Irtotolppaisten pankkojen tolppien löystyminen on ikuisuusongelma. cc

14.08.2020 7:55

Irtotolppaisten puutavarapankkojen tolppien löystyminen on ikuisuusongelma. Paras pysyvyys ja irrotettavuus näyttäisi olevan vanhan Alukarikan pulttiliitoksisissa kiinnityksissä, jotka ovat nyt käytössä mm. Alucarin Alu 50 ja Alu 70 malleissa. - Tämä tolpan kiinnitysmuoto onkin liitoksena lähinnä kiinteitten pankkomallien hitsausliitosta. 

Kiilakiinnitykset tuottavat valmistajilleen ja käyttäjilleen tuskaa.

Kiilakiinnitykset ovat olleet vuosikymmeniä käytössä ja ne ovat edelleenkin päättymättömän kehittelyn kohteena. Kiilakulman oikein ymmärtäminen on vaikeaa ja lisävaikeuden tuo valmistuksen epätarkkuus ja holkkien ja tolpan hiertymäkuluminen. Suurin haitta on  kiilan ja tolpan sekä pankkorungon muodostama sähköpari ja sitä kautta tuleva sähkösyöpymäkorroosio. Korroosio tuhoaa onnistuneenkin ratkaisun jo muutaman käyttövuoden kuluttua.

Kiilakiinnitysten sisäänpäin suuntautuvien kuormitusten / iskujen kesto ei ole vertailukelpoinen kiinteitten tolppakiinnitysten ja pulttikiinnitysten kestoon. Tolpat löystyvät iskusta, kun kiristyspultit venyvät , tämä aiheuttaa jälkikiristystarvetta. Kiilan kiristyspulttien toimivuutta voidaan parantaa lisäämällä pulttiliitoksen lujuutta joko vahventamalla pulttikokoa , lisäpultilla, tai siirtymällä lujempaan pultin lujuusluokkaan.

Muovi- ja kumikiinnitykset jäävät toistumiseen kokeiluiksi.
Irtotolppaisten pankkojen kiinnityksiin tuli takavuosina halvat ja helppotyöstöiset kumi- ja muovikiinnitykset. Näissä kiinnityksissä haetaan etua joustosta, joka toimii vaimentimena iskuja ja tolppavärinöitä vastaan. Tolppakiinnityksen kuormitusten vaikeusasteet ovat kuitenkiin asettaneet korkean kynnyksen onnistumisille ja tuotantovaiheessakin olevat pankkotyypit ovat edelleenkin kehitysvaiheessa.

Kun tolppa saadaan pysymään kiinni, siirtyy vaikeudet sen irrotuspuolelle.

Merkille pantavaa irtotolppaisten pankkojen kehityksessä on se, että kun tolppa saadaan lopulta pysymään paikoillaan , sen irroittaminen käy hankalaksi ja monissa pankkomalleissa sen irrottaminen on rakenteita rikkomatta täysin mahdotonta.-  Ongelmien kiertokulku irrotettavien tolppien osalla jatkuu vuosikymmenestä toiseen ja koko ajan liitossysteemi lähenee kiinteää liitosta , johon verrattava tuo toimivin tolpan pulttiliitossysteemi onkin.

Hyödyt irtotolppaisuudesta pieniä, haitat suuria.


Puutavarapankkojen irtotolppaisuudesta saatavat hyödyt ovat suurimmillaan pankkojen kuljetuksissa asennuspaikkakunnalle ja haitat tulevat suurimmillaan esiin kuormakoon pienenemisinä ja sitä kautta huononpana ajoneuvokohtaisena kannattavuutena.
Pankkojen varaosamenekki on niin vähäistä, että irtotolppaisuus ei korvaa miltään osin niitä menetyksiä, mitä ne nykypäivän raakapuun ajoprosessiin käyttäjilleen aiheuttavat. Suurimmat irtotolppaisuuden rahalliset haitat aiheutuvat tolppaliitoksen aiheuttamasta kuormakoon pienuudesta ja pankkorakenteen turhasta lisäpainosta.xxhj

13.07.2020 14:00Terminator pankkojen huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
18.09.2020 6:59"Triplavaimennin" on kiinnikkeitten lujuutta ja toimintoja lisäävä keksintö.
17.09.2020 11:02Triplavaimentimet kasvattavat pankkojen isku-, ja värinäkestoa.
16.09.2020 10:19Terminatorimiehet huoltavat puutavarayhdistelmien kuormatilat !!!
16.09.2020 7:09"Triplavaimennin" kolmella kitkasäätöportaalla vähensi osamäärän kolmasosaan.
15.09.2020 8:09Videopaketti 1. "Puutavara-autot"
15.09.2020 7:07Triplavaimennin on osoittanut toimivuutensa ja käsittämättömän kestävyytensä.
14.09.2020 22:28"Triplavaimennin" on yksi parhista Terminatorkeksinnöistä.
14.09.2020 0:06TR-2020 yhdistelmäparin kehitystyö aloitetaan yhdistelmien peräpäistä.

Siirry arkistoon »