Artikkeli 3.- vuodelta 2015 : -"Pankkokehityksen neljä muutosten vuosikymmentä".

25.06.2022 12:00

Suomalaisen pankkokehityksen neljä vuosikymmentä näkyy näissä kahdessa pankkotyypeissä selkeästi:

Ilmavastusvoimiin ja pyörteilyjen loiskuormakokoihin vaikuttaa merkittävästi pankon otsapinta, muoto ja sen ilmavirtauksen suuntausominaisuudet.

Alukarikka toi puutavarapankkojen käyttäjille käsityksen pankkojen keveydestä ja keveyden merkityksestä kuljetustalouteen. 

Vuonna 1976 puutavarapankkomarkkinoille outona lintuna tullut Alukarikka "tyrmäsi" aikoinaan laukaistavat, pääosin ruotsista maahantuodut Exte ja Exenter pankkomallit totaalisesti, jatkaen keveytensä ansiosta voittokulkuaan vielä aivan näihin päiviin saakka. Viimeiset pari vuosikymmentä uudella nimellään Alucar Alu 50. Pankon valttikorttina toimi edelleen keveys. Alukarikka oli tuolloin kaikilta osiltaan ja muotoilultaan täysin uusi ja muista totutuista pankoista  poikkeava.Painoero aikalaisiinsa laukaistaviin pankkomalleihin oli 80kiloa / pankko ( Alukarikka 80 kg ja Exte sekä Exenter 160 kg )ja silloisissa 14 pankkoisissa yhdistelmissä tuo painoero merkitsi 1120 kilon hyötykuorman kasvua. Alumiinisen pankon keveys puri ja toi käyttäjilleen markkoja ja varauksettoman luottamuksen tuotteen toimivuuteen suomen savotoilla.

Pankkojen keveyskäsite on vääristänyt nykykeventämisen mahdollisuuksia.

Markku Kallion vastaus:_ Puutavarayhdistelmien keventäminen on nyt ehkä entistäkin tärkeämpää, mutta keventäminen ei suuremmin onnistukkaan enään pankkoratkaisuilla, vaan kevennyksen pääpaino on siirtymässä itse autoon ja perävaunun rakennevalintoihin, joitten oikeilla komponenttivalintaratkaisuilla saadaan helposti yhdistelmään jopa yli 3000 kg:n lisäkuorma. Nosturia mukanakuljetettaessa on lisäksi jaossa 1000 kg lisää kasvatettavissa olevana kuljetuskapasiteettina. - Kuormakoon kasvattaminen 10%:lla ja 4000 lisäkilolla on pelkkä käyttäjän valintakysymys , mutta pankkojen osalta lisäkilot ovat eri valmistajien ja pankkotyyppien välillä enää häviävän peniä. Lisäkilot löytyvät siis aivan muualta.

Kokonaispainokorotukset muuttivat lujuusvaatimukset radikaalisti rajoittaen  viisi-ja kuusitonnisten pankkojen käyttömahdollisuuksia ratkaisevasti.
 

Teipit tulivat pankkoihin 1976 ja ovat siellä mainostarkoituksessa,

Kokonaispainokorotukset kasvattavat nippukokoa siinä määrin, että se poistaa 5 tonnisten käyttömahdollisuudet lähes kokonaan ja tekee 6 tonnisenkin lujuusluokan ominaisuuksiltaan pääosin alamittaiseksi. Pankkojen lujuuden kasvattamistarve johtuu nyt nippukoon kasvun ohella tolppakorkeuksien muutoksesta useilla kymmenillä senteillä, jopa puolellakin metrillä. Tolppakorkeudet ovat nopeasti muuttuneet 2.8- 3.0 metristä  3.1- 3.3 metriin. Nämä muutokset yhdessä muuttavat pankkojen lujuus-ja taipumankestovaatimuksia aivan radikaalisti. Lujuusluokan kasvutarvetta on jo 60 tonnisissa tolppakorkeuksien kasvusta johtuen mutta 68 tonnisissa muutokset ovat jo välttämättömiä ja 76 tonnisissa lujuusluokan ja kuormakoon maksimointi voidaan katsoa tuottavuuden kannalta lähes pakolliseksi.

