Puutavara-autojen kuormatilavertailu : XXL / ALU.....= viiden vuoden takaa !!!

27.06.2022 6:00

xxl_pankkovertailu_aluun.jpg
Vasemmalla XXL paketti ja oikealla alupaketti:
Kuvan vertailussa tolppakorkeus maasta on sama.
Kuormatilaero näkyy kuvassa alupaketin kuorman ylikorkeutena. Kuorman ero koko yhdistelmässä on 15 m3, ja siitä auton osuus  6.5 m3 m3!!!  Alumiiniapurungon ja teräksisen runkopaketin korkeusero on 95 mm. Erotus näkyy kuvassa tolppamittaerona Terminator XXL 8.8 CE pankkomallin hyväksi. 

Puutavarapankkojen maksimi ulkomitat Suomessa määräytyvät Liikenneministeriön asetuksilla.Pankon maksimiulkoleveys saa olla alle 22m yhdistelmissä 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55. Yhdistelmän maksimikorkeus molemmissa yhdistelmämittaluokissa saa olla 4.40 metriä. Enimmäiskorkeus kasvoi Suomessa 1.10 2013 alkaen 4.4 metriin.

Kuormatilan kasvattaminen

Kun kuormatilaa ei voi kasvattaa ulkoapäin, voi sen tehdä kasvattamalla pankkojen sisämittoja sekä hyödyntämällä esitetty 4.4m kuormakorkeus:

kuormatilaero_alucar_20cm.jpg

Autovarustelujen kuormatilaerot  ovat jopa 6.5 m3 -
10 m3 yksistään auton osalla.

Pankkorungon yleisin korkeus kiinnikkeineen on teräspankoissa 165 mm - 175 mm  ja alumiinipankoissa se ylittää 200mm .Pankkorungon minimikorkeudeksi on Metsäteollisuus suositellut 120 mm purkukonevaatimusten mukaisesti.Terminator XXL 8.8 pankon runkokorkeus kiinnikkeineen on 130 mm ja Terminator XXL 11 ja XXL 12.8 pankollia se on 140 mm.

xxl_kuormatilamitta_2.55_tyhjana_2380.jpg

Kuormatilojen erotus tulee pankkorunkojen ja
kiinnikepakettien korkeuseroista ja tolppien
sisämittaeroista sekä muodonmuutoseduista
kuormattuna.

Pankkojen tolppien sisäväli määrittää kuormatilan leveyden.Sitä voidaan kasvattaa tolppia kaventamalla ja muuntamalla tolppakiinnitys sellaiseksi,että tolppaholkit käyvät tarpeettomiksi.-Kiinteätolppaisissa pankoissa ei ole kuormatilaa useilla senteillä kaventavia tolppaholkkeja.

Kuormatilan leveyttä kuormattuna voidaan lisäksi kasvattaa yllättävän paljon tekemällä tolpat sisäänpäin kaareviksi ja mitoittamalla molemminpuolin kartiokas ylöspäin kapeneva tolppa kuormaleveyden kannalta optimaaliseksi.

Terminator XXL pankkojen kuormitettua  sisäleveyttä on onnisrutto kasvattaa alumiinipankkoihin verrattuna jopa 150 (180mm -  200) mm:llä ja lisäksi sen tynnyrimäinen muoto kasvattaa tiimalasimuotoon (katso kuva ylhäällä) verrattuna yhdistelmän kuormaa tuon ratkaisevan 10 m3.

Tolppakorkeudet vaihtelevat Suomen nykyisellä  4.40 metrin maksimikorkeusmitalla autojen 2.80 metristä 3.25 metriin ja perävaunujen 2.85 metristä 3.30 metriin. Suuret , jopa 45 cm tolppakorkeuserot johtuvat alustojen  korkeuseroista sekä auton eri apurunkomallien suurista korkeuseroista. 

Yhdistelmien korkeusmuutos 4.20 metristä 4.4 metriin kasvattaa sallittua kuormakorkeutta 20 sentillä ja 7.5 kehyskuutiolla.


Valitsemalla oikeat alustat ja varusteet on jopa 20 m3:n  kuormakoon kasvatus mahdollista.

tukkikuorma_xxl_oranssi_purku.jpg


Kuormatilan reilusti yli 20 m3:n (kehyskuution) kasvattaminen on mahdollista valitsemalla matalin markkinoilla oleva automalli ja matalin perävaunu sekä varustamalla auto  120 mm  apurunkopaketilla sekä valitsemalla yhdistelmään Terminator XXL pankot alumiiniapurungon ja alumiinipankkojen asemasta.

