Metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskoe antaa hyvät lähtökohdat opiskelijan henkilökohtaiselle opetussuunnitelmalle

05.07.2024 13.00

soveltuvuuskoe-3.jpg

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa jalkautetaan soveltuvuuskokeen tulosten hyödyntäminen metsäkonekoulutuksen opetukseen. Jokaisesta soveltuvuuskokeen kautta valitusta opiskelijasta on olemassa keskeiset tiedot kyvyistä ja edellytyksistä oppia metsäkoneenkuljettajan ammatti.

Soveltuvuuskoe tarjoaa siihen osallistuville, metsäkoneenkuljettajia kouluttaville oppilaitoksille arvokkaat lähtötiedot tuloksekkaaseen opetukseen. Ne pitää saada tehokkaaseen käyttöön.

Soveltuvuuskoe mittaa työssä tarvittavia ominaisuuksia

TTS Työtehoseuran johdolla rakennetussa metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskokeen perustana on syvällinen metsäkoneenkuljettajan työn vaatimusten tuntemus: hakijoilta testataan ammatin vaatimien taitojen taustalla olevia pitkälti perinnöllisiä kykyjä, joita ilman metsäkoneenkuljettajan työtä ei ole mahdollista oppia tekemään tuloksekkaasti. Kokeella pyritään löytämään myös alalle hakeutuvan henkilön oppimisen vaikeuksia. 

Koe antaa monipuolisesti tietoa hakijasta

Soveltuvuuskoe muodostuu viidestä osasta. Esitietolomakkeella kartoitetaan hakijan kykyä noudattaa ohjeita. Haastattelulla mitataan hakijan motivaatiota sekä taustoitetaan edellytyksiä menestyä opinnoissa. Matemaattisen päättelyn testissä arvioidaan loogisen päättelykyvyn perusosaamista. Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden tehtävissä tarkastellaan havaintomotorisia kykyjä sekä työmuistia ja tarkkaavaisuutta. Hienomotoriikkatestissä mitataan hakijan hienomotorisia kykyjä.

Matemaattinen päättelykyky on keskeisessä roolissa 

Soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden mittaustuloksissa osien välillä on havaittavissa selvää korrelaatiota. Hyvät hienomotoriset taidot näkyivät menestymisenä matematiikan sekä hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testeissä. Heikko matemaattisen päättelyn kyky näkyi kömpelyytenä ja hitautena hienomotoriikkatestissä. Hakijat, jotka menestyivät hyvin matemaattisessa päättelyssä, pärjäsivät myös hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testissä. Hyvät matemaattisen päättelyn kyvyt ovat siis positiivisesti yhteydessä sekä hyviin havaintomotorisiin että hyviin hienomotorisiin kykyihin.

Soveltuvuuskoe antaa tietoa henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan

Hienomotorisia taitoja kehitettäessä uudet taidot rakentuvat aiemmin opittujen taitojen päälle, joten opetuksessa tulee edetä nousujohteisesti. Metsäkoneenkuljettajien koulutus aloitetaan yleisimmin simulaattoriopetuksella, missä opetellaan hallintalaitteiden ja nosturinkäytön liikeradat.  Soveltuvuuskokeen tuloksista ryhmävastaava opettaja saa kattavat tiedot ryhmän opiskelijoiden opiskelun etenemisen suunnitteluun. Opetusryhmälle on varattu tietty aika simulaattori- ja kenttäharjoituksiin, missä opetellaan oikean koneen hallintalaitteet ja nosturin liikeradat sekä sen ajo. Opettaja voi soveltuvuuskokeen tulosten perusteella ennakoida ja tarvittaessa suunnitella henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan toisille enemmän simulaattoriharjoittelua ja koneen käsittelyä harjoituskentällä.

Kun toistoja on kertynyt riittävästi ja koneenkäsittely on turvallista, siirrytään opetuksen kolmanteen vaiheeseen harjoittelemaan oikeilla koneilla aitoon ympäristöön metsätyömaalle.

13.07.2024KATSO TÄSTÄ 12.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset sekä purku- ja kierrätysalan asiaa
28.06.2024 13.00LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
14.07.2024 3.00Metso toimittaa jauhinmyllyjä kriittisten mineraalien projektiin Yhdysvalloissa
14.07.2024 0.07Terminatoreitten ja TimberMaxxien kehityskaari alkoi keväällä 1976, 48 vuotta , ja 37 pankkomallia sitten.
13.07.2024 18.00Ford Capri palaa sähköistyneenä markkinoille 30 vuoden tauon jälkeen
13.07.2024 17.00Me kehitämme itseämme, ja tuotteitamme 100%:sesti muovittomaksi kannolta tehdasprosesseihin.
13.07.2024 15.00Olemme tietoisia siitä, että muovituotteet lähtevät raakapuun korjuu-, ja kuljetusketjusta kymmenessä vuodessa.
13.07.2024 13.00Lujat, ja ultralujat teräkset kuumasinkittynä ovat ehdotomia perusmateriaaleja puutavara-autovarusteissa.
13.07.2024 12.00Riikosen pojat kopioivat luvatta ketjupuikkarimme, mutta myös kehittivät sitä.
13.07.2024 11.00Kuumasinkityksellä on 20 vuoden pinnoitetakuu

Siirry arkistoon »