Bioenergian uudet tekniikat tuovat työtä ja vähentävät päästöjä./2015.

06.05.2024 13.00

Bioenergia ry

Puun kaasuttamisella tai pyrolyysillä voidaan tuottaa puupohjaista biokaasua (bio-SNG) ja bioöljyä. Näillä tuotteilla voidaan korvata tuontia energiantuotannossa ja tuottaa bioöljyä jatkojalostamalla kotimaista uusiutuvaa dieseliä. Arvioidun skenaarion mukaan uudet tekniikat voivat tuoda Suomeen lähes 3 000 uutta välitöntä työpaikkaa. Samalla vähennetään päästöjä.

Gaia selvitti Bioenergia ry:lle millaisia alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia puupohjaisen biokaasun ja bioöljyn käytön lisäämisellä on Suomessa.

Biokaasun puunhankinta, tuotanto, kaasutuslaitoksen rakentaminen ja tuotteiden jalostus toisivat 2,2 TWh:n tuotannossa Suomeen yli 600 uutta välitöntä työpaikkaa. Tämä energiamäärä vastaa 7 % Suomen maakaasun käytöstä. Puupohjaisen biokaasun taloudelliset vaikutukset Suomessa syntyisivät ensisijaisesti yksityistalouksille ja arvoketjun yrityksille. Maakaasusta valtio hyötyy verotuloina. Taloudellisten vaikutusten lisäksi biokaasun käyttö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä vuosittain 430 000 tonnilla.

− Bioöljyä voidaan jatkojalostaa uusiutuvaksi dieseliksi, biobensiiniksi ja kemian teollisuuden tuotteiksi. Bioöljyyn liittyvä puunhankinta, sen tuotanto ja jatkojalostus työllistäisi suoraan 2 160 henkeä, kun tuotettavan uusiutuvan dieselin määrä on 5 TWh. Viime vuonna Suomessa käytettiin 26 TWh dieselpolttoainetta.

− Bioöljyllä voidaan korvata raskasta lämmitysöljyä. Bioöljyllä ja sen jalosteilla on kansainväliset markkinat. Bioenergian uudet tuotteet ovat olennainen osa kasvavaa biotaloutta, sanoo toimialapäällikkö Tage Fredriksson Bioenergia ry:stä.

VTT:n ja VATT:n laskelmien perusteella toisen sukupolven biopolttoaineet olisivat Suomen kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, jolloin biojalosteiden osuus maantieliikenteessä kasvaisi jopa lähelle 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, muistuttaa Fredriksson.

Kotimaisilla polttoaineilla 4,5 miljardin investoinnit

Biokaasun, bioöljyn ja uusiutuvan dieselin merkittävä lisääminen on osa Bioenergia ry:n Puolet suomalaista -skenaariota, jonka mukaan Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. Energiaomavaraisuuden kasvaessa Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Suomen tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 7 miljardista 4 miljardiin.

Kaiken kaikkiaan kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä Bioenergia ry:n arvion mukaan 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista 2030 -skenaarion toteutuminen edellyttää:

  • kotimaisten polttoaineiden osuuden nostamista liikenteessä nykyistä kunnianhimoisemmalla ja myös biokaasua koskevalla jakeluvelvoitteella vuodelle 2030
  • uusiutuvan energian riittävän investointituen turvaamista biojalostamoille ja lämpöyrittäjyydelle
  • investointien luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista
  • vientiteollisuuden edistämistä bioenergiateknologian teknologia- ja tutkimusrahoituksella, innovaatioiden edistämisellä sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeiden tukemisella

Liite: Gaian selvitys ja Puolet suomalaista, Bioenergia ry:n skenaario

Lisätiedot: toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

25.05.2024Terminator miehet onnittelevat 70-vuotiasta: - "KULJETTAMISEN AMMATTILAISET JO KOLMANNESSA SUKUPOLVESSA"
25.05.2024KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset.
17.05.2024Kuumasinkittyjen pankkojen toimitusajat nopeutuvat kesäkausina.
17.05.2024Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
01.05.2024 0.07LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti 1/2024 on ilmestynyt - lähes 250 sivua maarakennus, kaivos ja kuljetusalan asiaa
27.05.2024 7.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
27.05.2024 3.00Arto Matinlassi MAN -kuorma-automyyjäksi
27.05.2024 0.07ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella
26.05.2024 18.00Tuleva 76 tonninen puutavarayhdistelmä ottaa kuormaa minimissään 52.500 kg.

Siirry arkistoon »