"Kadonneen kuormatilan metsästys" : - Puutavarayhdistelmien kuormatilavertailu.

02.06.2024 0.07


xxl_pankkovertailu_aluun.jpg

Vasemmalla XXL paketti ja oikealla alupaketti:
Kuvan vertailussa tolppakorkeus maasta on sama. 
Kuormatilaero näkyy kuvassa alupaketin kuorman ylikorkeutena.
- Kuorman ero koko yhdistelmässä on 15 m3, ja siitä auton osuus  5 m3. Alumiiniapurungon ja XXL 100 runkopaketin korkeusero on 95 mm. Erotus näkyy kuvassa tolppamittaerona Terminator XXL pankkomallien hyväksi. 

Puutavarapankkojen maksimi ulkomitat Suomessa määräytyvät Liikenneministeriön asetuksilla.Pankon maksimi ulkoleveys saa olla alle 22m yhdistelmissä 2.60 m ja yli 22 metrisissä maksimileveys on 2.55. Yhdistelmän maksimikorkeus molemmissa yhdistelmämittaluokissa saa olla 4.40 metriä. 

Kuormatilan kasvattaminen

Kun kuormatilaa ei voi kasvattaa ulkoapäin, voi sen tehdä kasvattamalla pankkojen sisämittoja sekä hyödyntämällä  korotus 4.4m kuormakorkeuteen.

kuormatilaero_alucar_20cm.jpg
Autovarustelujen kuormatilaerot  ovat jopa 5 m3 -
10 m3 yksistään auton osalla.

Pankkorungon yleisin korkeus kiinnikkeineen on teräspankoissa 155 mm - 175 mm  ja alumiinipankoissa se ylittää kähes poikkeuksetta jopa 200mm .Pankkorungon minimikorkeudeksi on Metsäteollisuus suositellut 120 mm asetettujen  purkukonevaatimusten mukaisesti.

- Terminator XXL pankkojen runkokorkeus kiinnikkeineen on 130 mm. 

xxl_kuormatilamitta_2.55_tyhjana_2380.jpg
Kuormatilojen erotus tulee pankkorunkojen ja
kiinnikepakettien korkeuseroista , tolppien
sisämittaeroista sekä muodonmuutoseroista
kuormattuna.

Pankkojen tolppien sisäväli määrittää kuormatilan leveyden.Sitä voidaan kasvattaa tolppia kaventamalla ja korvaamalla tilaa syövät tolppaholkit kiinteillä tolpilla. - Lisäksi oikeaoppisella tolppien taipumaennakolla on yllättävän suuri merkitys onnistuneesta pankkovalinnasta saatavissa olevaan tuottavuuteen.

Kuormatilan leveyttä kuormattuna voidaan lisäksi kasvattaa yllättävän paljon tekemällä tolpat sisäänpäin kaareviksi ja mitoittamalla molemminpuolin kartiokas ylöspäin kapeneva tolppa kuormaleveyden kannalta optimaaliseksi.

Terminator XXL pankkojen kuormitettua  sisäleveyttä on onnisruttu kasvattaa alumiinipankkoihin verrattuna jopa yli150 mm:llä ja lisäksi Terminatoreitten tynnyrimäinen muoto kasvattaa tiimalasimuotoon (katso kuva ylhäällä) verrattuna yhdistelmän kuormaa tuottavampaan suuntaan.

Tolppakorkeudet vaihtelevat Suomen nykyisellä  4.40 metrin maksimikorkeusmitalla autojen 3.00 metristä 3.20 metriin ja perävaunujen 3.10 metristä 3.25 metriin.Suuret , jopa yli 20 cm tolppakorkeuserot johtuvat alustojen  korkeuserojen vaihtoehdoista sekä auton eri apurunkomallien suurista korkeuseroista. Alumiinirunkojen matalin malli nosturikäytössä on 195 mm, kun se teräsrunkovaihtoehdossa on 100 mm - 120 mm  

(Yhdistelmien korkeusmuutos 4.2metrristä 4.4 metriin kasvatti hyörykuormalle sallittua  korkeutta 200 millillä ja nippupituuksista riippuen jopa yli seitsmällä kehyskuutiolla..)


Valitsemalla oikeat alustat ja varusteet on jopa yli 20 m3:n  kuormakoon kasvatus mahdollista.

tukkikuorma_xxl_oranssi_purku.jpg

Kuormatilan 20 m3:n kasvattaminen on mahdollista valitsemalla matalin markkinoilla oleva automalli ja matalin perävaunu ,sekä varustamalla auto 100 mm-160mm  apurunkopaketilla , ja valitsemalla yhdistelmään Terminator XXL pankot =  alumiiniapurungon jsekä alumiinipankkojen asemasta.

Kuormatilan kasvattamisessa pankoilla on suurin merkitys.Yksin pankojen osuus valitsemalla suurimmat mahdolliset Terminator XXL pankot on ero kuormatilassa  alumiinisiin pankkosarjoihin verrattuna parhaimmillaan jopa yli 10 m3.

Huomioi: -Kuormakorkeuden lisäys 20 sentillä kasvattaa kuormatilavuutta 5 m3.
xxl_alu_tyhjana.jpg

Kuormatilaero XXL pankkojen ja alupankkojen välillä kasvaa entisestään tolppien erityyppisen muotoilufilosofian kautta.

XXL pankko ottaa kuormattuna "tynnyrimuodon" (lisää kuormatilaa) ja alupankot sekä suoratolppaiset teräspankot taipuvat tiimalasimuotoon (pienentää kuormatilaa). 
___________________________________________

Taulukko Terminator XXL 8.8 ja 6/7 tonnisten alumiinipankkojen kuormapinta-aloista ja niitten pinta-alaerot pankkojen runkoleveyksillä 2.55m.

korkeus     XXL             Alu         erotus          

2850       6.55m2        5.96m2    0.59m2
2900       6.67m2        6.07m2    0.60m2               
2950       6.79m2        6.19m2    0.60m2      
3000       6.91m2        6.30m2    0.61m2       
3050       7.03m2        6.41m2    0.62m2          
3100       7.15m2        6.53m2    0.62m2         
3150       7.27m2        6.64m2    0.63m2    
3200       7.39m2        6.75m2    0.64m2   
3250       7.51m2        6.86m2    0.65m2
3300       7.63m2        6.97m2    0.66m2  

Kuormaleveys 2.6m kasvattaa kuormapinta-
aloja 
0.13m2-0.16m2:lla
(- 
käytettävissä vain alle 22m yhdistelmäpituuksilla).

Vanhanmallisten teräspankkojen ja ns.jäljitelmäpankojen  kuormatilojen koko on Terminaattoreitten ja alupankkojen puolivälissä.

*alupankkomallit kokoero                - 7.5 - 11 m3 / yhdistelmä
* muut  teräspankkomallit kokoero   - 2.5m3- 6 m3 / yhdistelmä

Annan tarvittaessa lisätietoja puutavarayhdistelmien mitoituksiin ja valintaratkaisuihin sekä muuttuneitten painokorotusten vaikutuksista kalustomitoitukseen :


Heikki Jokela 050 4129 024
heikki.jokela@ammattilehti.fi

Ps.Tärkeitä kuormakokovertailuja "tilapankkouustuuksien" (Exte S7 ja ForestKing Aero) ja Terminatoreitten välillä artikkeleista www.terminator.fi sivuilta.- Löytyy hakusanoilla hakukoneesta!!!

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
18.06.2024 0.07VTT sparraa kotimaisia yrityksiä menestymään Naton DIANA-haastekilpailussa ja pääsemään puolustusmarkkinoille
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"

Siirry arkistoon »