Tiesitkö, että:......?!? - Puutavra-yhdistelmän kuormatilavaatimuksiin on tulossa muutoksia/täsmennyksiä 2021 1lusta.

18.10.2020 9:57

Puutavarayhdistelmien kuormatilavaatimuksiin on tulossa lisävaatimuksia ja lievennyksiä. - Pankkolujuudet muuttuvat ja etuseinärakenteisiin selkeät muutokset. Lisäksi kuormansidonta saa uuden ohjeistuksen ja uudet vaatimukset. Tässä otteita muutosehdotuksista :

6. Raakapuun kuljettamiseen valmistettu ajoneuvo ja raakapuun sidontavälineet.

Raakapuun kuljettamiseen valmistettujen ajoneuvojen osalta määräyksessä annettaisiin vaatimukset autoon asennettavalle ohjaamon suojalle, puutavarapankojen
lukumäärälle ja lujuudelle sekä kiinteäasti asennettujen sidontavälineiden merkitsemiselle.

Puutavara autoihin ohjaamon suojaksi edellytettäisiin lujuusvaatimukset täyttävä
suoja, koska puutavarakuormiin liittyy aina epävarmuuksia sidonnasta riippumatta.
Vaatimukset mukaiset etupäädyt ovat riittävä suoja kuljettajalle, jos yksittäisiä tukkeja lähtee liikkeelle voimakkaassa jarrutuksessa tai muussa vastaavassa tilanteessa. Suojan edellytetään olevan kuorman korkuinen myös matalampien ohjaamojen kohdalla, jotta mahdollisesti kuormasta irtoavat puut eivät lennä liikenteen
sekaan ohjaamon yli terävässä jarrutuksessa.

Lujuusvaatimukset noudattavat pääosin vanhoja kuormakoripäätöksen vaatimuksia. Tasaisesti jakautuneen kuormituksen tuottaminen erilaisia muotoja sisältävään suojaan on aina likimääräistä, minkätakia yläkulmiin edellytetään erillistä kuormituksen testausta. Rakenteen lujuuden kannalta yläkulmiin kohdistuvat voimat ovat vaativimpia hallita. Vaihtoehtoisena testimenetelmänä hyväksytään Ruotsissa pitkään käytössä ollut testitapa. Tällä vähennetään molemmilla markkinoilla toimivien valmistajien hallinnollista taakkaa.

Pankon lujuusvaatimukset perustuisivat myös jatkossa yksittäiselle pankolle sallittuun kuormitukseen. Vanhan kiinteän kuormituskorkeuden sijaan kuormituskorkeus
perustuisi pankon tolpan korkeuteen vaakapalkin yläpinnasta mitattuna. Kaikkein
korkeimpien nyt markkinoilla olevien pankojen kohdalla kuormitus tulisi noin 10%
aiempaa korkeammalle. Pysyvien muodonmuutosten lisäksi kuormituksessa tulisi
rajat sille kuinka paljon panko saa joustaa nimellisleveyden yli. Testikuormitus on
korkeampi kuin normaalista kuormasta syntyvä kuormitus, minkä takia testissä
pankon sallitaan joustaa 50 mm yli ajoneuvon suurimman leveyden. Tällä menettelyllä rajataan joustavia rakenteita, joiden tarkoituksena on suurempi kuormatila
ajoneuvolle sallitun suurimman leveyden ylittämällä.

7. Kuorman varmistaminen.

Kuorman varmistamista koskevat vaatimukset perustuvat Euroopan komission ohjekirjaan suuntaviivoista kuorman varmistamiseen tieliikenteessä. Kuorma tulee olla siten varmistettu, ettei se liiku merkittävästi,kun ajoneuvo jarruttaa 8 m/s2 hidastuvuudella tai kaartaa 5 m/s2
17.10.2020 6:18Tiesitkö,että ......???
13.07.2020 14:00Terminator pankkojen huoltopakettien tarjoukset..
08.07.2020 11:59Terminator pankkohinnasto 1/2020
23.11.2020 11:43Naaran Kuljetushuolto Oy: Puutavaranosturihuoltojen ammattilainen
22.11.2020 19:46Onko alumiini menettänyt kilpailukykynsä ajoneuvotuotannossa ja eritoten pankkovalmistuksessa.
22.11.2020 18:46Alumiinista teräksiin sekä ultralujiin ja rosteriin.
22.11.2020 14:04Suomalaiset ahkeria netin käyttäjiä - medioiden seuranta vahvassa kasvussa
22.11.2020 11:51Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyden voi jatkossa suorittaa myös pelkällä kokeella
21.11.2020 10:10KATSO TÄSTÄ 20.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
21.11.2020 10:00Stora Ensolta tunnustuksia yhteistyökumppaneille - Turvallisuutta luodaan yhdessä

Siirry arkistoon »