Alumiinivarusteitten vanhanaikainen mitoitus syö kuormatilaa,mutta miksi?.

05.06.2023 11.00

Puutavara-autojen varusteissa yleisessä käytössä olevat apurungot ja puutavarapankot ovat mitoitukseltaan pahimmillaan 80%vastaavassa käytössä olevia huipputeräksisiä korkeampia ja sama kuormatilaa syövä  linja jatkuu alumiinisissa apurunkopalkeissa.

alumiini___sarajrvi.jpg


Kuvan histotic Sisun varusteet olivat uutta 1980:
- Samat "retropankomallit" vain erinimisinä ja uusilla teipeillä
koristeltuina ovat myynnissä vielä nyt - 2000 luvulla!

Alumiinia raaka-aineena käyttävä varusteteollisuus on perustettu 1970 luvulla. Tuon ajan kehittynein alumiiniseos oli myötörajaltaan samassa luokassa parhaimpien terästen kanssa. -Tämä antoi kilpailuedun alumiinivarusteitten kehitykselle  litrapainon ollessa edullinen 1/3 teräksestä teräksestä.Tämä tapahtui aikana,jolloin kokonaispainot olivat 40 tonnissa ja nosturit tehoiltaan 6 tonnisia.

alumiini_pankkovertailukuva.jpgReippaassa neljässä vuosikymmenessä on tapahtunut paljon kokonaispainojen kehotessa 76 tonniin ja nosturien kasvaessa 10, -jopa 17 tonnimertisiksi. Nämä vuosikymmenet ovat kehittäneet etenkin terästä ja terästakenteita ja myöskin niitten pintakäsittelyä. - Vain alumiinitakenteet ovat jähmettyneet 70/80 lukujen tasolle,niin raaka-aineittensa,kuin muotoilujensa ,sekä niitten  mitoitusten osalta. -Alumiinipankoissa on keskitytty turhiin teippauksiin,ja pankkon tuottavuus-, ja turvallisuus on unohdettu!

- Alumiinivarusteitten pienet kuormatilat hämmästyttävät. Mitä mitoituksessa on järkeä ja mistä se johtuu - onko mitoituksessa unohdettu käyttötarkoitus , - vai onko alumiinirakenteitten kuormatilan rosvous edes välttämätön pakko?

Alumiinivarusteitten kuormatilarosvous on välttämätön pakko,johtuen alumiinin alhaisesta kimmomodulista ja sen terästä kertaluokkia pienemmistä lujuusarvoista.- Vain teräkset ja teräsvarusteet ovat seuranneet ajan kasvavia vaatimuksia kehittyen ominaisuuksiltaan uusien painojen ja sidontamääräysten mukaisiksi. .XXhj.5.6.2023 15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
20.06.2024 7.00Puutavarapankkojen kuormatilavertailu vuodelta 2014.
20.06.2024 3.00- 2017 kannanottoni Alucarin ja Metsätranssin uutisointiin: " Terminatorit laittomia - alumiinipankkoihin yhtä paljon puita laillisesti" .
20.06.2024 0.07Missä menee ero huijauksen ja törkeän petoksen välillä ???
19.06.2024 18.00Kuormatilavertailut Maxmossa, ja kilpailevilla teräspankkovalmistajilla oli kovan tason huiputus pakottavassa markkinatilanteen nopeassa muutoksessa.
19.06.2024 17.00Alucar pankkotesti ja Metsätrans epärehellinen uutisointi on aiheuttanut suuria tappioita alumiiniuskollisille käyttäjilleen.

Siirry arkistoon »