Eroon ilmanvastustuksesta aerodynaamisilla parannuksilla / vuodelta 2016

06.07.2024 3.00

Polttoainekustannukset muodostavat keskimäärin noin kolmanneksen kuljetusyrityksen kokonaiskustannuksista. Tehostetun aerodynamiikan ja EURO 6 step C -moottorin ansiosta Volvo Trucks voi tuoda jopa kolmen prosentin säästöjä kauko- ja aluekuljetusten polttoainekustannuksiin.

Tuulitunneli.

Tuulitunnelitestauksen avulla Volvo Trucks voi tutkia mahdollisuuksia parantaa aerodynamiikkaa.

Kun kuorma-autoa ajetaan 60–90 km/h:n keskinopeudella, ilmanvastus on yksi polttoaineen kulutukseen eniten vaikuttavista tekijöistä. Volvo Trucks on jo vuosia kiinnittänyt erityisesti huomiota aerodynamiikan kehittämiseen. Käynnissä on useita projekteja, jotka voivat vähentää ilmanvastusta merkittävästi. Näiden projektien tuloksia tuodaan markkinoille vaiheittain tulevina vuosina. 

Osa kehitystyön hedelmistä on aerodynaamisia parannuksia, jotka otettiin käyttöön vuoden 2016 keväällä. Niihin kuuluu Volvo FH:n puskurin spoilerien, ilmanohjainten, pyöräkotelon ja lokasuojien optimointi. Uuden EURO 6 step C -moottorin esittelyn myötä nämä parannukset lisätään vakiovarusteiksi uuteen Volvo FH -malliin kesäkuussa 2016.

– Vuonna 2012 julkistetun uuden Volvo FH:n kehityksessä tehtiin paljon työtä ilmanvastuksen pienentämiseksi tavalla, joka mahdollisti myös asiakkaiden kuorma-autoille asettamien muiden vaatimusten täyttämisen. Sittemmin olemme tutkineet kuorma-auton jokaisen nurkan ja kulman millintarkasti ja pyrkineet selvittämään, mistä parannuksista asiakkaat hyötyisivät kaikkein eniten, kertoo Anders Tenstam, aerodynamiikasta vastaava teknologia-asiantuntija.

Tuulitunnelitestauksen ja tietokonesimulaatioiden avulla erilaisia ilmanvastuksen ongelmakohtia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja on tutkittu huolellisesti. Sitä mukaa kuin parannusmahdollisuuksia on havaittu, työ on siirtynyt niiden tarkempaan tutkimiseen ja sen selvittämiseen, onko muutokset mahdollista tehdä laadukkaasti ja kohtuullisilla kustannuksilla. 

Olemme tutkineet kuorma-auton jokaisen nurkan ja kulman millintarkasti ja pyrkineet selvittämään, mistä parannuksista asiakkaat hyötyisivät kaikkein eniten.

– Huipputeknologian kehittämisessä tärkeintä on yrittää ennakoida asiakkaiden tulevia tarpeita ja varmistaa, että heidän tarvitsemansa tekniikka on saatavana, kun määräykset ja kustannustasot sallivat sen käyttöönoton, Tenstam toteaa.

Viime vuosina teknologinen kehitys on tarjonnut Volvo Trucksille uusia mahdollisuuksia parantaa tuotteiden aerodynamiikkaa. Polttoainekulujen kasvu pitkällä aikavälillä ja huoli ympäristön tilasta on myös saanut asiakkaat toivomaan entistä polttoainetehokkaampia ajoneuvoja. Kehitystyö kohti parempaa polttoainetehokkuutta tukee Volvo Trucksin filosofiaa siitä, että jokainen tippa merkitsee.

Volvo Trucksin moottorilaboratorio.

 

Polttoainetehokkuuden tavoittelu vaikuttaa myös moottorien kehitykseen: – Pyrimme jatkuvasti täyttämään alati tiukentuvia määräyksiä ja kehittämään puhtaampia moottoreita ajettavuudesta tinkimättä. Tehokkuus, tuottavuus ja ajettavuus ovat äärimmäisen tärkeitä arvoja asiakkaillemme ja heidän kuljettajilleen. Pyrimme aina vastaamaan näihin vaatimuksiin, mutta se ei saa tapahtua polttoaineenkulutuksen kustannuksella. Polttoainetehokkuus on meillä ykkössijalla, kertoo Mats Franzen, Volvo Trucksin moottoreista vastaava tuotepäällikkö.

