Korkea uneliaisuuden riski lähes 20 prosentissa kuljetusalan työvuoroista - uneliaisuuden riskiä voidaan torjua digitaalisin ratkaisuin 

06.06.2023 15:00

Liikennetta_4.jpg

Työterveyslaitoksen Vireyttä vuorotyöhön -hankkeessa tehdyn VIRE-analyysin perusteella lähes joka viidenteen ammattikuljettajan työvuoroon sisältyi korkea uneliaisuuden riski. Olisi tärkeää, että riskivuorot jakaantuisivat tasaisesti työntekijöiden kesken. Tutkimuksen toinen testattava menetelmä, unen ja vireyden verkkovalmennus, vähensi merkittävästi unettomuuteen liittyviä oireita. Työnantajan tuki on tärkeää valmennukseen osallistumisen lisäämiseksi.

Työterveyslaitoksen hankkeessatestattiin kahta digitaalista menetelmää: uneliaisuuden riskiä työvuoroissa ennustavaa VIRE-menetelmää ja hankkeessa kehitettyä unen ja vireyden verkkovalmennusta. Molemmat menetelmät ovat maksuttomia ja avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.  

Ammattikuljettajien työajat ovat haasteellisia unen ja vireyden kannalta. Tutkimuksessa testattu VIRE-työkalu paljasti, että työhön sitoutuu pitkiä ajanjaksoja ja työajat painottuvat aikaisiin aamuihin ja yöhön. VIRE-analyysin perusteella lähes viidennekseen kuljettajien työvuoroista sisältyi korkea uneliaisuuden riski.  

Tutkimuksen mukaan VIRE-työkalu oli auttanut yrityksiä kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota kuljettajien vireyteen ja palautumiseen, sekä ottamaan asioita puheeksi. Työkalun kokeilu auttoi ymmärtämään, mihin työvuorosuunnittelulla voitiin vaikuttaa. Se oli myös lisännyt yleistä keskustelua vireydestä ja työssä jaksamisesta, sekä auttanut ymmärtämään niiden merkityksen paremmin.  

– VIRE-työkalua voi jo nyt käyttää työvuorosuunnittelun apuna. Käyttöä helpottaisi entisestään, jos sen antaman tiedon voisi yhdistää automaattisesti työvuorosuunnittelujärjestelmiin. Myös yksilöllisten toiveiden huomioiminen olisi hyvä voida ottaa huomioon, sanoo erikoistutkija Heli Järnefelt. 

Verkkovalmennus vähensi uniongelmia 

Tutkimuksen toinen testattava menetelmä oli unen ja vireyden verkkovalmennus. Valmennukseen osallistuneista kuljettajista yli puolella oli merkittäviä unettomuusoireita tai muiden unihäiriöiden oireita tai riskitekijöitä. Heidän väsymysoireensa olivat yleisiä erityisesti aamuvuoroissa.    

– Unettomuusoireet ja vuorotyöunihäiriön oireet vähenivät merkittävästi verkkovalmennukseen osallistuneilla, sanoo Heli Järnefelt.  

Verkkovalmennukseen toivottiin kuitenkin vielä lisää kielivaihtoehtoja, monipuolisempia sisältöjä, mobiilisovellusta ja mahdollisuutta olla yhteydessä asiantuntijaan. Verkkovalmennukseen osallistumisen toivottiin myös olevan mahdollista työajalla.  

Uneen ja vireyteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä vuorotöissä 

Vuorotyöntekijöistä jopa 40 prosentilla voi olla uneen ja vireyteen liittyviä haasteita. Ne voivat heikentää jaksamista ja elämänlaatua tai jopa terveyttä ja työturvallisuutta. Uni- ja vireysongelmiin olisikin hyvä puuttua jo varhaisessa vaiheessa.   

Hyvää unta ja vireyttä voidaan vuorotyössä edistää kehittämällä työvuorosuunnittelua sekä tukemalla vuorotyöntekijöitä itseään uni- ja vireysongelmien ratkaisuissa.  

– Tutkimukseemme osallistuneiden kuljettajien työajat ja heidän kokemansa uni- ja vireysoireet vahvistavat käsitystä siitä, että uneen ja vireyteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen on keskeinen osa kuljetusalan työturvallisuutta ja -terveyttä, sanoo erikoistutkija Heli Järnefelt Työterveyslaitoksesta.  

Tulevaisuudessa on tärkeää edelleen kehittää ja tutkia vuorotyöntekijöiden unta ja vireyttä tukevia työkaluja. Lisäksi on tärkeää edistää vuorotyöpaikoilla turvallisuuskulttuuria, jossa ymmärretään ja hyväksytään hyvän vireyden ja unen merkitys ja vaikutus esimerkiksi työvuorosuunnitteluun. Olisi kiinnostavaa myös tutkia verkkovalmennuksen käyttöönotto työpaikoissa, joissa osallistuminen mahdollistettaisiin työajalla. 

Vireyttä vuorotyöhön -hanke: 

  • VIRE on nettityökalu uneliaisuuden arvioimiseksi erilaisissa työvuorojärjestelmissä. Se on kehitetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Työterveyslaitoksen ja Tukholman yliopiston yhteistyönä: https://vire.arturcloud.com/ ja lisäopastusta käyttöön: VIRE-sovellus | Työterveyslaitos (ttl.fi)https://vire.arturcloud.com/ 
  • Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto. 
23.09.2023KATSO TÄSTÄ 22.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023KATSO TÄSTÄ 15.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023Lisätietoja "muovinpoiston erityisoperaatiosta" hintaluokkineen ja aikatauluineen.
23.09.2023 19:00Miksi "tuuninkimiehet" eivät keiku tuottavuustilastojen kärkisijoilla.
23.09.2023 15:00Miksi metsäkoneita ei tuunata.
23.09.2023 13:00Mitä eroa on "tuuningilla", tuottavuudella, , ja turvallisuudella ???
23.09.2023 11:00Tekninen kouluttaja Rami Vähävirta on nähnyt autoilun sähköistymisen
23.09.2023 9:00Raakapuun käsittelyn 100%:nen nuovittomuusvaade päättyy tehdaspurussa.
23.09.2023 7:00Firestonen uusi kuorma-autojen rengasvalikoima tarjoaa paremman kilometrituloksen ja polttoainetehokkuuden
23.09.2023 3:00Raakapuun 100%:nen nuovittomuus alkaa kannolta.

Siirry arkistoon »