Energiapuu ja -turve voivat tuoda Suomeen jopa 15 000 uutta työpaikkaa.-/2015.

06.05.2024 19.00

LCT Päällirakenteet Kierrätys Hake

Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla.

Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Puolet suomalaista -skenaarion mukaan vuonna 2030 lasku pienenisi lähes puoleen eli 4 miljardiin.

Puolet suomalaista -skenaarion toteutuminen edellyttää tuontienergian korvaamista kotimaisilla polttoaineilla useilla eri sektoreilla. Uusiutuvan puuenergian käytön kasvu tulisi ohjata liikenteeseen sekä lämmön- ja sähköntuotantoon.

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista -skenaariossa öljyä korvataan tieliikenteessä uusiutuvalla dieselillä ja biokaasulla. Myös lentoliikenteessä on mahdollista nostaa biopolttoaineiden käyttöä. Puulla ja turpeella korvataan lämmön- ja sähköntuotannossa fossiilisia tuontipolttoaineita.

Energiaomavaraisuuden nostaminen edellyttää, ettei puulla korvata toista kotimaista, turvetta. Turpeen käyttö on laskenut jyrkästi viime vuosina ja sen käyttö on palautettava 2000-luvun hyvien vuosien tasolle.

Työtä, investointeja ja helpotusta kauppavajeeseen

Kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

Kotimaisten polttoaineiden käytön kasvu synnyttäisi Suomeen merkittävät investoinnit. Tarvittavat uudet voimalaitokset, lämpökattilat, turvetuotantoalueet, biojalostamot, koneet ja laitteet nousisivat arvoltaan 4,5 miljardiin euroon.

Puolet suomalaista -skenaariossa vahvistetaan, että mahdollisuus on sekä puuenergian että metsäteollisuuden kasvuun. Vuonna 2013 puun käyttö, mukaan lukien hakkuutähteet, oli 69 milj. m³, joka voidaan nostaa kestävästi vuosina 2020−2030 101 milj. m³:oon.

Bioenergia-ala yhdistää poikkeuksellisella tavalla energiantuotannon ja teknologiaosaamisen. Jokaisen bioenergiaketjun jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvaa suomalaista teknologiaosaamista ja vientimahdollisuuksia.

Saatavuudessa ja kilpailukyvyssä parannettavaa

haketta_ja_purua_ahlholmin_polttoainevarasto2.jpg

Puolet suomalaista -skenaario toteutuminen edellyttää kotimaisten polttoaineiden saatavuuden turvaamista  ja bioenergian kilpailukyvyn parantamista.

Puolet suomalaista 2030 edellyttää:

  • nuorten metsien hoitohakkuita lisäävän Kemera-tuen jatkoa ja turvetuotannon luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista
  • kotimaisten polttoaineiden osuuden nostamista liikenteessä nykyistä kunnianhimoisemmalla ja myös biokaasua koskevalla jakeluvelvoitteella vuodelle 2030
    • turpeen veron poistamista ja metsähakkeen tuen nostamista vastaavalla tavalla

Liite: Puolet suomalaista, Bioenergia ry:n skenaario

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jyrki Peisa, Bioenergia ry, puh. 050 364 0836

Liitetiedostot

25.05.2024Terminator miehet onnittelevat 70-vuotiasta: - "KULJETTAMISEN AMMATTILAISET JO KOLMANNESSA SUKUPOLVESSA"
25.05.2024KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset.
17.05.2024Kuumasinkittyjen pankkojen toimitusajat nopeutuvat kesäkausina.
17.05.2024Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
01.05.2024 0.07LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti 1/2024 on ilmestynyt - lähes 250 sivua maarakennus, kaivos ja kuljetusalan asiaa
27.05.2024 9.00Terminator -, ja TimberMaxx pankkomallien rakenne takaa viisin- jopa kymmenkertaisen värinäkeston.
27.05.2024 7.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
27.05.2024 3.00Arto Matinlassi MAN -kuorma-automyyjäksi
27.05.2024 0.07ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella

Siirry arkistoon »