kulma" ja ilmavirtauksien suuntausominaisuudet.

Monikkäyttäiset liukuestepinnat tuovat lisätuloja ja turvallisuutta.Pankoille tärkeät 100%:set liukuestepinnat on nekin otettu ilmavirtausohjauksen hyötykäyttöön. Liukuestepinnat toimivat nippusidonnan tehokkaina pitopintoina , sekä tyhjänäajossa ohjaavat ilmavirtauksia yhdistelmän kuormatilan alipainepyörteilyyn - tällä minimoidaan loiskuorman kokoa ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Pankkokiinnityksiin tehty useita merkittäviä parannuksia.Liukuestepinnat pitävät nippuja tehokkaan purevasti paikoillaan. Yhdistelmän jarrutuksissa , kaarteissa ja törmäyksissä voimat kohdistuvat pankkokiinnikkeille. Terminatoteitten kiinnikkeitten kestoa ja pitoa on tehostettu kasvaneitten voimien vaatimusten mukaisesti. Tällä taataan nippusidonnan toimivuus sekä eteen-, sivulle-, ja taaksepäin tapahtuvissa hidastuvuusvoimien keston vaatimusten mukaisissa kuormitustilanteissa.

25.10.2021 1:12Kuormakori- / nippusidontamääräys / 1.4.2021 - tutustu !!!
24.10.2021 19:08Nippusidonnan pitävyys koostuu useitten eri tekijöitten yhteispelistä.
24.10.2021 12:46Nippudidonnan vastuitten vakavuusaste on vähintäänkin riittävä.
24.10.2021 11:42Nippusidonnan "pitovoimatekijöitä" on useita.
23.10.2021 10:20Sidonnan yksi vaikuttimista on puutavara itse.
22.10.2021 22:10KATSO TÄSTÄ 22.10. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
22.10.2021 19:30Pyydä Terminatortarjous .
21.10.2021 15:19Terminator- tekniikkaa : - Kokonaisvaltainen aerodynamiikka.
20.10.2021 6:51Terminator XXL liukulevyt.
20.10.2021 2:55Alumiinin ja alumiiniprofiilien tuomat rajoitukset kuormatilakoon kasvattamiseen.

Siirry arkistoon »