Terminatormallisto tuli markkinoille ajoissa ja tietoisena tulevista muutoksista.

74218623_962466257444347_6418214443548672000_n_2

Terminator pankkomallisto tuli markkinoille lujuustestattuna jo yli kuusi vuotta sitten. Se kehitettiin vastaamaan tuleviin muutoksiin jo hyvissä ajoin ja sen lujuusluokkavalikoima onkin ehditty kehittää ja testata eri tonnistojen vaatimusten mukaisiksi. Malisto käsittääkin nyt täydellisen valikoiman eurorekoista pohjoisiin moduleihin ja 100 tonnisiin maantiejuniin sekä myös superkuormatilaisiin ja lujiin terminaalipankkoihin  saakka. Mallisto on ehdottomasti markkinoitten kattavin sekä kuljetustaloudellisesti selkeästi tuottavin.

Alumiinipankkomallistot säilyvät, mutta vaatimukset ovat muuttuneet.
Teipit tulivat pankkoihin 1976 ja ovat siellä mainostarkoituksessa,

Vanha kunnon Alukarikkamalli on kestänyt markkinoilla neljä vuosikymmentä ja niillä ajetaan taatusti vielä viideskin vuosikymmen. Tämäntyyppisten pankkojen valmistus jatkuu edelleen monissa eri maissa. Keveys myy aina , mutta lisävaateita on tullut mm. kuormatilan kasvattamistarpeista sekä aerodynaamisten ominaisuuksien kehitystarpeista. - Näihin uusiin haasteisiin vastaa ultralujista teräksistä valmistetut pankkomallit tehokkaimmin.


Terminatormallisto on kehitetty vastaamaan vastuullisesti puutavarankuljetuksen kaikkien aikojen kovimpien muutosten asettamiin haasteisiin.

Otsapinta, tolpan muoto, sekä vitauksen nopeus vaikuttavat ilmanvastusvoiman kokoon. Liukuestepinta toimii pitopintansa ohella tyhjänäajon ilmavirtauksen suuntaajana = pienentää loiskuormakeräymää.

Terminator pankkomalleissa on huomioitu jo hyvissä ajoin ennakkoon Suomen kokonaispainokorotusten ja mittamuutosten tuomat muutokset pankkojen lujuuksille ja mitoituksille. Terminator muotoilussa on huomioitu ennakkoon myöskin Eu:n asettamat lisävaatimukset puutavarapankkojen ilmanvastusominaisuuksien parantamiselle , sekä myöskin nippusidontavaatimuksien tiukentuminen vastuineen. XXhj.

17.08.2022 0:07TimberRoad yhdistelmillä kehitetään ja tehostaan kahta yleisintä 68 ja 76 tonnisten yhdistelmäluokkia.
16.08.2022 17:00Puutavarapankkojen pintakäsittelyissä on suuria eroja.
16.08.2022 15:00Ketjupuikkarit.
16.08.2022 13:00Puutavarayhdistelmään 12 m3 kuormatilalisä XXL tekniikalla.
16.08.2022 11:00Tolppien oikeaoppinen kaarevuus.
16.08.2022 9:00Onko irtotolppainen pankkomalli apu rahantekoon, vai kallis virhe.
16.08.2022 7:00Materiaalivalinta - teräksissä ja alumiineissa on suuria eroja.
16.08.2022 3:00Puutavarapankko
16.08.2022 0:07Tiesitkö , että???: -Terminatorien pintakäsittelyssä on myös täysin ruostumaton ja myös muoviton kuumasinkitysvaihtoehto, - olisiko siinä mitään järkeä ???
15.08.2022 17:00Puutavarapankko

Siirry arkistoon »