EURO 6 step C -standardin myötä Volvo Trucks on optimoinut D11-, D13- ja D16-moottoreita monin tavoin. Parannuksia ovat muun muassa sylinteriputkien ja mäntien välisen kitkan pienentäminen, uusi entistä parempi turboahdin ja optimoitu nokka-akseli. Yhdessä ohjelmistoparannusten kanssa nämä edistysaskeleet ovat mahdollistaneet polttoainekulutuksen pienentämisen niin, että moottorin suorituskyvystä ei ole tarvinnut tinkiä.

Tämä tuote antaa asiakkaillemme merkittäviä etuja pienentyneinä polttoainekustannuksina ja sitä myötä suurempina voittomarginaaleina – suorituskyvystä tinkimättä.

– Volvon EURO 6 step C -moottorin myötä otamme jälleen pitkän askeleen kohti tulevaisuuden energiatehokasta kuljetustoimintaa. Tämä tuote antaa asiakkaillemme merkittäviä etuja pienentyneinä polttoainekustannuksina ja sitä myötä suurempina voittomarginaaleina – suorituskyvystä tinkimättä, Franzen kertoo. 

Polttoainekustannukset muodostavat kolmanneksen useiden kuljetusyritysten kokonaiskustannuksista. Yksi polttoaineenkulutuksen pienentämiseen merkittävästi investoivista kuljetusyrityksistä on Jastim, jonka pääkonttori on Varsovassa, Puolassa. Jastimin suurimpia asiakkaita ovat Schenker, IKEA ja DHL, joita kaikkia yhdistää vahva sitoutuminen ympäristöasioihin. Nämä kolme yhtiötä pyrkivätkin jatkuvasti vaikuttamaan toimittajiinsa, jotta nämä pienentäisivät polttoaineenkulutustaan.

Kolme vuotta sitten, ennen kuin Jastim oli hankkinut ainuttakaan uutta Volvo FH -kuorma-autoa, yrityksen kaluston keskimääräinen polttoaineenkulutus oli 31–32 litraa sataa kilometriä kohden. Volvo FH -kuorma-autojen ja Eco-ajo-ohjelmien myötä kulutus on sittemmin nipistetty 26 litraan. Yhtiön mukaan sen parhaat kuljettajat kuluttavat ajossa keskimäärin 24 litraa – ja itse asiassa jopa merkittävästi tätä vähemmän, jos maasto on suotuisa ja aerodynaamiset olosuhteet ovat kohdallaan.

– Kolme tai neljä vuotta sitten mahdottomalta tuntuneet asiat ovat nyt meille rutiinia. Meille oli erittäin tärkeää saada polttoaineenkulutus laskemaan merkittävästi. Meillä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa – se oli kohtalonkysymys koko yhtiöllemme, toteaa Jastimin omistaja Jacek Słowiński.

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi yhtiö uusii kuorma-autokalustoaan säännöllisesti. Volvo Trucksin erittelyistä löytyy yleensä uusimmat sovellukset polttoainetehokasta ajamista varten.

Jastim SP:n kuorma-auto.

– Olemme kiinnostuneita kaikista teknisistä kehitysaskelista. Kuukausitasolla kolmen prosentin säästö polttoaineenkulutuksessa tarkoittaa meille käytännössä tuhansien litrojen kokonaissäästöä, Jacek Słowiński laskee.

Jastim on kaukokuljetuksiin keskittyvä Volvo Trucks -asiakas, jolle polttoaineenkulutuksen pienentäminen on erittäin tärkeää. Volvo Trucks onkin ottanut tämän kaukokuljetusyrityksen malliesimerkiksi uuden aerodynamiikkapaketin kehitystyössä. Tarkoitus on kehittää toimiva ratkaisu asiakkaille, jotka ajavat enimmäkseen 60–90 kilometrin tuntinopeudella ja tästä syystä hyötyisivät eniten aerodynaamisista parannuksista. Asiakkaiden mahdollisten säästöjen suuruus määräytyy heidän omien vaatimustensa ja erittelyidensä mukaan, mihin puolestaan vaikuttavat heidän ajoneuvojensa ajamien reittien tieolosuhteet.

