Terminatoteissa on valmiina pankkojen osalta kaikki turvallisen sidonnan perustat.

15.01.2022 16:00


Terminatortoimitusten auto-,ja perävaunusarjat ovat kaikilta osiltaan valmiit sekä asennukseen, että 1.1.2022 voimaan tulleille sidontamääräysten vaatimuksille.

Uudet sidonta-, ja kuormakorimääräykset asettavat pankkorakenteet, sekä sidontalaitteet vakavan tarkastelun alaisiksi.Traficomin määräys 1.1.2022 on vaatimusten osalta selkeä : " Puitten ja nippujen on pysyttävä paikoillaan eteenpäin 8m/s2, sekä taakse-, ja sivulepäin 5m/s2 hidastuvuusvoimilla.
- Voimia arvioitaessa on vertailuna hyvä pitää sokkijarrutusta, jossa yhdistelmä sokkijarrutuksessa saavuttaa parhaillaan 6.5m/s2 hidastuvuuden. Me Terminatormiehet olemme valmistautuneet uusiin määräyksiin jo vuosien ajan, ja olemme täysin tietoisia niitten kovista vaatimuksista. Olemme olleet mukana testauksissa, lainlaadinnassa, ja näemme myös määräysten puutteet ja olemme osaltamme korjanneet ne jo etukäteen. XXhj.15.1.2022
29.05.2022 0:0775 tonnisen maksimi on luokkaa 160-165 m3.
28.05.2022 19:00Puutavarayhdistelmien kuormatilakoot edelleenkun kasvussa.
28.05.2022 17:00Kuka vastaa sellunkeittoon kulkeutuneitten muovien miljoonavahingot ???
28.05.2022 15:00Alumiinipankot ja kuumasinkityt teräspankot , sekä rosterit olisivat "paperiteollisuusvalmiit" sellaisenaan, mutta ilman teippejä.
28.05.2022 13:00Terminatormallistot suunniteltiin kuumasinkityksen asettamilla vaatimuksilla.
28.05.2022 12:00"Miljoonavahingot" se aiheutti vuosikymmenien tuotekehityskuluina meille Terminatormiehillekkin.
28.05.2022 11:00Muovi aiheuttaa miljoonavahinkoja paperiteollisuudelle.
28.05.2022 10:00Miksi kehitimme pankkoihimme ikuiset mitta-ja mallimerkinnät.
28.05.2022 9:00Muovipinnoite = jauhemaalaus ja kuumasinkkaus vaativat korkeatasoista osaamista.
28.05.2022 8:00Kevät TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 Ce pankoista !!!

Siirry arkistoon »