Saha- ja puutuotealalle lisää tuottavuutta ja kasvua

24.01.2023 7:00

sahaa1.jpg

Suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa tulevaisuudessa tuottaa pitkälle jalostettuja puutuotteita, joille on kysyntää markkinoilla. Suomen metsäkeskuksen uusimman tulevaisuuskatsauksen mukaan alan yritysten täytyisi myös lisätä tuottavuuttaan. Lähivuosina moni saha- ja puutuotealan yritys vaihtaa omistajaa, mikä on mahdollisuus liiketoiminnan kasvuun.  
 

Tulevaisuudessa markkinoilla on entistä enemmän kysyntää pitkälle jalostetuille puutuotteille. Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan saha- ja puutuotealan yritysten kannattaisi tavoitella tuotteilleen korkeaa jalostusarvoa, pitkää elinkaarta ja kierrätettävyyttä. 
 
– Puutuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, tuotannon tehostaminen, osaamisen syventäminen sekä puutuotteiden jalostusarvon kehittäminen ovat tulevien vuosien merkittävimpiä haasteita, sanoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta. 
 
Metsäsektorin täytyisi lähivuosina tuplata puun käyttö rakentamisessa ja kasvattaa puun jalostusarvoa. Puutuoteteollisuudessa korkein jalostusarvo on puuelementeissä, rakennuspuusepän tuotteissa sekä vanerin ja muiden puulevyjen tuotannossa.  
 
Tulevaisuuskatsauksen mukaan suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa erikoistua yhä enemmän puuelementtien ja -materiaalien esi- ja sarjavalmistukseen, mikä laskee puurakentamisen kustannuksia.  
 
Puutuotteille tarvitaan lisää ympäristöselosteita 


 
Puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali, ja rakennuksissa se säilyy pitkäaikaisena hiilivarastona. Suomen saha- ja puutuoteteollisuuden tuotteista merkittävä osa päätyy rakentamiseen, jonka vuoksi puurakentamiseen ja sen kasvuun kohdistuvat suuret odotukset.  
 
Rakennusten hiilijalanjäljen laskennan arvioidaan tulevan osaksi rakennusmääräyksiä vuodesta 2025 alkaen. Sen vuoksi yhä useammalle puutuotteelle täytyisi saada ympäristöseloste, jolla esitetään tuotteen ympäristövaikutuksia. Vähähiilisille puutuotteille on tilausta myös kansainvälisillä markkinoilla, mutta ympäristövaikutukset täytyy pystyä todentamaan asiakkaille. 
 
Suomessa on myös korkealaatuista huonekaluteollisuutta. Suomalainen design on kilpailuvaltti ja massiivipuisten huonekalujen elinkaari on pitkä. Suomen huonekaluteollisuuden arvo on ollut vuosittain noin 1,4 miljardia euroa. Huonekalujen viennin osuus on ollut vain 10–20 prosenttia koko tuotannon arvosta, eli sitä olisi mahdollisuus lisätä.  
 
Uutta teknologiaa, koulutusta ja automatisointia 
 
Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan työn tuottavuutta saha- ja puutuotealalla voidaan lisätä. Se onnistuu ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, kouluttamalla työntekijöitä ja yritysjohtoa sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla tuotannonohjausjärjestelmiä. Lähivuosina moni alan yritys vaihtaa omistajaa. Omistajanvaihdos on mahdollisuus kasvattaa yrityksen liiketoimintaa.  
 
– Suomen metsäkeskuksen hanketoiminnan ja yritysneuvonnan päätavoitteena on, että nykyistä suurempi osa pienemmistä yrityksistä saadaan myös kasvupolulle, Silvast sanoo. 
 
Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut tuottaa tulevaisuuskatsauksia yrittäjille. Metsäkeskuksen yrityspalveluissa työskentelee yritysneuvojien lisäksi metsänhoidon, bioenergian, metsäteiden ja logistiikan, puurakentamisen sekä metsä- ja luonnontuotealan asiantuntijoita.  
 
06.02.2023 9:00Metsäenergia-alalla tehdään pitkän tähtäimen investointeja
06.02.2023 7:00Tiesitkö , että???: -Terminatorien ja TimberMaxxien pintakäsittelyssä on myös täysin ruostumaton ja myös muoviton kuumasinkitysvaihtoehto, - olisiko siinä mitään järkeä ???
06.02.2023 3:00Miksi alumiinipankoissa on erittäin pienet- , ja ilmavastusominaisuuksiltaan ja tuottavuudeltaan huonotasoiset kuormatilat
06.02.2023 0:07Paripyöräketjut puutavara-autoihin suoraan Metsätyön varastosta
05.02.2023 20:10Teollisuusliiton ilmoittamat lakot väistyvät - Teknologiateollisuuden työntekijöille syntyi uusi TES
05.02.2023 18:00Pankon joustavuus.
05.02.2023 17:00Puutavara-yhdistelmän pankkojen ilmanvastuksella on yllättävänkin suuri merkitys tuottavuuteen ja turvallisuuteen.
05.02.2023 15:00Terminator XXL puutavarapankot
05.02.2023 14:00TIESITKÖ , ETTÄ ........
05.02.2023 13:00Miksi alumiini on edelleen pankkojen raaka-aine???

Siirry arkistoon »