Traficom- Raakapuukuorman varmistaminen

04.10.2021 16:03

Sidontalaki ei määtritä sidoksen materiaalia, mutta nut on oltava lain mukainen automaattikiristin ajoneuvossa.

6.2 Pankkojen lukumäärä ja lujuus
Pankkoja tulee olla niin monta ja niiden sivutolppien niin tukevia, ettei tolppiin synny pysyvää muodonmuutosta, kun vähintään 2/3 tolpan korkeudesta korkeudelle pankkorakenteen poikkipalkin alapinnasta mitattuna kohdistetaan sivusuunnassa voima, joka vastaa neljäsosaa pankkoa kohti sallitun kuorman painosta.
.
Pankko saa joustaa edellä tarkoitetussa kuormitustestissä 1/8 sallittua kuormaa vastaavalla voimalla sivusuunnassa kummallekin puolelle enintään 50 mm yli pankkon nimellisleveyden.

Pankkoon tulee merkitä sille sallittu suurin kuormitus.

Ajoneuvon rakenteen tai varustuksen on oltava sellainen, että kahden peräkkäisen pankkon päällä oleva kuorma voidaan sitoa ajoneuvoon. Jos peräkkäisten pankkojen välinen etäisyys on yli 2,5 metriä, tulee sitominen voida suorittaa kahdella erillisellä sidoksella.

Puutavarapankkon poikkipalkin on oltava varustettu ylöspäin suunnatulla, vähintään 10 mm:n korkuisella särmällä, joka estää puiden liukumista pituussuunnassa.

6.3 Pankkojen kiinnitys ajoneuvoon
Pankkojen kiinnityksen ajoneuvoon tulee kestää ilman pysyviä muodonmuutoksia tai vaurioita suoraan ajoneuvon sivusuuntaan pankon tolpan korkeuden puoliväliin kohdistuva voima, joka on vastaa puolta pankolle sallitusta kuormasta.6.4 Raakapuun sidontavälineet
Ajoneuvoon kiinteästi asennettuihin raakapuun sidontavälineisiin tulee merkitä niiden LC-arvo ja niiden tuottama kiristysvoima.8 Kuorman varmistaminen
Kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivuille päin.

8.2 Raakapuukuorman varmistaminen
Raakapuukuormien sidonnassa puutavaranipun sidosten yhteenlasketun LC-arvon tulee olla vähintään 0,2 kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05 kertainen puutavaranipun massaan nähden. Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan LC-arvon ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden.

_____________________________________

lashing capacity

eli LC-arvo on sidoksen sidontakyky / suurin sallittu jännitysvoima, joka on osuus sidontavyön murtumalujuudesta. LC-arvo on määritelty standardeissa EN 12195-2 ja -4. Lashing capacity arvo testataan sidontavälineen päiden ollessa kiinnitettynä vastakkaisiin pisteisiin.
Se ilmaistaan voiman yksikköinä eli kilonewtoneina (kN) tai dekanewtoneina (daN), koska arvo kuvaa voimaa jonka sidontavyö kestää, ei painoa.
Suomessa ei käytetä LC-arvoa kuormanvarmistuslaskennassa, vaan määräävänä arvona on nimellislujuus.
-------------------------------------------------------

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
1982/19820940

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä -1982

file:///C:/Users/Jokela/Downloads/FI_
Final_Kuormakorit_ja_kuorman_
varmistaminen_korjaukset%20(4).pdf

Kuormakorit ja kuorman varmistaminen Traficom- 2021

--------------------------------------------------------

25.10.2021 1:12Kuormakori- / nippusidontamääräys / 1.4.2021 - tutustu !!!
24.10.2021 19:08Nippusidonnan pitävyys koostuu useitten eri tekijöitten yhteispelistä.
24.10.2021 12:46Nippudidonnan vastuitten vakavuusaste on vähintäänkin riittävä.
24.10.2021 11:42Nippusidonnan "pitovoimatekijöitä" on useita.
23.10.2021 10:20Sidonnan yksi vaikuttimista on puutavara itse.
22.10.2021 22:10KATSO TÄSTÄ 22.10. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
22.10.2021 19:30Pyydä Terminatortarjous .
21.10.2021 15:19Terminator- tekniikkaa : - Kokonaisvaltainen aerodynamiikka.
20.10.2021 6:51Terminator XXL liukulevyt.
20.10.2021 2:55Alumiinin ja alumiiniprofiilien tuomat rajoitukset kuormatilakoon kasvattamiseen.

Siirry arkistoon »