Puutavarayhdistelmien kuormatilavertailu.

08.07.2020 5:00


xxl_pankkovertailu_aluun.jpg

Vasemmalla XXL paketti ja oikealla alupaketti:
Kuvan vertailussa tolppakorkeus maasta on sama. 
Kuormatilaero näkyy kuvassa alupaketin kuorman ylikorkeutena.
- Kuorman ero koko yhdistelmässä on 15 m3, ja siitä auton osuus  5 m3. Alumiiniapurungon ja XXL 100 runkopaketin korkeusero on 95 mm. Erotus näkyy kuvassa tolppamittaerona Terminator XXL 8.8 pankkomallin hyväksi. 

Puutavarapankkojen maksimi ulkomitat Suomessa määräytyvät Liikenneministeriön asetuksilla.Pankon maksimiulkoleveys saa olla alle 22m yhdistelmissä 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55. Yhdistelmän maksimikorkeus molemmissa yhdistelmämittaluokissa saa olla 4.40 metriä. 

Kuormatilan kasvattaminen

Kun kuormatilaa ei voi kasvattaa ulkoapäin, voi sen tehdä kasvattamalla pankkojen sisämittoja sekä hyödyntämällä  korotus 4.4m kuormakorkeuteen.

kuormatilaero_alucar_20cm.jpg
Autovarustelujen kuormatilaerot  ovat jopa 5 m3 -
10 m3 yksistään auton osalla.

Pankkorungon yleisin korkeus kiinnikkeineen on teräspankoissa 150 mm - 175 mm  ja alumiinipankoissa se ylittää 200mm .Pankkorungon minimikorkeudeksi on Metsäteollisuus suositellut 120 mm purkukonevaatimusten mukaisesti.
- Terminator XXL 8.8 CE pankon runkokorkeus kiinnikkeineen on 130 mm ja Terminator XXL 11 CE ja XXL 12.5 CE pankollia se on 140 mm.

xxl_kuormatilamitta_2.55_tyhjana_2380.jpg
Kuormatilojen erotus tulee pankkorunkojen ja
kiinnikepakettien korkeuseroista , tolppien
sisämittaeroista sekä muodonmuutoseroista
kuormattuna.

Pankkojen tolppien sisäväli määrittää kuormatilan leveyden.Sitä voidaan kasvattaa tolppia kaventamalla ja korvaamalla tilaa syövät tolppaholkit kiinteillä tolpilla.

Kuormatilan leveyttä kuormattuna voidaan lisäksi kasvattaa yllättävän paljon tekemällä tolpat sisäänpäin kaareviksi ja mitoittamalla molemminpuolin kartiokas ylöspäin kapeneva tolppa kuormaleveyden kannalta optimaaliseksi.

Terminator XXL pankkojen kuormitettua  sisäleveyttä on onnisruttu kasvattaa alumiinipankkoihin verrattuna jopa yli150 mm:llä ja lisäksi Terminatoreitten tynnyrimäinen muoto kasvattaa tiimalasimuotoon (katso kuva ylhäällä) verrattuna yhdistelmän kuormaa tuottavampaan suuntaan.

Tolppakorkeudet vaihtelevat Suomen nykyisellä  4.20 metrin maksimikorkeusmitalla autojen 2.80 metristä 3.10 metriin ja perävaunujen 2.85 metristä 3.15 metriin.Suuret , jopa 30 cm tolppakorkeuserot johtuvat alustojen  korkeuserojen vaihtoehdoista sekä auton eri apurunkomallien suurista korkeuseroista. Alumiinirunkojen matalin malli nosturikäytössä on 195 mm, kun se teräsrunkovaihtoehdossa on 100 mm - 120 mm  

Yhdistelmien korkeusmuutos 4.2metrristä 4.4 metriin kasvattaa hyörykuorman korkeutta 200 millillä.


