Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta ja verkostoja pk-yritysten kansainvälistymiseen

Share |
20.06.2018

Miktech OyEU:n uusi puiteohjelma Horisontti 2020 tarjoaa vuosina 20142020 yhteensä yli 70 miljardia euroa eurooppalaisiin tutkimus- ja investointihankkeisiin. Rahoituksesta 20 % halutaan ohjata pk-yrityksille. Miktech Oy ja Miset Oy esittelivät ohjelmaa Etelä-Savon pk-yrityksille tilaisuudessa, johon osallistui yhteensä lähes 60 henkilöä.

Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa uutuutena suoraa tukea pk-yritysten tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen sekä välineitä kansainvälisten verkostojen luomiseen. Vaikka pk-yritysten suora vientitoiminta on Etelä-Savossa ollut melko vähäistä, monet yritykset suunnittelevat nyt viennin aloittamista. Kehityspäällikkö Kimmo Haapea Miktech Oy:stä kannustaa näitä yrityksiä selvittämään mahdollisuuksia hankkeidensa rahoittamiseen Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Rahoitusta kohdistetaan erityisesti valituille sektoreille, kuten ICT:hen, ruoka- ja teollisen tuotannon kehittämiseen sekä nano-, bio- tai avaruusteknologiaan. Rahoitus voi kattaa 70 % hankkeen välittömistä kuluista ja 25 % yleiskustannuksista. Investointeihin rahoitusta ei anneta. Tyypillinen rahoitettava hanke on laajuudeltaan n. 0,5–2 miljoonaa euroa, ja kestää n. 2–3 vuotta. Rahoitusta voi hakea itse tai osana useiden yritysten ja tutkimuslaitosten rahoituskokonaisuutta. Jälkimmäinen vaihtoehto tarjoaa yritykselle samalla markkinoiden avautumisen kannalta tärkeitä kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyökumppaneita.

Haapean mukaan ohjelma luo uusia, kaivattuja mahdollisuuksia Etelä-Savon taloudelliseen ja sosiaaliseen toimeliaisuuteen. – Kansainvälisen talouden pitkään kestänyt murros on kaventanut yritysten toimintamahdollisuuksia Suomen kaltaisilla reuna-alueilla ja täällä erityisesti Etelä-Savossa. Yritysten ei pidä jäädä markkinoiden armoille vaan niiden tulee aktiivisesti kehittää liiketoimintaansa. Kotimarkkinoille jääminen kaventaa mahdollisuuksia jatkossakin.

Horisontti 2020 -ohjelman ympärille on syntynyt myös välineitä mm. verkottumiseen sosiaalisessa mediassa sekä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Se luo lisäksi loistavan toiminta-alustan liiketoimintamahdollisuuksien ja -alueiden kartoittamiseen, sillä ohjelman yrityksillä on yhteinen tahtotila teknologian siirtoon ja kumppanuuksien löytämiseen. Yritys voi päästä hyödyntämään alansa tuoreinta tietoa, toimintamalleja ja teknologiaa, mikä on hyödyksi omassa liiketoiminnassa.

Ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista tullaan kilpailemaan kovasti. – Tuhannet yritykset Euroopasta ja sen ulkopuolelta haluavat osansa. Rahoitusta myönnetään vain parhaille: hankkeiden on oltava sisällöllisesti huippuluokkaa, ja niiden vaikuttavuuden kansainvälisesti erittäin merkittävää. Lisäksi hankeorganisaation on pärjättävä vertailussa kilpailevien hankkeiden kanssa. Hakemuksessa on pystyttävä kuvaamaan kaikki projektin evaluointikriteerit – teknistieteellinen laatu, vaikuttavuus ja sovellettavuus, toteutussuunnitelma sekä tulosten markkinoille saaminen – niin, että arvioijat uskovat hankkeen olevan toteuttamiskelpoinen ja merkittävä Euroopan mittakaavassa.

Hankkeiden valmistelussa eteläsavolaiset pk-yritykset voivat kääntyä Miktechin puoleen. Miktechillä on laaja, jatkuvasti kasvava eurooppalainen verkosto ohjelman pk-yrityksiä koskevissa asioissa. Miktech auttaa sekä itse että verkostonsa avulla pk-yrityksiä hankkeen suunnittelussa, yhteistyökumppanien hankinnassa, rahoitushakemuksen laadinnassa ja myös hankkeen hallinnoinnissa. Jos yritys tarvitsee rahoitusta tuotteen tai palvelukonseptin kehittämiseen on hyvä selvittää mahdollisimman pian, voisiko se päästä osalliseksi Horisontti 2020 -ohjelmasta. Miktechiin kannattaa siksi ottaa yhteyttä heti alkuvaiheessa, Haapea muistuttaa.

Lisätiedot:

Kimmo Haapea, kehityspäällikkö, Miktech Oy, 0440 361 613, kimmo.haapea@miktech.fi

15.01.2019 12:54Puutavarapankoissa irtotolppa on keskimäärin vain haitta.
12.01.2019 10:14"Triplavaimennin" on yksi parhista Terminatorkeksinnöistä.
06.01.2019 14:35Kuorma-autoyhdistelmien "ilmavaivoihin" vetoapua Unionilta.
06.01.2019 9:40Helppo vertaileva aerotesti kuormatulle nyky-yhdistelmälle.
06.01.2019 7:07Mistä saisi puutavarayhdistelmälle 100.000 euroa / vuosi lisätulopotin ???
05.01.2019 22:10Puutavarayhdistelmän ilmanvastuskertoimen puolitus on täysin mahdollista - hyödyt uskomattoman suuria . - CC
05.01.2019 20:00Terminatoreissa ei ole " proteesiliitoksia".
03.01.2019 8:56Terminatormallisto on kasvanut kymmenvuotiaaksi ja kymmenmalliseksi tehoryhmäksi.
02.01.2019 11:00Ilmanvastuksen minimointi tuo suuret haasteet ja mahdollisuudet. - CC
01.01.2019 22:22Vuodenvaihdekisan 2018 / 2019 tulos on kokoluokaltaan järkyttävän suuri.

Siirry arkistoon »