Mikä rajoittaa yli 22m- pitkien yhdistelmien käyttöä raakapuunajossa ???

19.05.2022 14:19


Raakapuun ajossa vähintään riittävän kokoinen kuormatila on välttämättömyys toiminnan ja tulojen sekä päästöjenkin kannalta. 

Terminator XXL lisälaitesarjat:- XXBoxx laitasarjat.

Olen ollut kummenissä raakapuuyhdistelmien tuotekehittelyprojekteissa. Yksi tehokas tietopaketti tuli risu-/kantoautojen kehittelystä, joka jäi tuotteena kesken.Tuolta , nyt taas tärkeäksi käyvältä erikoistuotteelta puuttuu ymmärtävä kehitusryhmä. "Täten uuden tekniikan risu-/kantoauto on tekemättä" !!!! - Risu-/kantoautoon tuli tonneittain  liikaa painoa ja kuormauksen apulaitteita, sama ongelma on osaltaan myös raakapuun syöttöautoissa. 

Esimerkkiauto Scania 8x4 Z-nosturilla ja maksimitilavuuksisilla pankoilla. Kevyt!!

Risuautojen kuormatilan maksimoinnissa onnistuttiin kohtalaisesti, mutta ajoreittien asettamat rajoitteet rajoittivat akselivälejä, ja niihin oli tehtävä siirtotelit, jotka maksoivat ja painoivat.- Tämä sama ongelma on tietenkin myös raakapuuyhdistelmissä, jotka joutuvat nekin ajamaan teittejä, jotka on mitoitettu 22 metristen yhdistelmien akseliväleille ja kääntyvyyksille.

Scania puutavarayhdistelmä 127.5 m3 kuormatilalla.

Raakapuuyhdistelmien yksi oikea varma ja vallitseva kehitys suunta on 22 metrin yhdistelmä, ja siihen tehty maksimikokoinen ja riittävä kuormatila. Tämä mahdollistaa myös kalliitten ja painavien  kuormauksen apulaitteitten tarpeettomuuden. .- On siis kasvatettava kuormatilan läpileikkaus maksimiinsa pankkoja kehittämällä sekä rakentamalla maksimikorkuiset yhdistelmät minimikorkuisilla runkorakenteilla, ja alle 22 metrisiksi. XXhj.19.5.2022


30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »