Uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä

28.09.2022 18:41

liikennelaskenta1.jpg

Liikenteen sähköistyminen ei riitä leikkaamaan liikenteen päästöjä tavoitellusti vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuosikymmenen tehokkain keino on lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö varmistetaan pitämällä huolta jakeluvelvoitteesta.

Liikkumisen tarve ei ole vähentymässä, mutta päästöjen on vähennyttävä. Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaisen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttaa liikenne täysin fossiilittomaksi vuoteen 2045 mennessä.

Jotta tavoitteisiin päästään, liikennettä pitää sähköistää. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Suunnittelu- ja konsultointitoimisto AFRYn Bioenergia ry:n toimeksiannosta toteuttaman selvityksen mukaan uusiutuvat polttoaineet, kuten nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja tulevaisuuden synteettiset sähköpolttoaineet, ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Pelkästään vuonna 2020 Suomessa vähennettiin liikenteen päästöjä 1,2 miljoonaa tonnia nestemäisten biopolttoaineiden avulla.

Tehokkain tapa leikata liikenteen päästöjä on pitää kiinni uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Kesällä Suomen hallitus päätti korkeiden energiahintojen takia alentaa jakeluvelvoitetta 19,5 prosentista 12 prosenttiin tämän vuoden ajaksi. Tuore hallituksen esitys esittää jakeluvelvoitteen alentamisen jatkamista 7,5 prosenttiyksiköllä koko ensi vuodeksi.

Jakeluvelvoitteen alentamista perustellaan sillä, että se laskee bensan pumppuhintoja. Todellisuudessa jakeluvelvoitteen vaikutus hintoihin on pienempi kuin esimerkiksi polttoaineiden tuotantokustannukset, valmistevero tai arvonlisävero. Äkkinäinen polttoaineiden hinnan nousu ei johdu jakeluvelvoitteesta. Jakeluvelvoitteen merkitys pumppuhinnoissa on paljon pienempi kuin maailmanmarkkinahintojen ja verotuksen vaikutus.

Jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaa myös Suomeen kohdistuviin investointeihin. Suomeen on vuosille 2023–2025 suunnitteilla tuotantokapasiteettia, joka tuottaa noin yhden terawattitunnin verran biometaania ja sähköpolttoaineita. Lisäksi suunnitteilla on nestemäisiin biopolttoaineisiin kohdistuvia investointeja.

“Jakeluvelvoite on tarjonnut alan yrityksille vakaan, ennustettavan politiikan sekä varman investointiympäristön. Biopolttoaineisiin kohdistuvat investoinnit ovat täysin riippuvaisia jakeluvelvoitetta koskevista päätöksistä”, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Päätös alentaa jakeluvelvoitetta tilapäisestikin antaa ymmärtää, ettei meillä olisi varaa biopolttoaineisiin. Asia on kuitenkin päinvastoin. Liikenteen päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustannuksia, joihin meidän on sopeuduttava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa linjatut toimet eivät tälläkään hetkellä ole riittäviä tavoitteiden saavuttamiseen. Jakeluvelvoitteen leikkaukset vaikuttavat investointipäätöksiin ja Suomen teknologiseen osaamispääomaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää biopolttoaineita hyödyntämättä.

05.12.2022 3:00Kun suunnittelin Alukarikan ja niitten teippaukset vuonna 1976 oli tietotaso toinen,
05.12.2022 0:07Pinnoituskin kehittyy vain "kantapään kautta".
04.12.2022 18:00Kuumasinkitys suunnittelun ja valmistuksen kannalta
04.12.2022 17:00Teräskappaleitten kuumasinkitysprosessi takaa pitkän käyttöiän .
04.12.2022 15:00Kuumasinkitysprosessi.
04.12.2022 13:00Purkukonekouria on monia malleja, joista suuri osa onnistuu kuumasinkitä liki sellaisenaan.
04.12.2022 11:00Puuravarayhdistelmän kuormaimen muuttaminen riittävän muovittomaksi onnistuu helpolla.
04.12.2022 10:35KATSO TÄSTÄ VIIKON 48/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
04.12.2022 9:00Puutavarayhdistelmässä on kuormatila ja etuseinä muoviton - vain koura korjataan.
04.12.2022 7:00Alokoneenkin muovittomaksi muutostyöt on hallinnassa, ja helppoja.

Siirry arkistoon »