Kuorman varmistaminen.

18.01.2023 0:07

76 tonninen tukkikuormassa.

Kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivuille päin.

- 8 m/s2 hidastuvuus eteenpäin : Vaatimus on haastava ja se ei täyty sileätolppaisilla pankkomalleilla ja  tämän esityksen mukaisilla sidontavaatimuksilla kaikilla raakapuulajikkeilla sekä  keleillä . 
- 5 m/s2 hidastuvuus sivuillepäin: Vaatimuksen hidastuvuus täyttyy hyväksyttyyn  lujuusluokkaan kaikilla pankkomalleilla jo ilman sidosvoimien huomioimistakin.
- 5 m/s2 hidastuvuus taakseppäin : Vaatimus on haastava ja se ei välttämättä täyty sileätolppaisilla pankkomalleilla tämän esityksen mukaisilla sidontavaatimuksilla kaikilla raakapuulajikkeilla ja keleillä . 

¨'

Auto: Vetoauton pankkojen kiinnitys alustaan antaa omat haasteensa hidastuvuuksille  , sekä eteen-, että taakseppäin. Pankkojen liikuteltavuus purkukoneitten vaatimusten mukaan sekä eri nippupituudet tekevät pankkojen liikuttelemisen monesti lähes välttämättömäksi. Käytännössä auton neljästä pankosta kaksi , tai joskus kolmekkin on liikkuvia , joko kitka-, tai liukukiinnikkeillä. vain osa on kiinteinä/kiinteän esteen takana.

- Suojaseinäuudistus tuo korjausta hidastuvuusvaateeseen eteenpäin , mutta taakseppäin hidastuvuuden täyttäminen vaatii kunnon sidoksia ja automaattikiristimiä kaikille siteille.
- Vetoauton osalla suurimman heikennyksen/rasitteen aiheuttaa kuormaan upotettavat nosturimallit. Yksittäisten puitten nippusidonta on joskus mahdotonta suorittaa edes välttävästi. 

- Kuormasiteitten kiinnitys on tehtävä ajoneuvon runkoon, ei liikkuviin pankkoihin.

Perävaunu: Perävaunun nippusidonta ja pankkojen kiinnitykset vaativat monelta osin muutoksia ja selkeitä ohjeita.Valtaosa perävaunuista on varustettu kahdeksalla pankolla, joista kolme on epämääräisten kiinnitysten varassa – monesti täysin vapaasti liikkumassa etu-,takasuunnassa.- Perävaunun etupankko ottaa nykyjärjestelmissä vastaan jarrutuksessa moninkertaisen kuormituksen. Se on oltava kiinteän esteen takana , sekä eteen-, että taakseppäin. Lisäksi pankkokiinnikkeet on oltava lujuudeltaan vähintään tuplat perusvaatimuksista.
- Perävaunun kakkos-, kolmos-, ja nelospankko ovat pääosin liikkuvia/liikuteltavia. Nippujen liikkumisen estäminen vaatii erityistoimenpiteitä nykykäytäntöön verrattuna. Jokainen nippu on oltava riittävän monen kiinteärajoitteisen pankon varassa.
- Perävaunun takapään neljä pankkoa on hydraulikelkan päällä aina kiinteästi kiinnitettyinä. Kelkka on hydraulisylinterin ja hydraulijärjestelmän varassa. Siirtolaitepaketti on aina oltava varustettuna lukkoventtiinillä.

Yhdistelmän nippujen  turvallinen sidonta vaatii turvallisesti toimiakseen vastuullisen kuormauksen sekä kuormamuodon ja automaattikiristeisen sidontalaitteiston käytön.- Lisäksi 100%:sista pankkojen liukuestepinnoista on monesti ratkaisevan suuri apu.XXhj.18.1.2023
Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi

30.01.2023 15:00Pankkojen alumiinin eloksointi ja terästen kuumasinkitys on teipittömänä 100%:sesti muoviton.
30.01.2023 13:00Muovipinnoitteita on monen laatuisia, ja monen hintaisia - tässä pikku selkeytys pinnoite-eroista käuttäjille.
30.01.2023 11:00Kuumasinkitys on pienperävaunuissa kaikissa Euroopan maissa ykköspinnoite.
30.01.2023 9:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
30.01.2023 7:00Vaihtoehtoiset käyttövoimat raskaassa liikenteessä ja puutavara-autoissa tulevaisuudessa Suomessa
30.01.2023 3:00Muoviton selluntuotanto alkaa kannolta.
30.01.2023 0:03Suomalaisen raakapuun kuletusketjun muovittomuuteen vastaa ainoana Suomen metalliteollisuus muovittomine pintakäsittelyineen.
30.01.2023Pulverimaalauksissa on suuria laatueroja - aina pinnoilta irtoaa muovia, mutta toisista enemmän ja toisista paljon vähennän. - Mutta kaikista irtoaa.
29.01.2023 18:00Metsäteollisuuden muovittomuusvaade yhdessä luontodirektiivien kanssa asettavat rajat lopulta nollaan nykymuotoisen muovin käytössä .
29.01.2023 17:00Olemme kehittäneet pankkomallistot, jotka eivät ole jäljitelty mistään puutavara-autojen pankkomallista.

Siirry arkistoon »