Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä

13.08.2022 3:00


Colt AR 15a2-Rifle 222

Poliisihallinnossa on elokuun alusta tullut voimaan uusi Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen -ohje, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä aselupa-asioissa.

Metsästäjäliitto: Poliisilta on vaadittu lupamenettelyiden yhtenäistämistä, jotta aseluvanhakijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Asia on kirjattu myös nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan muodossa ” Aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan niin, ettei aselainsäädäntö kiristy”. Kohtelussa on saattanut olla huomattaviakin eroja niin aseluvan myöntämisessä kuin sen peruuttamisessa riippuen lupakäsittelyn paikkakunnasta.

Yhtenäistämisohjeen luonnos oli viime vuonna lausuttavana laajasti eri harrastajajärjestöissä. Lue Metsästäjäliiton lausunto viime vuodelta tästä. Ohjeeseen saatiin muun muassa maininta vieraslajiasetuksesta sekä parannuksia metsästysaseiden kaliiperimäärityksiin. Ohje jättää kuitenkin edelleen harkintavaltaa lupakäsittelijälle ja Metsästäjäliitto toivoo ohjeen parantavan myös asiakaspalvelun laatua lupakanslioissa. Samalla on tärkeää, että myös luvanhakijan on mahdollista tutustua itse ohjeeseen ja arvioida omaa tilannettaan luvanhakijana.

Valtaosa aseluvan hakijoista saa asiassaan myönteisen päätöksen. Joskus on kuitenkin tarpeen tehdä kielteinen päätös tai liittää myönnettävään lupaan ehtoja. Ohjeen liitteissä taas listataan tyypillisiä tekoja – rikoksia, rikkomuksia, epätoivottavaa käyttäytymistä – joilla voi olla vaikutusta luvan saamiseen tai sen peruuttamiseen. Julkisesti nähtävillä olevan ohjeen toivotaan näin myös osaltaan lisäävän poliisin aselupaharkinnan läpinäkyvyyttä.

Myös voimassa olemassa oleva aselupa on mahdollista peruuttaa.

Ohjeessa on esimerkinomaisesti listattuna sellaisia ampuma-aseita, joiden ainakin katsotaan soveltuvan hyvin ampuma-aselain mukaisiin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Tärkeä seikka Metsästäjäliiton mielestä on myös se, että jo luvitettujen aseiden lukumäärä ei saa olla peruste uuden aseluvan myöntämiselle tai luvan epäämiselle. Ohjeen voimassaoloajaksi on merkitty 1.1.2022- 31.7.2027.

01.10.2022 3:00Terminator XXL 8.8 CE 4+8 kpl:n yhdistelmäsarja kuumasinkittynä, ja teipeittä nopeasti , sekä edullisesti.
01.10.2022 0:07KATSO TÄSTÄ VIIKON 39/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan tuoreet kuulumiset
30.09.2022 18:26Energian hintojen korotus heijastuu kulutukseen
30.09.2022 17:00Koska liinasidonta takaa nippusidonnan pidon, ja koska se täyttä lain vaatimukset ???
30.09.2022 15:00Suomalaiselle maalämpöratkaisu voitti merkittävimmän alan kilpailun
30.09.2022 13:00FLUID Finland
30.09.2022 11:00Metsäkoneenkuljettajakoulutus on muutettava yhteishakuun erilliseksi hakukohteeksi
30.09.2022 9:00Sähköautot: Suurteholatausmahdollisuus Nurmijärvelle, Järvenpäähän ja Vihtiin
30.09.2022 7:00Nippusidonnan tärkein korjaustoimenpise on itse nippu ja sen oikeaoppinen ladonta.
30.09.2022 0:03Nippusidonnan järkevä ja turvallinen ohjeistus puuttuu - mutta saadaanko se aikaiseksi ennen seuraavaa "Konginkangasta".

Siirry arkistoon »