Metsäteho: Puun rautatiekuljetusten toimintamallit kuvattu

22.01.2023 0:07

Rautatiekuljetusten osuus puun kotimaan kuljetuksista on Metsätehon tilaston mukaan 23 %. Junakuljetukset ovat merkittävässä roolissa erityisesti pitkien etäisyyksien kuljetuksissa. (kuva yllä: Kalle Kärhä)


puuta-lastataan-rautatiekuljetukseen-opt.jpg

Rautatiekuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävistä yleisimmistä toimintamalleista on laadittu kuvaus. Se pohjautuu metsäyhtiöiden puutavaran rautatiekuljetusten parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluihin.

Rautatiekuljetusprosessiin sisältyvät tyypillisesti nämä vaiheet:

  • Yhteysvälikohtainen kuljetuskapasiteettien suunnittelu pohjautuen puuhankinnan ja tuotannon vuosisuunnitelmiin
  • Junatilaukset rautatieoperaattorille noin 6–8 viikkoa ennen toimitusajankohtaa
  • Rautatieoperaattorin tilausvahvistus ja mahdollisten kuljetusrajoitteiden ilmoittaminen
  • Lastaus- eli kuormaustilaukset autokuljetusyrittäjille ja kuormauspaikkojen kuormausyrittäjille
  • Junavaunujen toimitus kuormausikkunan sisällä ja kuormaus
  • Puun junakuljetus tuotantolaitoksen purkuikkunan sisällä.

Jo tehtyihin junatilauksiin tulee usein muutoksia mm. muuttuneesta puuntarpeesta tai ratatöistä johtuen. Jo vahvistettu junakuljetus voidaan peruuttaa. Tilausmuutosten sijasta voi olla helpompaa perua junakuljetus ja tehdä uusi tilaus muuttuneen tarpeen mukaan.

Suurimmat erot metsäyhtiöiden välillä ovat junakuljetusprosessissa käytettävässä tiedonsiirrossa sekä metsäyhtiöiden ja rautatieoperaattorien tietojärjestelmien välisessä integraatiossa.

Lapin alueella on käytössä eri metsäyhtiöiden yhteinen systeemiliikennejärjestely (Lapin pendeli), jossa raakapuujunat kulkevat vakioituja yhteysvälejä vakioiduin aikatauluin. Pendelijärjestelyssä kapasiteettisuunnittelu on helpompaa ja vaunukierto ja kuljetuskapasiteetti saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Metsäyhtiöillä vaikuttaa olevan vahva pyrkimys muodostaa pendelijärjestelyjä myös Etelä-Suomen alueelle.

Metsätehon tuloskalvosarja on tiivistelmä Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielmasta.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 2/2023: Puutavaran
rautatiekuljetusten toimintamallit

Santeri Silvennoisen kandidaatintutkielma:
Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamallit

06.02.2023 7:00Tiesitkö , että???: -Terminatorien ja TimberMaxxien pintakäsittelyssä on myös täysin ruostumaton ja myös muoviton kuumasinkitysvaihtoehto, - olisiko siinä mitään järkeä ???
06.02.2023 3:00Miksi alumiinipankoissa on erittäin pienet- , ja ilmavastusominaisuuksiltaan ja tuottavuudeltaan huonotasoiset kuormatilat
06.02.2023 0:07Paripyöräketjut puutavara-autoihin suoraan Metsätyön varastosta
05.02.2023 20:10Teollisuusliiton ilmoittamat lakot väistyvät - Teknologiateollisuuden työntekijöille syntyi uusi TES
05.02.2023 18:00Pankon joustavuus.
05.02.2023 17:00Puutavara-yhdistelmän pankkojen ilmanvastuksella on yllättävänkin suuri merkitys tuottavuuteen ja turvallisuuteen.
05.02.2023 15:00Terminator XXL puutavarapankot
05.02.2023 14:00TIESITKÖ , ETTÄ ........
05.02.2023 13:00Miksi alumiini on edelleen pankkojen raaka-aine???
05.02.2023 12:00Alumiini on materiaaliominaisuuksiltaan jämähtänyt 70-luvun tasolle, mutta sen pintakäsittely on valmiiksi 100:sesti muoviton , -kestävä, ja -halpa.

Siirry arkistoon »