Koska liinasidonta takaa nippusidonnan pidon, ja koska se täyttä lain vaatimukset ???

30.09.2022 17:00


Nippujen liinasidonta on toimiva ja laillinen Ruotsalaisilla oankkoihin kiinnitetyillä automaayyikiristeisillä liinasidoksilla. Mutta se on sidonnan vaatimusten mukainen vain silloin, kun se on pankoissa, joitten liike on rajoitettu sekä eteen- että taaksepäin kiinteillä stoppateilla kiinnikkeitten molemmin puolin.

Perävaunussa yhden läpän tekniikka.

Nippujen liinasidonnassa  on meillä täällä Suomessa yleisimmin käytössä ns. käsivintturit, mitkä on joko pankkokiinnitteiset, tai ajoneuvon runkoon kiinnitetyt. Pankkokiinnitteiset vaativat toimiakseen edellisen "ruotsimallin" tapaan molemmanpuoliset pankot paikallaan pitävät stopprit , kun taas runkokiinnitteiset toimivat pitävästi jopa sellaisenaan.- Kösikiristeisten liinavintturien lainmukaisuuden tekee lähes mahdottimaksi lain vaatimien kiristysvoimien jatkuvuuden takaaminen kaikissa ajo-olosuhteissa. XXhj.30.9.2022
02.12.2022 17:00Pohjolan keveimmät : - Aloitimme TimberMaxx Evolution pankkojen varauksien vastaanoton Evo 6.2 Ce pinotavarapankkomalleilla.
02.12.2022 15:00Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
02.12.2022 13:00Kannattaa tutustua :- Ohessa on kaksi taulukkoa; toinen XXL:lle ja toinen ALUlle. Näistä ilmenee pankko pankolta vertailupankkojen (0 - 12) vaikutus polttoaineenkulutukseen tavoitenopeuksilla 60, 70, 80, 90 ja 100 km/h.
02.12.2022 11:00Artikkelimme vuodelta 2014: - "Puutavarapankon poikkipintaeron esimerkkilaskenta".
02.12.2022 9:00Pankon joustavuus.
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla.
02.12.2022 3:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
02.12.2022 0:07Ennätysmäärä Terminator XXL 8 aero 3.20x2.55 pankkoja hetitoimituksiin.
01.12.2022 16:30Olemma varautuneet Joulukuun 2022 pankkomyyntiin yli 300 pankon toimitusvalmiudella.
01.12.2022 11:00Turvallisuusajattelun "suuri pluffi".

Siirry arkistoon »