Energian hintojen korotus heijastuu kulutukseen

30.09.2022 18:26

Teboil_rekka.JPG

Energian kokonaiskulutus väheni tammi-kesäkuussa kymmenen prosenttia vuodentakaisesta. Laskua oli niin polttonesteiden kuin esimerkiksi maakaasun ja puupolttoaineiden kulutuksessa.

Myös sähköä kulutettiin aiempaa vähemmän. Sähkön kokonaiskulutus laski viidellä prosentilla edellisvuotisesta.

”Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan seuraukset näkyvät voimakkaasti energiamarkkinoilla ja ovat johtaneet energian hintojen merkittävään nousuun. Hintojen nousu on puolestaan heijastunut kulutukseen”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aleksi Sandberg sanoo.

Liikenteen polttonesteiden hinnat kipusivat ennätyksellisen korkealle, mikä pantiin merkille myös polttoainepumpuilla. Vuoden toisella neljänneksellä moottoribensiiniä kulutettiin seitsemän prosenttia ja dieseliä neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maakaasun kulutus väheni energialähteistä eniten, peräti 46 prosenttia. Putkikaasun tuonti Venäjältä Suomeen katkesi toukokuussa. Maakaasun veroton hinta oli kesäkuussa noin kolminkertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Uusiutuvista energialähteistä eniten väheni puupolttoaineiden kulutus, 23 prosenttia.

”Puupolttoaineiden kulutuksen laskuun vaikutti Paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Seisaus vähensi merkittävästi etenkin mustalipeän kulutusta.”

Energian kulutuksen väheneminen näkyi myönteisesti päästökehityksessä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät yhdeksän prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Venäjän hyökkäys ja sitä seuranneet pakotteet vaikuttivat myös sähkön tuontiin. Nettotuonti väheni alkuvuonna 19 prosentilla vuodentakaisesta. Sähkön tuonti Venäjältä loppui kokonaan toukokuussa. Tuonnin vajetta paikattiin tuulivoimalla ja ydinvoimalla, joiden tuotannot kasvoivat 52 % ja 7 %.

”Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Olkiluoto 3, joka liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon ensimmäisen kerran maaliskuussa”, Sandberg sanoo.

Voimalaitospolttoaineista turve oli ainoa, jonka kulutus kasvoi tammi-kesäkuun aikana. Turpeen kulutus nousi kymmenen prosenttia vuotta aiemmasta. Fossiilisista polttoaineista hiilen kulutus väheni prosentin ja öljyn kaksi prosenttia.

02.12.2022 17:00Pohjolan keveimmät : - Aloitimme TimberMaxx Evolution pankkojen varauksien vastaanoton Evo 6.2 Ce pinotavarapankkomalleilla.
02.12.2022 15:00Di Olavi H Koskinen : - ILMASTOTALKOISSA SUOMI ON JO TEHNYT OSANSA RAAKAPUUN MAANTIEKULJETUSTEN OSALTA:
02.12.2022 13:00Kannattaa tutustua :- Ohessa on kaksi taulukkoa; toinen XXL:lle ja toinen ALUlle. Näistä ilmenee pankko pankolta vertailupankkojen (0 - 12) vaikutus polttoaineenkulutukseen tavoitenopeuksilla 60, 70, 80, 90 ja 100 km/h.
02.12.2022 11:00Artikkelimme vuodelta 2014: - "Puutavarapankon poikkipintaeron esimerkkilaskenta".
02.12.2022 9:00Pankon joustavuus.
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla.
02.12.2022 3:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
02.12.2022 0:07Ennätysmäärä Terminator XXL 8 aero 3.20x2.55 pankkoja hetitoimituksiin.
01.12.2022 16:30Olemma varautuneet Joulukuun 2022 pankkomyyntiin yli 300 pankon toimitusvalmiudella.
01.12.2022 11:00Turvallisuusajattelun "suuri pluffi".

Siirry arkistoon »