Alumiiniin alhainen kimmokerroin ja myötöraja syövät käyttäjiltään "kullanarvoisia" euroja.

20.05.2022 11:00

Alumiinin kimmokerroin on vain 1/3 teräksen kimmokertoimesta ja lujitettujen alumiinien myötörajat ovat luokkaa 1/3 lujitettujen teräksien myötötajoista.

exte.jpgKimmokerroin määrittää profiilin taivutusjäykkyyden yhdessä taivutusvastuksen kanssa ja myötöraja määrittää sen maksimivoiman,jonka ylittäminen jättää tuotteeseen pysyvän muodonmuutoksen.

Nämä molemmat käsitteet-kimmomoduli ja myötöraja sekä taivutusvastusarvo  ovat määrääviä ominaisuuksia puutavarapankkojen mitoituksessa :

1274644405779_3_thumb.jpgAlumiinin litrapaino on 1/3 teräksen painosta.Tämä edullinen painoetu kumoutuu pankkorakenteissa alumiinin terästä pienemmillä kimmomoduli- ja myötöraja-arvoilla.Alumiinirakenteet on siis tehtävä äärimitoiltaan selkeästi suuremmaksi, jos halutaan päästä samoihin painoluokkiin teräksisten kanssa. Tämä silloin, kuin taipuma ja myötötaja ovat määräävinä tekijöinä tuotteen vaatimuksissa. Pankkorakenteessa ne ovat määritelty asetuksella no:940.

1274615595223_5_thumb.jpgAsetuksilla on määritelty myös pankkojen maksimileveys ja - korkeus maasta.Asetus rajoittaa kuormatilan kasvattamisen Suomessa sisämittojen kasvattamiseen - toisin kuin Ruotsissa,missä korkeutta maasta ei ole määritelty ja se mahdollistaa vapaan kuormakorkeuden.Tämä vapaa kuormakorkeus luo täysin erilaiset perusteet kalustosuunnitteluun.

1274685328301_4_thumb.jpgAlumiinipankko on tehty vain painonsa osalta  kilpailukykyiseksi kevyitten teräspankkojen kanssa.Tämä keventäminen syö alumiinipankoissa kuormatilaa ja kasvattaa samalla ilmavastusvoimia , jotka molemmat  heikentävät tuottavuutta syöden peruuttamattomasti "kullanarvisia euroja".

Tämänpäivän alumiinipankkojen suunnittelussa Ruotsi on suunnan näyttäjänä.Ruotsin vapaa kuormakorkeus ja 2,6 leveys 24 metrisissä yhdistelmissä antaa lisää kuormatilaa Suomen 4,2 korkeuteen ja 2,6 leveyteen vain 22 metriin saakka.
Ruotsalaiset puutavara-autot ja perävaunut ovatkin varustetut aina 2,6 m levyisillä pankkorungoilla ja suomalaisia 20cm-30cm korkeammilla tolpilla. 

.

 

30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »