Bioenergia ry: Metka-kannustejärjestelmän leikkaukset vaarantavat metsänhoitotyöt

16.09.2023 0.07

Lehtometsaa_4.jpg

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa suunnitellaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmä Metkaan merkittäviä leikkauksia, jotka vaarantavat metsien hoitotyöt sekä heikentävät energiapuun tarjontaa tilanteessa, jossa markkinoilla on muutenkin niukkuutta.  

Valtiovarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotuksen mukaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, Metkaan, on suunniteltu merkittäviä leikkauksia. Leikkausten taso on ensi vuonna huomattavan suuri (12,7 milj. euroa) ja tulee siksi koskemaan kaikkia tärkeimpiä työlajeja. 

Leikkauksista osa kohdistunee nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen ja uhkaa näin vähentää metsässä tehtäviä hoitotöitä ja heikentää puuntuotantoa pitkällä aikavälillä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Metka-järjestelmään on myös kehitetty uusia luonnon monimuotoisuutta metsissä edistäviä ehtoja. 

Leikkaukset ovat erittäin huolestuttavia, koska uuden kannustejärjestelmän toimivuudesta ei ole vielä kokemuksia. Tuettavien työlajien ehtoja muutettiin huomattavasti, eikä niiden toimivuudesta ole vielä näyttöä. Metka korvaa Kemera-tukijärjestelmän vuoden 2024 alusta alkaen. 

- Leikkaukset kohdistuvat Metkaan, joten nykyehtojen mukaisia hakemuksia voi yhä toimittaa Metsäkeskukselle 1.10.2023 asti, muistuttaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson. 

Nuorten metsien hoito, kuten monet muutkin metsässä tehtävät työt, ovat taloudellisten syklien yli menevää jatkuvaa työtä. Nuorten metsien hoito ja pienpuun keruutuki ovat keskeinen ohjauskeino nuorten hoitamattomien metsien arvokasvun parantamiseen ja terveydentilan kohottamiseen. Kun pieniläpimittaiset pienpuukohteet ovat tarpeeksi houkuttelevia energiapuun hankinnan kannalta, energiapuun tarjonta markkinoille kasvaa, mikä auttaa kuitupuuleimikoita ohjautumaan ensisijaisesti teollisuuden käyttöön. Haitat nuorten metsien hoidon tekemättömyydestä näkyvät metsissä vasta pitkällä aikavälillä.  

Leikkausten kohdistaminen nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen olisi nykyisessä puukaupan tilanteessa erittäin kielteinen toimenpide. Kotimaisen aines- ja energiapuun tarve on noussut Venäjän sodan takia samalla, kun energiaturpeen tuotanto on nopeasti vähentynyt. Puun tuonti Suomeen on vuosina 2022-2023 ollut kuukausitasolla alle puolet vuoden 2021 tasosta (Lähde: Luke 2023). 

13.07.2024KATSO TÄSTÄ 12.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset sekä purku- ja kierrätysalan asiaa
28.06.2024 13.00LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
19.07.2024 18.00Kolme kovaa, ja sparraajanaan Hannu Huotari..
19.07.2024 17.00Me Suomen erityisosaajat haluamme olla etujoukoissa 100%:sen muovittomuuden kehitystyössä koko Suomen raakapuun korjuu-, ja kuljetusketjussa.
19.07.2024 16.003-D tekniikka. laserleikkaus särmäyksineen ja ultralujien kuumasinkitys on tuottavaa nykytekniikkaa.
19.07.2024 15.00Puutavarapankkojen pintakäsittelyissä on suuria eroja.
19.07.2024 13.00Muoviton pintakäsittely on puutavarapankkojen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.
19.07.2024 11.00Muovi on metsäteollisuuden paha vihollinen.
19.07.2024 9.00Teipit jäävät pankoista pois, ja kuumasinkitys alkaa korvata muovipinnoitteet.
19.07.2024 8.00Kolme perusmetallia pinnoitteineen testattiin jo 2000-luvun akjuvyosina.

Siirry arkistoon »