Yhtenäispatentti voimaan 1.6.2023 - syntymässä aidosti eurooppalainen

31.05.2023 9:00

Yhtenäispatenttijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten kilpailutilanteeseen Euroopassa ja toimintaedellytyksiin Suomessa. Patentteihin perustuvan teknologian suojaamiseen ja kaupallistamiseen on syntymässä aidosti eurooppalainen sisämarkkina, joka tarjoaa sekä mahdollisuuksia että luo uhkia suomalaisille yrityksille.

Yhtenäispatentti tarjoaa hakijalle nykyistä eurooppapatenttia edullisemman vaihtoehdon silloin, kun patentti halutaan voimaan vähintään neljässä mukana olevassa jäsenmaassa.

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) on patenttilain ja –järjestelmän muutos, jota on valmisteltu yli 40 vuotta. Tullessaan voimaan se on ensimmäinen ylikansallinen patenttijärjestelmä maailmassa.

Yhtenäispatenttijärjestelmässä on 1.6.2023 alkaen mukana 17 EU-jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro. Lisää EU-jäsenmaita odotetaan liittyvän mukaan myöhemmin.

Yritysten toimintaympäristö Suomessa muuttuu

Koska patentti antaa yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, niiden määrän kasvu voi rajoittaa yritysten toiminnanvapautta Suomessa. Samalla mahdollisuus patentin loukkaukseen kasvaa, mikä pitää huomioida toiminnassa entistä tarkemmin.

Kaikista myönnetyistä eurooppapatenteista noin 5 % saatetaan voimaan Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa on voimassa vähän yli 50 000 eurooppapatenttia ja kansallista patenttia. Yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomea koskevien patenttien määrä tulee merkittävästi kasvamaan. Arviolta 10-35 % eurooppapatenteista saatetaan jatkossa voimaan yhtenäispatenttina.

Yhdistetty tuomioistuin (UPC) ja ns. opt-out –mahdollisuus

Uudessa järjestelmässä yhtenäispatentteja ja siihen liittyneissä maissa voimaansaatettuja perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat tullaan käsittelemään uudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Sen keskusjaostot ovat Pariisissa ja Münchenissä. Niiden lisäksi useimmissa mukaan liittyneissä maissa, kuten Suomessa, toimii paikallisjaosto. Suomen paikallisjaosto toimii markkinaoikeuden yhteydessä. Tämä mahdollistaa yhtenäispatentteja koskevien riitojen oikeuskäsittelyn myös Helsingissä.

Patentinhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus jättää perinteiset eurooppapatenttinsa UPC-käsittelyn ulkopuolelle, jolloin riidat käsitellään kunkin maan omassa tuomioistuimessa kuten nykyisinkin. Tämä niin sanottu opt-out -mahdollisuus edellyttää UPC:lle tehtävää ilmoitusta, jonka voi tehdä milloin vain seitsemän vuoden siirtymävaiheen aikana. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi tehdä, jos patenttia vastaan on ehditty nostaa kanne UPC:ssa.

30.09.2023LUE TÄSTÄ! Syksyn suuri Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - lähes 150-sivua alan asiaa
30.09.2023KATSO TÄSTÄ 29.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
04.10.2023 9:00Kanada on metsäteollisuusmaa , ja esimerkillinen myös muovittumuudessa.
04.10.2023 7:00Uusia tuotteita markkinoille - Rototilt Control yhä useampiin kaivinkoneisiin
04.10.2023 3:00Suomenkielinen oppikirja koneoppimisen perusteista ilmestynyt
04.10.2023 0:07Auton varaosien tilaus EU:n ulkopuolelta vaikeutuu - jatkossa päästötiedot raportoitava EU-komissiolle
03.10.2023 17:00Puutavarapankkojen tolppapituudet kasvaneet merkittävästi
03.10.2023 15:00Liikenteen erillisverokertymä kasvoi noin 4,7 miljardiin euroon ? Kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa poikkeuksellisen vähän
03.10.2023 13:00Skenaario: Jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen ojitetuissa korpikuusikoissa lisäisi Suomen ilmastohyötyjä verrattuna avohakkuuseen
03.10.2023 11:00Mutta mistä mahtaakaan johtua tolppaporkeuksien hurjat erot ???

Siirry arkistoon »