Alumiiniin alhainen kimmokerroin ja myötöraja syövät käyttäjiltään "kullanarvoisia" euroja.

06.06.2024 9.00

Alumiinin kimmokerroin on vain 1/3 teräksen kimmokertoimesta ja lujitettujen alumiinien myötörajat ovat luokkaa 1/3 lujitettujen teräksien myötötajoista.

exte.jpgKimmokerroin määrittää profiilin taivutusjäykkyyden yhdessä taivutusvastuksen kanssa ja myötöraja määrittää sen maksimivoiman,jonka ylittäminen jättää tuotteeseen pysyvän muodonmuutoksen = rikkoontumisen.

Nämä molemmat käsitteet-kimmomoduli ja myötöraja sekä taivutusvastusarvo  ovat määrääviä ominaisuuksia puutavarapankkojen mitoituksessa ja käyttö ominaisuuksissa :

1274644405779_3_thumb.jpg- Alumiinin litrapaino on 1/3 teräksen painosta.Tämä edullinen painoetu kumoutuu pankkorakenteissa alumiinin terästä pienemmillä kimmomoduli- ja myötöraja-arvoilla.Alumiinirakenteet on siis tehtävä äärimitoiltaan selkeästi suuremmaksi, jos halutaan päästä samoihin painoluokkiin teräksisten kanssa. Tämä aina silloin, kuin taipuma ja myötötaja ovat määräävinä tekijöinä tuotteen vaatimuksissa. 

1274615595223_5_thumb.jpg- Asetuksilla on määritelty myös pankkojen maksimileveys ja - korkeus maasta.Asetus rajoittaa kuormatilan kasvattamisen Suomessa sisämittojen kasvattamiseen - toisin kuin Ruotsissa,missä korkeutta maasta ei ole määritelty ja se mahdollistaa vapaan kuormakorkeuden.Tämä vapaa kuormakorkeus luo täysin erilaiset perusteet Ruotsissa kalustosuunnittelulle.

1274685328301_4_thumb.jpg- Alumiinipankko on tehty vain painonsa osalta  kilpailukykyiseksi kevyitten teräspankkojen kanssa.Pankon keventäminen syö alumiinipankoissa kuormatilaa ja kasvattaa samalla ilmavastusvoimia , jotka molemmat  heikentävät tuottavuutta hävittäen  peruuttamattomasti "kullanarvisia euroja".

Tämänpäivän alumiinipankkojen suunnittelussa Ruotsi on suunnan näyttäjänä.Ruotsin vapaa kuormakorkeus ja 2,6 leveys 24 metrisissä yhdistelmissä antaa lisää kuormatilaa Suomen 4,4 korkeuteen ja 2,6 leveyteen alle 22 metrin alustapituuteen saakka.
Ruotsalaiset puutavara-autot ja perävaunut ovatkin varustetut aina 2,6 m levyisillä pankkorungoilla ja suomalaisia 20cm-30cm korkeammilla tolpilla. 

.

 

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"
17.06.2024 11.00Eroon muovista?

Siirry arkistoon »