Sellutehtaat tasapainottavat energiakriisiä

25.03.2023 9:00


Katja Havikari 
Director, Energy, Pulp Operations Finland 
Parhaat vaihtoehdot fossiilisille raaka-aineille | UPM Biopolttoaineet

UPM:n sellutehtaiden tasaisesti tuottama uusiutuva sähkö auttaa ylläpitämään Suomen sähköjärjestelmää ja lievittämään energiapulaa.

Tiesitkö, että UPM:n Suomen sellutehtaiden tuottamalla ylijäämäsähköllä voidaan lämmittää lähes 20 000 keskikokoista sähkölämmitteistä omakotitaloa? Nykyaikainen sellutehdas onkin merkittävä energialaitos, joka tuottaa sellun valmistuksen yhteydessä runsaasti sähköä yli oman tarpeensa. Osa sähköstä käytetään tehtaan omissa tuotantoprosesseissa, mutta loppuosa myydään markkinoille. 
 
Noin 98–99 prosenttia sellutehtaidemme tuottamasta sähköstä on uusiutuvaa. Bioenergiaa tuotetaan pääosin polttamalla sellunkeitossa syntyvää mustalipeää eli käytettyjä keittokemikaaleja ja liuennutta puumateriaalia. Fossiilista polttoainetta tarvitaan vain hetkittäin esimerkiksi tuotantoseisokkien ja uudelleenkäynnistysten yhteydessä. 
 
Nyt kun Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet laajoja vaikutuksia energian saatavuuteen ja hintaan, ovat tehokkaat keinot fossiilisista energianlähteistä irtautumiseen ja energiansäästöön entistä ajankohtaisempia. Sellutehtaat tuottavat erittäin energiatehokkaasti hiilidioksidipäästötöntä sähköä, mikä auttaa osaltaan Suomea saavuttamaan EU:n jäsenvaltiolleen asettamia tavoitteita uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun energian osuuksista kaikesta energiantuotannosta. 
 
Jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista 

UPM BioVerno diesel: Kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille | UPM  Biopolttoaineet

 
Edelleen yksi sellutehtaiden ylijäämäsähkön hyvistä puolista on, ettei sen tuotanto ole riippuvainen esimerkiksi tuulivoiman tapaan sääolosuhteista. Vaihtelevat uusiutuvat energianlähteet voivat heilauttaa kantaverkon kestävyyttä, mutta tasaisesti sähköä tuottavat sellutehtaat vakauttavat koko sähköjärjestelmää ja tasaavat hinnanvaihteluita. Tehtaiden ylijäämäsähköä tuotetaan jatkuvasti eikä vain esimerkiksi markkinahinnan perusteella. 
 
Teemme UPM:llä töitä energiatehokkuuden eteen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuuttamme yhdellä prosentilla vuosittain. Sellutehtailla huoltoseisokkien aikana tehtävät uudistukset edistävät tätä tavoitetta. Viime keväänä nostettiin esimerkiksi Kaukaan tehtaan soodakattilan turbiinin tehoa, jotta höyryenergia saataisiin hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Sen ansiosta Kaukaan tuottaman uusiutuvan sähkön osuus nousi noin kymmenellä prosentilla. Pietarsaaressa puolestaan soodakattilan tulistimien uudistus tehosti sähköntuotantoa.  
 
Tehtaillamme tehdään myös säännöllisiä energia-auditointeja, joissa etsitään mahdollisia energiansäästökohteita ja tehdään investointitarpeiden kartoitusta. Hyvien ideoiden ansiosta säästöjä voidaan saavuttaa pienilläkin investoinneilla. Kun onnistumme karsimaan omasta tuotannostamme turhaa energiankulutusta, jää ylijäämäsähköä enemmän kuluttajien hyödynnettäväksi. 

KATJA HAVIKARI
Energy Manager,
UPM Pulp,
Finland Operations

 

10.06.2023Hyödynnä nyt PALJOUSALENNUS: - TÄSSÄ ON AJANTASAINEN,noin 200 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.- Tilaa omasi, ennen vähintään 200-300.euron/kpl? = 10%-15% hinnankorotuksia!!!
07.06.2023Kiinteätolppaiset Evolutionit ovat nyt tilattavissa - varaa omasi!!!
02.06.2023KATSO TÄSTÄ 2.6. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
10.06.2023 15:00KATSO TÄSTÄ 9.6 - 10.6. LÄHETYS! Ammattilehden laaja raportti Stadin Mörinöiltä - mielenkiintoista kone ja kuljetusalan asiaa
10.06.2023 13:00Niin, - mitä kaikkea raakapuuyhdistelmässä siirrellään???
10.06.2023 13:00Mitä siirrellään , ja miks 1.????
10.06.2023 11:00Suomalaiset puutavara-autoilijat ovat "siirtyleitten" mestareita !!!
10.06.2023 9:00Mistä johtuu puutavarayhdistelmän monimuotoisuus ????
10.06.2023 7:00Terminator-, ja TimberMaxx tekniikka ohitti junavaunupankkojen ominaisuudet, mutta missä???
10.06.2023 3:00TimberMaxxit ja Terminatorit tulivat junavaunupankkojen tasolle vasta yli 10 vuotta myöhemmin.

Siirry arkistoon »