- Tässä vertailussa on käytetty samankorkeuksisia auto- ja perävaunualustoja. Kuormakokoero muodostuu apurungosta ja auton sekä perävaunun pankoista.


Kuormatilan kasvattamisessa pankoilla on suurin merkitys.Yksin pankojen osuus valitsemalla suurimmat mahdolliset Terminator XXL pankot on ero kuormatilassa  alumiinisiin pankkosarjoihin verrattuna jopa yli 10 m3.xxhj.

- Vrt.Kuormakorkeuden lisäys 20 sentillä kasvattaa kuormatilavuutta 7.5 kehyskuutiolla.
xxl_alu_tyhjana.jpg
Kuormatilaero XXL pankkojen ja alupankkojen välillä kasvaa entisestään tolppien erityyppisen muotoilufilosofian kautta.
XXL pankko ottaa kuormattuna "tynnyrimuodon" (lisää kuormatilaa) ja alupankot sekä suoratolppaiset teräspankot taipuvat tiimalasimuotoon(pienentää kuormatilaa). 

Taulukko Terminator XXL 8.8 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niitten pinta-alaerot pankkojen runkoleveyksillä 2.55m.

korkeus    XXL               Alu       erotus          

2850       6.55m2        5.96m2    0.59m2
2900       6.67m2        6.07m2    0.60m2               
2950       6.79m2        6.19m2    0.60m2      
3000       6.91m2        6.30m2    0.61m2       
3050      7.03m2         6.41m2   0.62m2          
3100       7.15m2        6.53m2   0.62m2         
3150       7.27m2        6.64m2    0.63m2    
3200       7.39m2        6.75m2    0.64m2   
3250       7.51m2        6.86m2    0.65m2
3300       7.63m2      6.97m2    0.66m2  

Kuormaleveys 2.6m kasvattaa kuormapinta-
aloja
0.13m2-0.16m2:lla ja kuormakokoa
n. 2.5 kehyskuutiolla.
(-
käytettävissä vain alle 22m yhdistelmäpituuksilla).

Vanhanmallisten kiinteätolppaisten teräspankkojen ja uutuutena markkinoille tulleitten irtotolppaisten teräspankkojen kuormatilojen  koko Terminatormallien eduksi on Terminaattoreitten ja irtotolppaisten alupankkojen puolivälissä.
*alupankkomallit kokoero                - 8.0  - 12 m3 / yhdistelmä
* muut  teräspankkomallit kokoero  - 3.5- 5 m3 / yhdistelmä

Annan tarvittaessa lisätietoja puutavarayhdistelmien mitoituksiin ja valintaratkaisuihin sekä tulevien painokorotusten vaikutuksista niihin :


Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi

Kaikki julkaistut kokonaispainokorotusartikkelit löydät sivuiltamme hakusanalla puu76 ja tilapankkoartilkkelit löytyy hakusanalla XXL. - Katso lisäksi "aero" ja "liukuestepinnat".

27.11.2022 3:00.Kiinnikkeitten liukumuovit ja alumiinialuslevyt.XXL: 16 /30
27.11.2022 0:07KATSO TÄSTÄ VIIKON 47/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
26.11.2022 18:00.Terminator - tekniikkaa : Yksi ja sama kiinnike , mutta kolme toimintoa.
26.11.2022 17:00Artikkelisarja pankkokiinnikkeistämme: - " 2. Hitsaamatta toimiva aina valmis kiinnikevälisäätö".
26.11.2022 15:00Pinnoituskin kehittyy vain "kantapään kautta".
26.11.2022 13:00Kuumasinkityksen kehitystyötä jo vuodesta 1986.
26.11.2022 11:00Artikkeli vuodelta 2012:-"Ruukkilaisia palkittiin Helsingissä Suomalaisella Insinöörityöpalkinnolla Ultralujien terästenva lmistusprosessin kehittämisestä".
26.11.2022 9:00Attikkeli vuodelta 2014. - Rautaruukin ydinosaaminen viedään Ruotsiin, uskoo ReijoLiimatainen.
26.11.2022 7:00Elämäntyönä "pankka" ja raakapuun kuljetuslaitteiden- sekä järjestelmien kehittäminen
26.11.2022 3:00Lika paljastaa virheet, lumi opettaa aerodynamiikkaa tehokkaasti.

Siirry arkistoon »