Valitsemalla oikeat alustat ja varusteet on jopa 20 m3:n  kuormakoon kasvatus mahdollista.

tukkikuorma_xxl_oranssi_purku.jpgKuormatilan 20 m3:n kasvattaminen on mahdollista valitsemalla matalin markkinoilla oleva automalli ja matalin perävaunu sekä varustamalla auto 100 mm- 120 mm  apurunkopaketilla sekä valitsemalla yhdistelmään Terminator XXL  pankot alumiiniapurungon ja alumiinipankkojen asemasta.

Kuormatilan kasvattamisessa pankoilla on suurin merkitys.Yksin pankojen osuus valitsemalla suurimmat mahdolliset Terminator XXL pankot on ero kuormatilassa  alumiinisiin pankkosarjoihin verrattuna jopa yli 10 m3.

Vrt.Kuormakorkeuden lisäys 20 sentillä kasvattaa kuormatilavuutta 5 m3.
xxl_alu_tyhjana.jpg
Kuormatilaero XXL pankkojen ja alupankkojen välillä kasvaa entisestään tolppien erityyppisen muotoilufilosofian kautta.
XXL pankko ottaa kuormattuna "tynnyrimuodon" (lisää kuormatilaa) ja alupankot sekä suoratolppaiset teräspankot taipuvat tiimalasimuotoon(pienentää kuormatilaa). 
___________________________________________

Taulukko Terminator XXL 8.8 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niitten pinta-alaerot pankkojen runkoleveyksillä 2.55m.

korkeus    XXL8.8       Alu 6 ja 7   erotus          

2850       6.55m2        5.96m2    0.59m2
2900       6.67m2        6.07m2    0.60m2               
2950       6.79m2        6.19m2    0.60m2      
3000       6.91m2        6.30m2    0.61m2       
3050       7.03m2        6.41m2    0.62m2          
3100       7.15m2        6.53m2    0.62m2         
3150       7.27m2        6.64m2    0.63m2    
3200       7.39m2        6.75m2    0.64m2   
3250       7.51m2        6.86m2    0.65m2
3300       7.63m2        6.97m2    0.66m2  

Kuormaleveys 2.6m kasvattaa kuormapinta-
aloja 
0.13m2-0.16m2:lla
(- 
käytettävissä vain alle 22m yhdistelmäpituuksilla).

Vanhanmallisten teräspankkojen kuormatilan koko on Terminaattoreitten ja alupankkojen puolivälissä.
*alupankkomallit kokoero                - 7.5 - 11 m3 / yhdistelmä
* muut  teräspankkomallit kokoero   - 2.5m3- 6 m3 / yhdistelmä

Annan tarvittaessa lisätietoja puutavarayhdistelmien mitoituksiin ja valintaratkaisuihin sekä muuttuneitten painokorotusten vaikutuksista kalustomitoitukseen :


Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi

Ps.Tärkeitä kuormakokovertailuja "tilapankkouustuuksien" (Exte S7 ja ForestKing Aero) ja Terminatoreitten välillä artikkeleista www.terminator.fi sivuilta.

13.07.2020 14:00Terminator pankkojen kesän huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
11.08.2020 8:26Terminator XXL kitkakiinnike.
10.08.2020 10:47Terminator XXL liukulevyt.
09.08.2020 9:57Puutavarayhdistelmää kuormatessa kannattaa minimoida nippuvälit.
08.08.2020 11:01KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
08.08.2020 8:41Yhdistelmän muotoilu ja virtauksienhallinta tuovat lisätuloja kuljetustalouteen.
07.08.2020 9:57Uutta muotoilua ja uutta tekniikkaa .
06.08.2020 14:36Mikä on puutavarayhdistelmän aerodynamiikan parannuksesta saatava lisätulo ???
05.08.2020 23:36Puutavarayhdistelmän aerodynamiikan kehitystyön aloitimme 1984 , - ja aerokehitystyömme jatkuu edelleen.

Siirry arkistoon »