Kuukausitasolla 3 %:n säästö polttoaineenkulutuksessa tarkoittaa meille käytännössä tuhansien litrojen kokonaissäästöä.

Volvo Trucksin Anders Tenstam on tyytyväinen siihen, että kaukokuljetuksia ajaville asiakkaille voidaan nyt esitellä uusi ja joustava aerodynamiikkapaketti. Hän näkee paljon kehittämismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, mutta myöntää samalla, että uusien ratkaisuiden tekniikka edellyttää lainsäädännöllistä tukea.

– Monissa maissa ajoneuvojen pituusrajoitukset estävät aerodynaamisen suorituskyvyn parantamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Jos vetoautoa ei esimerkiksi enää laskettaisi mukaan yhdistelmän pituuteen, ohjaamoiden muotoilua voitaisiin kehittää aerodynaamisesti suotuisampaan suuntaan. Ohjaamojen nykyinen muoto on valittu tarkkaan ulkoisten ja sisäisten ominaisuuksien tasapainottamiseksi. Entistä aerodynaamisempi ohjaamo voisi myös luoda enemmän alaspäin painavaa ilmavirtausta ajoneuvolle, kun energiaa kuluttava turbulenssi ajoneuvon keulassa pienenisi, hän kertoo. 

Anders Tenstam painottaa myös perävaunujen aerodynamiikan tehostamisen merkitystä. Tulevaisuudessa tämä voisi johtaa läheisempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa koko ajoneuvon kattavien kestävien kuljetusratkaisuiden kehittämiseksi sen sijaan, että painopiste on yksinomaan kuorma-autossa. Tämä puolestaan edellyttäisi käytännön ratkaisujen kehittämistä niin teknisellä kuin kaupallisellakin tasolla.

– Pitkäaikaisen kehitystyömme perusteella meidän pitäisi pystyä saavuttamaan henkilöautojen aerodynaaminen tehokkuus. Tähän voitaisiin päästä keskittymällä ajoneuvojen strategisesti tärkeisiin osiin sekä tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta ajoneuvoja tarkasteltaisiin jatkossa lainsäädännön kannalta nykyistä enemmän kokonaisuuksina. Jo lähitulevaisuudessa tällaiset toimet voisivat parhaassa tapauksessa tarkoittaa kuorma-autojen ilmanvastuksen puolittumista nykyiseen verrattuna, Tenstam kertoo. 

13.07.2024KATSO TÄSTÄ 12.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset sekä purku- ja kierrätysalan asiaa
28.06.2024 13.00LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
14.07.2024 3.00Metso toimittaa jauhinmyllyjä kriittisten mineraalien projektiin Yhdysvalloissa
14.07.2024 0.07Terminatoreitten ja TimberMaxxien kehityskaari alkoi keväällä 1976, 48 vuotta , ja 37 pankkomallia sitten.
13.07.2024 18.00Ford Capri palaa sähköistyneenä markkinoille 30 vuoden tauon jälkeen
13.07.2024 17.00Me kehitämme itseämme, ja tuotteitamme 100%:sesti muovittomaksi kannolta tehdasprosesseihin.
13.07.2024 15.00Olemme tietoisia siitä, että muovituotteet lähtevät raakapuun korjuu-, ja kuljetusketjusta kymmenessä vuodessa.
13.07.2024 13.00Lujat, ja ultralujat teräkset kuumasinkittynä ovat ehdotomia perusmateriaaleja puutavara-autovarusteissa.
13.07.2024 12.00Riikosen pojat kopioivat luvatta ketjupuikkarimme, mutta myös kehittivät sitä.
13.07.2024 11.00Kuumasinkityksellä on 20 vuoden pinnoitetakuu

Siirry arkistoon »