Tuotekehityksen hitaus, ja löysät vaatimukset raakapuun kuljetusketjun osalta.ovat nykyhetkenkin hidaste koko Euroopassa

09.09.2023 15.00