Ajovarma jatkaa tieliikenteen lupa- ja tutkintotehtävien palveluntuottajana

21.05.2022 10:11

ajovarmalogo.jpg

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 19.5.2022 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Ajovarma Oy:n sopimuskumppanikseen hoitamaan 1.1.2023 alkaen tieliikenteen kuljettajatutkintoihin, ajokortteihin sekä muihin lupiin ja pätevyyksiin liittyviä tehtäviä.

Traficomin nykyinen sopimus kuljettajatutkintojen vastaanottamisen järjestämisestä, tieliikenteen henkilölupien käsittelemisestä sekä niihin liittyvien palvelutehtävien suorittamisesta päättyy vuoden 2022 lopussa. Sopimuksen päättymisen vuoksi Traficom kilpailutti tieliikenteen kuljettajantutkintoihin, pätevyyksiin ja lupapalveluihin liittyvät tehtävät. Kilpailutuksen voitti Ajovarma Oy:n, A-Katsastus Oy:n ja A-katsastus Groupin ryhmittymänä tekemä tarjous. Ajovarma vastaa palveluiden tuottamisesta kaikilla kahdeksalla alueella.

Tarjouskilpailuun osallistui kaksi toimijaa

Tarjouskilpailu toteutettiin osa-alueittain, jotka ovat seuraavat: Länsi-Uusimaa, Keski- ja Itä-Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi, Pohjanmaa, Sisä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Tarjouskilpailun määräaikaan mennessä saimme tarjouksia kaksi toimijalta. Näistä Ajovarma Oy yhdessä A-Katsastus Oy:n ja A-Katsastus Groupin kanssa jätti tarjouksen palveluverkoston kaikista kahdeksasta alueesta. Nuoti Oy jätti tarjouksen 4 alueesta, jotka olivat Länsi-Uusimaa, Keski- ja Itä-Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi sekä Sisä-Suomi.

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouskilpailuun asetetut vaatimukset. Ajovarma Oy:n tarjous oli hinnaltaan halvin kaikilla kahdeksalla alueella ja Ajovarma Oy:n tarjouksen arvioitiin täyttävän parhaiten kilpailutuksessa asetetut laatukriteerit. 

Palveluita saa 94:stä palvelupisteestä - aukioloajat laajenevat ja ammattiliikenteen palveluiden saatavuus paranee

Uuden sopimuksen myötä Traficomin tarjoamiin palveluihin on tulossa parannuksia. Palveluverkoston aukioloajat laajenevat ja jatkossa jokaisella palveluntuottajan toimipisteellä voi suorittaa tieliikenteen ammatillisten pätevyyksien teoriakokeita ja jättää pätevyyksiin liittyviä lupahakemuksia.

30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »