Kotimainen polttoaine luo uusia työpaikkoja.-/2025

06.05.2024 18.00

Bioenergia ry

Suomen suurten kaupunkien suunnitelmat lisätä uusiutuvan energian käyttöä synnyttää puun hankintaan suoraan yli 1 000 uutta työpaikkaa ja lähes 500 välillistä työpaikkaa. Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin vähentää 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. 

Gaia selvitti Bioenergia ry:lle, mitä alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia metsähakkeen käytöstä Suomessa syntyy. 

Kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämisen ansiosta Suomen vaihtotase paranee ja puunhankinnassa olevien yritysten liikevaihto kasvaa. Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin aiheuttaisi valtiolle lämmöntuotannon verokertymien menetykset. Uudet työpaikat tuovat tuloja ja niistä saadaan verokertymiä kunnille ja valtiolle. Selvityksessä korvattiin 7 TWh kivihiiltä kotimaisella puulla. Suomessa käytettiin 14,7 TWh kivihiiltä yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa vuonna 2013.

Puun lisäkäyttö synnyttää yli 1 000 työpaikkaa. Välittömien työpaikkojen lisäksi syntyy välillisiä työpaikkoja, jotka eivät ole mukana selvityksessä. Lisäksi syntyy huomattavasti työpaikkoja kotimaahan, mikäli voimalaitoksen hankinta kohdistuu suomalaisiin yhtiöihin ja puunhankinnassa käytetään suomalaisia koneita ja kuljetuskalustoa.

Kotimaiset polttoaineet voivat tuoda 15 000 uutta työpaikkaa

”Bioenergia ry:n Puolet suomalaista 2030 -skenaarion mukaan Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla. Kansantaloutena Suomi hyötyisi merkittävästi, elinkeinoelämä vilkastuisi nopeasti”, sanoo Bioenergia ry:n Tage Fredriksson. 

Kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä Bioenergia ry:n arvion mukaan 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista 2030 -skenaarion toteutuminen edellyttää:

  • energiapolitiikan ennakoitavuuden lisäämistä ja puun saatavuuden varmistamista
  • nuorten metsien hoitohakkuita lisäävän Kemera-tuen jatkoa ja turvetuotannon luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista
  • turpeen veron poistamista ja metsähakkeen tuen nostamista vastaavalla tavalla
  • edetään kohti biotaloutta metsänhoidon yleiset edellytykset turvaamalla, erityisesti omistusmuodot, kannusteet ja metsätaloutta tukeva infrastruktuuri huomioiden
25.05.2024Terminator miehet onnittelevat 70-vuotiasta: - "KULJETTAMISEN AMMATTILAISET JO KOLMANNESSA SUKUPOLVESSA"
25.05.2024KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset.
17.05.2024Kuumasinkittyjen pankkojen toimitusajat nopeutuvat kesäkausina.
17.05.2024Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
01.05.2024 0.07LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti 1/2024 on ilmestynyt - lähes 250 sivua maarakennus, kaivos ja kuljetusalan asiaa
27.05.2024 9.00Terminator -, ja TimberMaxx pankkomallien rakenne takaa viisin- jopa kymmenkertaisen värinäkeston.
27.05.2024 7.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
27.05.2024 3.00Arto Matinlassi MAN -kuorma-automyyjäksi
27.05.2024 0.07ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella

Siirry arkistoon »