Alumiinipinnan korroosio = ruostuminen.

20.05.2022 15:00

Aluminium korrosion

Malli alumiinilevyn korroosiosta.

Alumiinin syöpymistä kutsutaan korroosioksi. Yleisimmät korroosion tyypit ovat:

Galvaaninen korroosio

- Ilmenee jalomman metallin syövyttäessä epäjalompaa metallia.

- Jos alumiini on kosketuksissa jalomman metallin kanssa (esim. kupari, sinkki ja tietyt teräkset) alumiini syöpyy. 

- On siis ongelmallista yhdistää alumiinia esimerkiksi sinkityn teräksen kanssa koska siinä teräs on pinnoitettu sinkillä. Näissä tapauksissa alumiini alkaa syöpymään sinkin sijaan.

- Esimerkkejä galvaanisen korroosion aiheuttamista vaurioista:

Grubetæring

Tyypillinen esimerkki alumiinin galvaanisesta korroosiosta

Pistekorroosio

- Pistekorroosio ilmenee usein paikallisena vauriona alumiinin pinnassa ja usein aiheuttaa enemmänkin esteettisiä kuin toiminnallisia haittoja.

- Pistekorroosiota voi ilmetä jos alumiinia säilytetään hyvin kosteassa tilassa jossa saattaa olla suoloja.

- Esimerkiksi, korroosio syntyy epäpuhtaissa olosuhteissa tai jos vettä ja kosteutta ei saada  häivytettyä.

- Esimerkki galvaanisesta korrosiosta:

Angrebet af korrosion

Alumiinikappaleet joissa pistekorroosiota

Hapot ja emäkset vaurioittavat alumiinia

Oksidi kerroksen ideaali pH arvo on 4 - 9. Hapot ja emäkset hajoavat hajottavat oksidikerroksen ja paljastavat alumiinin pinnan. Jos alumiini altistuu vahvalle hapolle tai emäksiselle ympäristölle honka pH on pienempi kuin 4 tai suurempi kuin 9, alkaa nopeasti edistyvää pistekorroosiota ilmetä.

Emäkset hajottavat alumiinia nopeammin kuin hapot. Esimerkiksi lipeä reagoi alumiinin kanssa niin voimakkaasti, että lipeä alkaa kiehua. Reaktio on voimakas ja aiheuttaa lämpötilan nousun, joka voi olla erittäin nopea kiihdyttäen reaktiota entisestään. Tyypillinen emäksinen aine on betoni, jonka pH arvo on 12,5 – 13,5. (Lähde: https://ing.dk/artikel/betonens-ph-vaerdi-falder-76466). Betoni voi näinollen aiheuttaa vaurioita alumiinin pinnalle syöpymien muodossa.

______________________________________________

Tiesuola ja lipeä , sekä pulttiliitokset
ovat  puutavarapankkojen
korroosiovauriotten aiheuttajia.

Autosarja jatkeellisia alu 70 pankkoja. Sarjassa mukana 1 kpl uusi pankkorunko.

Putavarapankkojen rikkoontuminwn johtuu osaltaan myös korroosivaurioista. Korroosivaurioita syntyy pääosin tiesuolan ja lipeän vaikutuksesta sinkkipinnoitettujen pankkokiinnikkeitten alueille - alueille, joissa on jo luonnostaan pankkorungon kovimmat jannitykset.

   

Toinen käyttäjien tunnistama korroosiokohta on alumiinitolppaisten ja teräsrunkoisten pankkomallien pankkoholkissa. Pankkoholkin teräs, ja alumiini muodostavat negatiivisen syövyttävän sähköparin joka heikentää tolpan lujuutta ja on käyttäjän tunnistettavissa tolppien outona löystymisinä, sekä vuosien jälkeen , jopa salakavalia katkeamisina. XXhj.20.5.2022
30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »