Kun eurolisät eivät yksin riitä : - Terminator pankkomalliston pintakäsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.

05.06.2022 5:00


Terminator pankkomalliston pintakäsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. Olemme olleet tietoisia siitä, että alumiinipankon pilpailukyky on nyt vain pintakäsittelyn laadussa. Alumiinipankko on anodisoituna korkealaatuinen ja pinnaltaan pitkäikäinen.

Terminator vastaa myös alumiinipankkojen pintakäsittelyhaasteeseen.

 

Terminator XXL pankkojen valmistuksen materiaalina oli 2009 - 1010 Ruukkin  Optim 900 QC kuumasinkkipinnoitteella. Ultraluja teräs onnistuttiin pintakäsittelemään ruostumattomaksi kymmenen vuoden sinkkauskokeilujen ja seurannan tuloksena. 
Pinta oli kestävä, ja  väriltään  raaka-alumiinin harmaa. - Lisäpaukkuja vaadittiin.Kuumasinkitty teräspankko -, ja alumiinipankko sekä molemmat teipittä ovat  lopulta ainoat sellunajokelpoiset raakapuun ajon kuormatilat.

Lisäpaukkuja saatiin Optim 960 QCW:stä.Raahen insinöörit kehittivät suorasammutetun ultralujan Optim 900 QCW:n rinnalle ruosteenesto-ominaisuuksiltaan kertaluokkaa paremman säänkestävän Optim 960 QCW:n, joka oli Cortenpohjainen lujitettu teräs , jonka seosmetalleina käytettiin ruostumattoman teräksen aineseoksia pienempinä pitoisuuksina. Materiaali oli erinomainen teräs maalattavaksi.

Sinkkipohjustus ja pulverimaalaus toivat kaivattua laatua.Ultralujan säänkestävän ajoneuvoteräksen pintakäsittely antoi kovia haasteita anodisoidun alumiinin pintakäsittelytason saavuttamisen suhteen. Ratkaisuksi valittiin teräsraepuhallettujen pankkopintojen pohjustus sinkkipinnoiteella ja viimeistelyksi pulverimaalaus 500 sävyn vaihtoehtoineen. Käyttäjäkunnan luottamus teräspankon pintakäsittelylaatuun alkoi vahvistua.

Lopuksi myös lakka.Terminator mallistojen pintakäsittely Suomessa vaati edelleen korjausta alumiinipankon tasolle pääsemiseksi. Pulverimaalauksen lakkaviimeistelyä oli vuosia kehitetty suojaamaan väripinnoitteen liituuntumista ja kolhiintumista. Teimme vuosien varrella lakkapintaisia koepankkosarjoja ja otimme lakkauksen käyttöön Terminator XXL pankkomalleissa. Näihin pankkomalleihin vakiopinnoitteena vastuullisesti tehty kolmikerrospinnoite on osoittautunut käytössä oikeaksi ratkaisuksi ultralujan säänkestävän teräspankon pintakäsittelyssä. 

Kun eurot eivät yksin riitä.Olemme 46 pankkovuoden aikana joutuneet toteamaan sen vakavan asian, että pankon eurotuottavuudella ei yksin ratkaista pankkojen käyttäjäkunnan luottamusta. Yhdistelmän siistiin ulkokuoreen on aina kiinnitetty saavutettavissa olevaa tuottoa suurempaa huomiota. Ulkomuodon ja näyttävyyden merkitys on jyrkästi kasvanut viime vuosikymmenen aikana ja näyttävyydestä ollaankin hyvinkin monessa tapauksessa valmiit maksamaan jopa koko yhdistelmänkin suuruinen hinta sen käyttäajan tuotoista. 

Terminatorit tuovat alumiinille vaihtoehdon myös pintakäsittelylaatunsa osalta.Olemme onnistuneet teräspankkomme pintakäsittelyn laadussa pääsemään kilpailukykynsä puolesta täysin vertailukelpoiseen asemaan laadukkaasti anodisoitujen alumiinipankkojen kanssa. Tämä antaakin nyt vaihtoehdon hankkia muotoilultaan nyky-yhdistelmien mukaiset ja tuottavuudeltaan tehokkaammat ja liikenneturvalliset Terminatorit vanhojen alumiinipankkojen tilalle. - Yksi varyteenotettava vaihtoehto on kuitenkin täysin muovito on XXL  teräspankko kuumasinkissä. XXhj.5.6.2022

Kuumasinkityksen valumateijät toimivat myös ilmanvaihtona kaikilla pinnoitteilla.

Heikki Jokela
050 4129 024

30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »