Terminator XXL pankkomallien kehityskaari alkoi keväällä 1976, 46 vuotta , ja 35 pankkomallia sitten.

23.01.2023 13:00

1970-luku toi alumiinin puutavara-autoihin.

Keväällä 1976 suunnittelin ensimmäisen metallisen puutavarapankon - Alukarikan. Tuo malli oli tuolloin "outo lintu" koko Suomen pankkomarkkinoilla . Alumiini raaka-aineena ei ollut tuolloin uskottava , tutuin se oli asiakaskunnallemme alumiinikattiloista ja kahvipannuista sekä armeijan pakeista.

Alumiinipankkoaikaa on kestänyt 1970 -luvun malliston mukaisena näihin päiviin ja jatkuu varmasti ainakin vuosikymmenen eteenpäinkin, mutta kun materiaali ei kehity, olisi ainakin muotojen seurattava aikaansa, - ja vaikkapa teräksellä täydennettynä.

1980- luvulla alumiinia,terästä ja aerodynamiikkaa.Perinteinen Alukarikka sai jo 80-luvun alkuvuosina teräsrunkoisia vaihtoehtoja. Merkittävin ja mallina vieläkin nykyaikaisin oli Alukarikka aero, joita valmistettiin tyyppimerkeillä 050, 061 ja 070. Näistä 061 pankkomalli oli toiseltapuolen laukaistava reräsrungolla ja laukeavan puolen terästolpalla varustettuna . Kaikki kolme aeromallia olivat vielä jatkettavatolppaisia. -Elettiin 80 luvun puoliväliä.

Kuvahaun tulos haulle raakapuuvaunu

Samoihin aikoihin kehitimme yhdessä VR:n kanssa vesikarkaistusta booriteräksestä valmistetun Suomen ensimmäisen kiinteätolppaisen tolppaliukuesteillä varustetun pankkomallin. Tämä kevyt ja luja pankkomalli on vieläkin yleisin junavaunupankkomalli Suomessa Tämän pankon muunnosmalli on rungoltaan modifioituna uusimmissa junavaunumalleissa ja lähes sellaisenaan terminaalivaunuissa.- Nämä pankkomallit olivat ensimmäisiä jatkeettomia sekä kiinteällä tolpalla varustettuja pankkomalleja Euroopassa ja ne valmistettii 900- luokan ultralujista träksistä.

1990 - luvusta muodostui teräksen valtakausi ja pintakäsittelyn alamäki.

Kahdeksankymmenluvun loppuvuodet ja yhdeksnkymmenluvun alku toivat mukanaan teräspankkojen ylivertaisen aikakauden, jonka aloittivat Teräs 050,051 ja 070 sekä 071 pankkotyypit.
Pankkotyypit Teräs 050 ja Teräs 070 olivat irroitettavatolppaisia ja jatkeettomia kokoteräspankkoja ja 051 ja 071 puolestaan laukaistavatolppaisia , jatkeettomia ja patentoidulla tolppaketjun sisäänvedolla toimivia veteenajopankkoja.- Nämä pankkomallit olivat markkinajohtajia koko lopun laukaistavien pankkojen käyttötarpeen ajan. 

 

Koko yhdeksänkymmenluku oli teräspankkojen ehdotonta valtakautta, jota vaikeutti ns. myrkkymaalien käyttökielto ja tästä johtuva maalaustekniikan haparointi koko 90- luvun ajan. Tämä teräksen pintakäsittelyn murheellinen alamäki näkyi koko kuljetuskaluston ruostevaurioina pankoista perävaunuihin, autoihin ja kuormainnostureihin. - Teräksrakenteitten pintakäsittelyn tehostaminen alkoi todenteolla .

1990 - luvulla syntyi SisuForest pankkomallisto.

Kuvahaun tulos haulle sisu forest

Yhdeksänkymenluvulla kehitin SisuForest pankkomalliston , joka on yksi pitkäaikaisimmista ja eniten jäljitellyistä pankkomalleista Euroopassa.Tämä pankkomallisto on tänäpäivänä edelleenkin Kuormaväline Oy:n ja Pankkopörssi Oy;ntuotannossa . Kuormavälineelle  2000 luvun alussa SisuForestin pohjalta suunnittelemani ForestKing teräspankkomallisto, oli  ensimmäisten käyttäjien joukossa 900 lujiin Suomalaisiin ultralujiin uutuuteräksiin siirryttäessä.

2000 - luku toi orastuksen aerodynamiikkaan ja parannusta pintakäsittelyyn.

Aerodynamiikan merkitystä puutavarayhdistelmien ilmanvastusvoimien korjaamiseksi tutkittiin kenttäkokein ja simuloinnein jo 80-luvulla.90 luvulla ja viimeksi Suomessa 2000 luvun alussa. Näistä kokeista ja käyttäjäpalautteista saadut tiedot ovat olleet Alukarikka aeromalliston ja TMT aeron kehittämisen jälkeen ikäänkuin "reservissä" , odottaen ajan mukanaan tuomaa tarvetta. Tämän tiedon ja myöskin pintakäsittelylaadun tärkeyden hyödynsimme Terminator XXL mallistossa 2009 alkaen.Vuosikymmenen alussa Rautaruukki kehitti ultralujan 900 QC teräksen rinnalle säänkestävän ja vietäkin lujemman ja paremmin muotoiltavan 960 QCW teräksen , joka mahdollistaa pintapatinoituvana avoimien pinnoittamattomien rakenteitten pitkäaikaisen käytön ilman ruostevarauksia . Lisäksi se estää maalin hilseilyn ja parantaa pintakäsittelyn kestoa ratkaisevasti.

2010 - luku toi kokonaispainokorotukset ja mittamuutokset , sekä aerodynamiikkavaatimukset.Elämme nyt 2020 lukua kokonaispainokorotusten tuomine muutoksineen sekä kalustossa , että niitten kuormatiloissa. Me olemme tietoisia  kuormien nippukojojen ja nippukorkeuksien kasvun aiheuttamista lisävaatimuksista pankkorakenteille ja niitten mitoituksille , sekä nippusidonnan turvallisuudelle.


Yksi tärkeä lisävaade tuli kuormatilakoon kasvutarpeesta, toinen aerodynamiikan ja virtauksienohjauksen tärkeydestä . Kolmas nyt 2021 käsittelyyn tuleva turvallisuutta parantava selvitys on meneillään nippusidonnan täsmentämisestä ja vastuukysymysten selkeyttämisestä. Neljäs muutostarve on koko yhdistelmän osalla sen ilmanvastusominaisuuksien kehittämisessä nykypäivän päästö-, ja turvallisuusvaatimusten  tasolle.

Nämä kuljetustalouden ja turvallisuuden kannalta tärkeät ominaisuudet ovat hyödynnetyt täysimääräisinä Terminator XXL 2021 pankkomallistoissa . Tämä teräksinen Terminator pankkomallisto kehitettiin  "puhtaalta pöydältä" 2009 . -Kuluneena reippaana vuosikymmenenä Terminatorit ovat kasvaneet ja kehittyneet nykymuotoonsa ja nykylaajuutensa. Terminator pankkomalliston laajentuessa teimme myös uusien vaatimusten mukaiset tukkipankkomallit. Vahvistimme XXL 11 pankon lujuuttamukaisesti  tolppakorkeuksien kasvun vaatimuksien  ja se toimitetaan nyt mallimerkinnällä XXL 11.9 CE ja täysin uutena tukkipankkona , -ja hinnaltaan edullisempana , on tuotannossamme myös Terminator XXL 10.9 aero. Molempien tukkipankkomallien lastausta ja purkua helpottamaan olemme kehittäneet tukevan ja leveän Terminator XXL purkupankon.Pankkosarjojemme markkinnissa siirryttiin  2020  kokonaispakettiajattelun. Terminatormalliston Pohjolan pankkotyypeissämme siirryimme toimituksissa auton, ja perävaunun pankkosarjoihin, jotka sisältävät pankkosarjat kiinnitystarpeineen, ketjusidontavarusteet, ja totutusti edelleen 24/7 perilletoimituksen rahtivapaasti. - Tämä kaikki nyt yhteen ja selkeään , sekä rehelliseen pakettihintaan, ilman lisälaskutuksia.

   
    Heikki Jokela 050 4129 024 

      Puutavaravarusteitten kehitystä
             vuodesta 1976

06.02.2023 7:00Tiesitkö , että???: -Terminatorien ja TimberMaxxien pintakäsittelyssä on myös täysin ruostumaton ja myös muoviton kuumasinkitysvaihtoehto, - olisiko siinä mitään järkeä ???
06.02.2023 3:00Miksi alumiinipankoissa on erittäin pienet- , ja ilmavastusominaisuuksiltaan ja tuottavuudeltaan huonotasoiset kuormatilat
06.02.2023 0:07Paripyöräketjut puutavara-autoihin suoraan Metsätyön varastosta
05.02.2023 20:10Teollisuusliiton ilmoittamat lakot väistyvät - Teknologiateollisuuden työntekijöille syntyi uusi TES
05.02.2023 18:00Pankon joustavuus.
05.02.2023 17:00Puutavara-yhdistelmän pankkojen ilmanvastuksella on yllättävänkin suuri merkitys tuottavuuteen ja turvallisuuteen.
05.02.2023 15:00Terminator XXL puutavarapankot
05.02.2023 14:00TIESITKÖ , ETTÄ ........
05.02.2023 13:00Miksi alumiini on edelleen pankkojen raaka-aine???
05.02.2023 12:00Alumiini on materiaaliominaisuuksiltaan jämähtänyt 70-luvun tasolle, mutta sen pintakäsittely on valmiiksi 100:sesti muoviton , -kestävä, ja -halpa.

Siirry arkistoon »